Gå til hovedindhold
Du er her:

Se hvor der graves og planlæg din rejse

Her kan du følge letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og se hvor du som trafikant kan finde vej

Sådan bruger du denne side

 1. Under "Her graver vi" vælger du det område, der er relevant for dig - eller

 2. Under "Planlæg din rejse" vælger du dit transportmiddel og får tips til, hvordan du kan finde den bedste rute rundt i Lyngby-Taarbæk, selvom der er mange afspærringer og omkørsler.

Har du spørgsmål?

Du kan altid finde vores kontaktoplysninger i bunden af vores hjemmeside.

Her graver vi

 • Buddingevej

  På Buddingevej er Lyngby-Taarbæk Forsyning i gang flere steder på strækningen fra Engelsborgvej til forbi Nybrovej. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Hovedstadens Letbane arbejder også på Buddingevej ved viadukten. Hovedstadens Letbane overtager arealerne på Buddingevej efterhånden som Lyngby-Taarbæk Forsyning bliver færdige.

  Letbane - Buddingevej november 2021
  Buddingevej November 2021

  6 arbejder på Buddingevej

  1. Hovedstadens Letbane arbejder i den østlige side af vejen frem til medio 2023.
  2. Hovedstadens Letbane overtager arealet fra Lyngby-Taarbæk Forsyning primo oktober. Forventet arbejdsperiode frem til marts 2022.
  3. Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger spildevandsledning. Arbejdsperiode fra medio august til medio november.  Skolevænget spærres for ind- og udkørsel mod Buddingevej. Hovedstadens Letbane overtager arealerne efter Lyngby-Taarbæk Forsyning. 
  4. Hovedstadens Letbane overtager arealerne efter Lyngby-Taarbæk Forsyning. 
  5. Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger spildevandsledning. Arbejdsperiode fra medio oktober til medio februar 2022. Buddingevej og Nybrovej spærret for trafik. Busser omlægges via Gammelmosevej og Stengårds Allé. Læs mere om lukning af krydset Buddingevej/Nybrovej
  6. Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger spildevandsledning. Arbejdsperiode fra ultimo september til medio februar 2022. 

  Bemærkninger til arbejdet på Buddingevej

  Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsomlægninger på Buddingevej er forsinkede. Derfor arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Forsyning på koordinering og optimering af de senere faser på Buddingevej. For at anlægsarbejderne for letbanen ikke bliver påvirket væsentligt af Lyngby-Taarbæk Forsynings forsinkelser, er det nødvendigt at udvide arbejdstiden til 7-22 i hverdagene. 

 • Lyngby Centrum

  I Lyngby Centrum er Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med ombygning af vejarealer.  Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Letbane - Status Centrum november 2021
  Centrum November 2021

  1 Jernbanepladsen

  Hovedstadens Letbane planlægger anlæggelse af letbanestation og ændring af tilkørselsforhold på Jernbanepladsen. Der skal etableres nye kørebaner og afvandingskonstruktioner. 

  I arbejdsperioden bliver busser omlagt til bl.a. Gl. jernbanevej.

  Forventet opstart tidligst 1. kvartal 2022.

  2 Lyngby Torv, krydset

  Hovedstadens Letbane udvidede deres arbejdsområde på Lyngby Torv mod Lyngby Hovedgade midt i april 2021. Den forventede arbejdsperiode er cirka frem til ultimo november 2021. I arbejdsperioden vil busser blive omlagt til bl.a. Gl. Jernbanevej.

  Lyngby Torv er i forbindelse med arbejdet spærret for gennemkørsel. Der åbnes ikke for gennemkørende biltrafik efterfølgende, men kun kollektiv trafik, cyklister og fodgængere.

  3 Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin

  Hovedstadens Letbane lukkede strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej medio juni 2021. Arbejdet forventes at være afsluttet i foråret 2022.
  Denne strækning af Klampenborgvej bliver i forbindelse med arbejdet spærret for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. Klampenborgvej bliver derefter permanent lukket for biltrafik, og der kan derfor etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin.

