Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktuel letbanestatus: Se hvor der arbejdes på letbanen lige nu

Her kan du følge letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og se, hvordan du som trafikant kan finde vej.

Følg med i letbanebyggeriet i kommunen lige nu

Aktuel letbanestatus: Letbane-byggeriet i Lyngby-Taarbæk Kommune lige nu

 • Buddingevej

  På Buddingevej er der fuld gang i letbane-byggeriet på det meste af strækningen mellem viadukten og kommunegrænsen. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Der pågår en øget kommunikationsindsats fra både Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane vedrørende udfordret fremkommelighed på strækningen.

  Til- og frakørselsramperne ved M3/Buddingevej afkørsel 19 er spærrede og giver derfor øget trafik på Nybrovej. 

  Letbanestatus Buddingevej
  Letbanestatus Buddingevej

  1: Strækningen mellem Viadukten og Engelsborgvej

  • Den østlige side af Buddingevej (ved de ulige husnumre) forventes afsluttet medio 2023
  • Her udgraves og støbes en ny tunnel. I perioden vil der ske omlægninger af trafikken grundet arbejder i krydset ved Buddingevej/Engelsborgvej
  • Vær opmærksom på cyklister på kørebanen i perioden

   

  2: Kryds ved Engelsborgvej

  • Arbejdet i krydset forventes opstartet medio februar 2023 og forventes afsluttet medio 2023
  • Beboere i område 2 + 3 skal køre ad Chr. X's Allé/Ulrikkenborg Allé
  • Det er ikke muligt at køre lige over krydset fra Engelsborgvej
  • Engelsborgvej (O4) bliver den eneste rute igennem viadukten
  • Cykelstien er dobbeltrettet i den østlige side af Buddingevej

   

  3: Strækningen mellem Engelsborgvej og Chr. X's Allé

  • Arbejdet på den vestlige side af Buddingevej (ved de lige husnumre) forventes afsluttet medio 2023
  • Der er kun adgang for beboere, renovation og beredskab på denne strækning
  • Cykelstien er dobbeltrettet i den østlige side
  • Der er adgang til boliger både på den østlige og vestlige side
  • Der lægges skinner på strækningen fra marts til ultimo maj 2023

   

  4: Kryds ved Chr. X's Allé

  • Arbejdet i krydset opstartes medio januar 2023 og forventes afsluttet medio 2023
  • Der bliver dobbeltrettet trafik gennem krydset i perioden
  • Cykelstien er dobbeltrettet i østlig side

   

  5: Strækningen mellem Chr. X's Allé og Nybrovej

  • Arbejdet på den østlige side af Buddingevej (ulige husnumre) forventes afsluttet ultimo oktober 2023
  • Strækningen er ensrettet mod syd
  • Fra medio juni ensrettes strækning mellem Chr. X's Allé og Nybrovej mod nord
  • Cykelsti og fortov er tilgængeligt i begge sider af Buddingevej
  • Der er ligeledes adgang til boliger på begge sider af Buddingevej

   

  6: Strækningen mellem Nybrovej og Fort Allé

  • Forventes afsluttet oktober 2023
  • Strækning mellem Nybrovej og Fort Allé er ensrettet
  • Fra medio juni ensrettes strækning Nybrovej og Fort Allé mod nord
  • Cykelstien er dobbeltrettet i østlig side
  • Der er adgang til boliger på begge sider 

   

 • Lyngby Centrum

  I Lyngby Centrum er Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med ombygning af vejarealer. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Letbane-byggeriet på Jernbanepladsen forventes at give trafikale udfordringer. Det anbefales i denne fase at anvende alternative ruter til at komme gennem det centrale Lyngby.

  Lyngby Hovedgade er igen åben for dobbeltrettet trafik på strækningen fra Nørgaardsvej til Toftebæksvej.

