Gå til hovedindhold
Du er her:

Stationer og stationsforpladser

Se visualisering af en af de godkendte letbane-stationer i Lyngby-Taarbæk Kommune, Lundtofte station, samt visualiseringerne af letbanetog på dele af strækningen i Lyngby-Taarbæk Kommune i galleriet nedenfor.

Der kommer til at være syv letbanestationer i Lyngby-Taarbæk Kommune:

 • Lundtofte
 • Rævehøjvej (DTU)
 • Anker Engelunds Vej (DTU)
 • Akademivej (DTU)
 • Fortunbyen
 • Lyngby Centrum
 • Lyngby Station

 

Stationsforpladser bliver trafikale knudepunkter

Stationsforpladserne skal fungere både som velkomstarealer, som mødesteder og som trafikale knudepunkter for både brugerne af den kollektive transport, men også for dem, der opholder sig i eller passerer gennem byrummet. I arbejdet med stationsforpladserne er der derfor blandt andet tænkt på tilgængelighed, tryghed, belysning, inventar (bænke, affaldsbeholdere, cykelstativer), beplantning, belægning og skiltning.

Letbanetracéet og perronerne, der etableres ved stationerne, kan skabe identitet og arkitektonisk sammenhæng på tværs i kommunen. Dette kan fx opnås ved at arbejde med genkendelige elementer, som er karakteristiske for stationsforpladserne i Lyngby-Taarbæk Kommune såsom belægning, beplantning, lysarmaturer og skiltning. Funktionaliteten ved stationsforpladserne er vigtig i forhold til at skabe en god rejseoplevelse, hvilken kan bidrage til at letbanen vælges som transportmiddel. 

 • Lundtofte

  Lundtofte Station ligger i tracéet op ad Helsingørmotorvejen. Stationen er start- og endestation på letbanens strækning. Der er fra stationen nem adgang til supercykelstierne. Stationen er placeret i nærheden af både boligområder og etageboliger samt villaområder. Der er også erhvervsområder i nærheden af stationen.

  Skitseprojektet for Lundtofte Station er godkendt januar 2023 og kan ses ved at klikke på visualiseringen herunder.


  Sådan kommer Lundtofte Station til at se ud: Lyse betonbelægninger i store fliseformater reflekterer sollyset og binder letbanens perron sammen med lokalmiljøet. Visualisering: Schønherr
  Sådan kommer Lundtofte Station til at se ud: Lyse betonbelægninger i store fliseformater reflekterer sollyset og binder letbanens perron sammen med lokalmiljøet. Visualisering: Schønherr

   

  Passagerpotentialer og cykelparkering (tal fra 2021, Lyngby-Taarbæk Kommune)

  • Borgere inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 4.254
  • Arbejdspladser (antal ansatte) inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 936
  • Cykelparkering jf. cykelpulje: 129

   

  Estimere antal påstigere (tal fra 2015, Hovedstadens Letbane)

  • Estimerede antal påstigere pr. hverdagsdøgn i 2021: 500

   

  Ankomst til letbanestation fordelt på trafiktyper

  • Fodgænger: 88 %
  • Tog: 0 %
  • Bus: 0 %
  • Cykel: 9 %
  • Bil: 3 %

  Lundtofte letbanestation
 • Rævehøjvej (DTU)

  Rævehøjvej ligger ligeledes i tracéet op ad Helsingørmotorvejen. Der er fra letbanestationen adgang til den nordlige del af DTU. På den anden side af Helsingørmotorvejen ligger Novozymes samt etageboliger og villakvarterer.

   

  Passagerpotentialer og cykelparkering (tal fra 2021, Lyngby-Taarbæk Kommune)

  • Antal borgere inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 2.021
  • Antal ansatte på arbejdspladser inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 7.015
  • Antal cykelparkeringspladser jf. cykelpulje: 40

   

  Estimerede antal påstigere (tal fra 2015, Hovedstadens Letbane)

  • Estimerede antal påstigere pr. hverdagsdøgn i 2021: 600

   

  Ankomst til letbanestation fordelt på trafiktyper

  • Fodgænger: 49 %
  • Tog: 0 %
  • Bus: 43 %
  • Cykel: 6 %
  • Bil: 2 %

  Rævehøjvej kort
 • Akademivej (DTU)

  Stationen er beliggende i den sydlige del af DTU. Omkring stationen ligger blandt andet flere etageboliger og Idrætsbyen. Stationens opland vil være både studerende og ansatte på DTU samt beboere og ansatte i området.