  Der vil stadig være adgang til p-kælderen.

  4 Vejudvidelse af Kanalvej

  Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at begynde gravearbejde for vejudvidelse af Kanalvej i løbet af første halvdel af 2022. Den forventede arbejdsperiode er 4-6 uger.

 • Klampenborgvej

  På Klampenborgvej er Hovedstadens Letbane i gang flere steder. Det påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Anlægsarbejde Klampenborgvej juli 2021
  Klampenborgvej November 2021

  1 Strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej

  Hovedstadens Letbane havde anlægsstart på denne strækning medio august 2021 frem til primo 2022. Dette er en forlængelse af arbejdet mellem Lyngby Storcenter og Magasin. 

  Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Trafikken omlægges fra 4 til 2 spor
  • Forstærkning af bro ved Nærumbanen
  • Kørebaner bliver udvidet, der etableres nye svingbaner og kryds tilpasses
  • Der anlægges letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej

  2 Klampenborgvej

  Længere nede ad Klampenborgvej begyndte Hovedstadens Letbanes anlægsarbejde i marts 2021. Arbejdet forventes at fortsætte frem til efteråret 2022.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der sker følgende:

  • Trafikken omlægges fra 4 til 2 spor
  • Der anlægges letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K
 • Lundtoftegårdsvej

  Hovedstadens Letbane arbejder på Lundtoftegårdsvej. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Derudover opfører Hempel et nyt kontorbyggeri, der opføres ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej 160 og KAB arbejder på et større boligprojekt.

  Letbane - Status Lundtoftegårdsvej 2021
  Lundtoftegårdsvej November 2021

  1 Lundtoftegårdsvej

  Lyngby-Taarbæk Forsyning skal udføre udgravning til nyt regnvandsbassin. Arbejdet afventer igangsætning.

  2 Lundtoftegårdsvej

  Hovedstadens Letbane havde anlægsstart medio august 2021. Arbejdet forventes at strække sig til slutningen af 2022.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Lundtoftegårdsvej udvides mod øst
  • Krydset ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej udvides, der etableres nye svingbaner og krydset tilpasses
  • Der anlægges letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej – krydset ved Lyngbygårdsvej vil derfor være spærret i en periode
  • Nyt vejforløb tilpasses på Lundtoftegårdsvej

  3 Lundtoftegårdsvej

  KABs boligprojekt. Forventes udført i 2020-2022.

  4 Lundtoftegårdsvej

  Lyngby-Taarbæk Forsyning etablerer regnvandsledning. Opstart medio august 2021 - til medio 2022. Lundtoftegårdsvej ensrettes mod syd.

  5 Lundtoftegårdsvej

  Hovedstadens Letbane gik igang med at anlægge letbanestrækning og stationer i september 2021. Forventet arbejdsperiode er frem til ultimo 2022. 

Planlæg din rejse

 • Hvis du er cyklist

  Hvis du er cyklist kan du benytte navigationssystemer som fx Google Maps, der bl.a. kan vise den aktuelle trafiksituation som cyklist.

  Cykler i Lyngby
 • Hvis du er bilist

  Parkeringssystemet

  Hvis du er bilist kan du med fordel benytte vores parkeringshenvisningssystem ved at følge de blå skilte rundt i byen. Skiltene viser hvor mange ledige parkeringspladser der er forskellige steder i byen.

  DR P4 radio

  Hvis du vil modtage trafikinformation over radioen kan du benytte DR P4, der i samarbejde med Vejdirektoratets Trafikcenter udsender trafikinformation.

  Trafikinfo

  På trafikinfo kan du søge på Kgs. Lyngby og se en oversigt over vejarbejde i byen.

  Billede af parkeringssystem
 • Hvis du rejser med bus eller tog

  Rejseplanen

  Du kan bruge Rejseplanen til at planlægge din rejse med offentlig transport.

  Din Offentlige Transport

  Du kan bruge DOT til at finde den seneste trafiksituation for bus, tog og metro i hovedstadsområdet.

  Billede af Lyngby Station