  Arbejdsområder i Lyngby C
  Arbejdsområder i Lyngby C

   

  1: Jernbanepladsen

  • Arbejdet forventes afsluttet medio 2023
  • Anlæg af letbanestation og ændringer af tilkørselsforhold på Jernbanepladsen
  • Der skal etableres nye kørebaner, afvandingskonstruktioner, letbanespor og kommende letbanestation ved Lyngby Station
  • Busser bliver omlagt i en længere periode via bl.a. Gl. Jernbanevej

   

  2: Lyngby Hovedgade / Klampenborgvej 

  • Arbejdet i krydset opstartes i sommeren 2023 og forventes afsluttet sommeren 2023
  • Lyngby Hovedgade er igen åben for dobbeltrettet trafik
  • Etablering af nyt signalanlæg i krydset

   

  3: Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin

  • Arbejdet på strækningen forventes afsluttet medio 2023
  • Klampenborgvej er spærret for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej
  • Der er etableret et nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin, hvor biltrafik ikke tillades 
  • Planer for kommende byrum er ikke endelige. Der etableres et midlertidigt byrum, der er åbnet medio maj

   

  4: Ombygning af Kanalvejskrydset

  • Arbejdet forventes afsluttet efteråret 2023
  • Kanalvejskrydset ombygges i flere faser. Der vil være trafik i begge retninger på tværs af Klampenborgvej via Kanalvej. Dog begrænset fremkommelighed grundet trafikomlægninger og midlertidige signalanlæg
  • Opkørsel fra P-kælder vil ikke være mulig i perioden
  • På Kanalvej udvides kørebanearealet og arbejdet her forventes afsluttet samtidig med Kanalvejskrydset
 • Klampenborgvej

  På Klampenborgvej er Hovedstadens Letbane i gang flere steder. Det påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Der er igen åbent for trafik på strækningen på Klampenborgvej fra Firskovvej til Kanalvej.

  Statusrappport Klampenborgvej feb 23
  Statusrappport Klampenborgvej feb 23

   

  1: Strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej

  • Klampenborgvej er åben for trafik i ét spor mod Centrum mellem Firskovvej og Kanalvej
  • Anlægsarbejdet forventes afsluttet medio 2023
  • Biler og busser omlægges via Sorgenfrigårdsvej og Firskovvej
  • Cykler og gående har adgang via østlig cykelsti/fortov
  • Her arbejdes på en forstærkning af broen ved Nærumbanen samt udvidelse af kørebaner og etablering af nye svingbaner og tilpasning af krydset

   

  2: Strækningen mellem Firskovvej og Lundtoftegårdsvej

  • Anlægsarbejdet forventes afsluttet efteråret 2023
  • Arbejdet foregår i flere delfaser, hvor der bl.a. sker en omlægning af trafikken fra fire til to spor, og letbanestrækningen skal anlægges i den nordvestlige side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K-tankstationen

   

  3: Kryds Firskovvej/Klampenborgvej

  • Arbejdet i krydset forventes afsluttet efteråret 2023
  • Her sker en udvidelse af krydset, etablering af cykelsti og nye overgange på tværs af Klampenborgvej
  • Trafikken ledes primært via Firskovvej og Klampenborgvej
  • Arbejdet udføres i etaper, hvor trafikken sikres opretholdt bedst muligt

   

  4: Kryds Sorgenfrigårdsvej/Klampenborgvej

  • Arbejdet i krydset forventes at vare fra maj 2023 til medio august 2023
  • Etablering af letbanen på tværs af Sorgenfrigårdsvej 
  • Sorgenfrigårdsvej spærres for biltrafik ved Klampenborgvej 
  • Muligt for cyklister og fodgængere at krydse Klampenborgvej
 • Lundtoftegårdsvej og DTU

  Hovedstadens Letbane arbejder på Lundtoftegårdsvej. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Opstart af arbejdsarealet på Anker Engelunds Vej koordineres med DTU, Movia og Hovedstadens Letbane for at etablere en så god omkørselsrute som muligt. Info udsendes både på dansk og engelsk i forhold til internationalt personale og studerende på DTU. 