   

  Passagerpotentialer og cykelparkering (tal fra 2021, Lyngby-Taarbæk Kommune)

  • Antal borgere inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 5.150
  • Antal ansatte på arbejdspladser inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 1.327
  • Antal cykelparkeringspladser jf. cykelpulje: 90

   

  Estimerede antal påstigere (tal fra 2015, Hovedstadens Letbane)

  • Estimerede antal påstigere pr. hverdagsdøgn i 2021: 800

   

  Ankomst til letbanestation fordelt på trafiktyper 

  • Fodgænger: 88 %
  • Tog: 0 %
  • Bus: 0 %
  • Cykel: 10 %
  • Bil: 3 %

  Akademivej
 • Anker Engelunds Vej (DTU)

  Stationen er beliggende centralt på DTU.

  Passagerpotentialer og cykelparkering (tal fra 2021, Lyngby-Taarbæk Kommune)

  • Antal borgere inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 1.986
  • Antal ansatte på arbejdspladser inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 6.443
  • Antal cykelparkeringspladser jf. cykelpulje: 200

   

  Estimerede antal påstigere (tal fra 2015, Hovedstadens Letbane)

  • Estimerede antal påstigere pr. hverdagsdøgn i 2021: 1.100

   

  Ankomst til letbanestation fordelt på trafiktyper 

  • Fodgænger: 87 %
  • Tog: 0 %
  • Bus: 0 %
  • Cyklister: 9 %
  • Bilister: 3 %

  Anker Engelunds Vej letbanestation
 • Fortunbyen

  Fortunbyen letbanestation ligger omgivet af både etageboliger og rækkehuse. Øst for motorvejen ligger det nye boligområde på Trongårdens jorde samt et større parcelhusområde.

   

  Passagerer og cykelparkering (tal fra 2021, Lyngby-Taarbæk Kommune)

  • Antal borgere inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 4.511
  • Antal ansatte på arbejdspladser inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 269
  • Antal cykelparkeringspladser jf. cykelpulje: 62

   

  Estimerede antal påstigere (tal fra 2015, Hovedstadens Letbane)

  • Estimerede antal påstigere pr. hverdagsdøgn i 2021: 1.200

   

  Ankomst til letbanestation fordelt på trafiktyper

  • Fodgænger: 54 %
  • Tog: 0 %
  • Bus: 36 %
  • Cykel: 7 %
  • Bil: 3 %

  Fortunbyen station
 • Lyngby Centrum

  Letbanestationen er beliggende centralt på Klampenborgvej og tæt på Lyngby Hovedgade. Stationen vil betjene de mange arbejdspladser, besøgende, handlende og beboere i området. I forbindelse med letbanens etablering lukkes Klampenborgvej permanent for biltrafik og et nye byrum opstår. 

   

  Passagerpotentialer og cykelparkering (tal fra 2021, Lyngby-Taarbæk Kommune)

  • Antal  borgere inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 3.531
  • Antal ansatte på arbejdspladser inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 7.446
  • Antal cykelparkeringspladser jf. cykelpulje: 30

   

  Estimerede antal påstigere (tal fra 2015, Hovedstadens Letbane)

  • Estimerede antal påstigere pr. hverdagsdøgn i 2021: 2.400

   

  Ankomst til letbanestation fordelt på trafiktyper

  • Fodgænger: 84 %
  • Tog: 0 %
  • Bus: 8 %
  • Cykel: 6 %
  • Bil: 3 %

  Lyngby Centrum
 • Lyngby Station

  Letbanestationen er beliggende tæt på S-tog og busholdepladserne på Jernbanepladsen. Letbanen vil være med til at styrke trafikknudepunktet omkring Lyngby Station yderligere. Der er i dag gode cykelparkeringsmuligheder i den nye cykelparkeringskælder.

  Passagerpotentialer og cykelparkering (tal fra 2021, Lyngby-Taarbæk Kommune)

  • Antal borgere inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 5.367
  • Antal ansatte på arbejdspladser inden for ca. 10 min. gåafstand (ca. 700 meter): 10.417
  • Antal cykelparkeringspladser jf. cykelpulje: Ikke yderligere behov

   

  Estimerede antal påstigere (tal fra 2015, Hovedstadens Letbane)

  • Estimerede antal påstigere pr. hverdagsdøgn i 2021: 4.700

   

  Ankomst til letbanestation fordelt på trafiktype

  • Fodgænger: 33 %
  • Tog: 38 %
  • Bus: 9 %
  • Cykel: 14 %
  • Bil: 5 %

  Lyngby Station