  Derudover opfører Hempel et nyt kontorbyggeri, der opføres ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej 160 og KAB arbejder på et større boligprojekt.

  Statusrapport Lundtoftegårdsvej feb 23

  1: Lundtoftegårdsvej

  • Arbejdet forventes at vare til efteråret 2023
  • Arbejdet sker i flere delfaser, hvor der bl.a. sker følgende:
   • Krydset ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej skal udvides, så der er plads til forskellig trafik, ligesom der etableres nye svingbaner
   • Anlæg af letbanestrækning i den vestlige side af Lundtoftegårdsvej. Derfor spærres krydset ved Lyngbygårdsvej i en delperiode
   • Tilpasning af nyt vejforløb på Lundtoftegårdsvej

   

  2: Lundtoftegårdsvej

  • Lyngby-Taarbæk Forsyning udgraver til nyt regnvandsbassin
  • Forventes afsluttet medio 2023

   

  3: Lundtoftegårdsvej

  • KAB boligprojekt. Forventes afsluttet i medio 2023

   

  4: Akademivej/Asmussens Allé

  Anlægsarbejde fra medio januar 2022 til efteråret 2023. Flere delfaser, hvor der bl.a. sker:

  • Letbanestrækningen anlægges i den sydlige side af Akademivej
  • Krydset ved Akademivej/Kollegiebakken ombygges i perioden
  • Etablering af station ved Akademivej

   

  5: Asmussens Allé/Anker Engelunds Vej

  • Anlægsstart primo september 2022. Forventet arbejdsperiode frem til efteråret 2023
  • Flere delfaser, hvor der bl.a. sker:
   • Spærring af Anker Engelunds vej fra Asmussens Allé til Lundtoftegårdsvej. Omkørsel via Akademivej og Lundtoftevej
   • Forstærkning af servicetunneller
   • Udvidelse af kørebaner
   • Etablering af letbane og station ved Anker Engelunds Vej

   

  6: Tracéet

  • Anlægsstart medio september 2021. Forventet arbejdsperiode frem til efteråret 2023
  • Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende:
   • Anlæg af letbanestrækning langs motorvejen
   • Etablering af Station ved Rævehøjvej
   • Etablering af Station ved Lundtofte
   • Fodgængertrafikken er påvirket omkring Rævehøjvej st. 

   

  7: Kryds Lundtoftegårdsvej/Anker Engelunds Vej

  • Arbejdet i krydset forventes at vare indtil efteråret 2023
  • Arbejdet her drejer sig om
   • Etablering af letbane på tværs af Lundtoftegårdsvej
   • Etablering af nyt signalanlæg
   • Opsat midlertidig signalanlæg til håndtering af trafikken - der skal forventes længere rejsetid på strækningen

Planlæg din rejse

 • Hvis du er cyklist

  Hvis du er cyklist kan du benytte navigationssystemer som fx Google Maps, der bl.a. kan vise den aktuelle trafiksituation som cyklist.

  Cykler i Lyngby
 • Hvis du er bilist

  Parkeringssystemet

  Hvis du er bilist kan du med fordel benytte vores parkeringshenvisningssystem ved at følge de blå skilte rundt i byen. Skiltene viser hvor mange ledige parkeringspladser der er forskellige steder i byen.

  DR P4 radio

  Hvis du vil modtage trafikinformation over radioen kan du benytte DR P4, der i samarbejde med Vejdirektoratets Trafikcenter udsender trafikinformation.

  Trafikinfo

  På trafikinfo kan du søge på Kgs. Lyngby og se en oversigt over vejarbejde i byen.

  Billede af parkeringssystem
 • Hvis du rejser med bus eller tog

  Rejseplanen

  Du kan bruge Rejseplanen til at planlægge din rejse med offentlig transport.

  Din Offentlige Transport

  Du kan bruge DOT til at finde den seneste trafiksituation for bus, tog og metro i hovedstadsområdet.

  Billede af Lyngby Station