Gå til hovedindhold

Tidsplan

Få overblik over det samlede forløb nedenfor.

Detaljeret oversigt over, hvor der graves nu og de kommende 3-6 måneder, finder du her.

 • 2025

  Hovedstadens Letbane forventes at være klar til drift i 2025.

 • 2023

  Anlægsarbejdet med letbanen forventes at være afsluttet i løbet af 2023.

  Herefter opstartes test- og prøvekørsler af letbanen.

 • 2022

  I 2022 planlægges anlæg af skinner, master og køreledninger at begynde.

 • 2021

  Hovedstadens Letbane ombygger veje og kryds.

  Første vejelementer til skinner lægges i Lyngby centrum.

  Lyngby Torv lukkes permanent for gennemkørende biltrafik.

  Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej lukkes permanent for biltrafik.

 • 2020

  Fortsat ledningsomlægninger i store dele langs linjeføringen. 

  Viadukten på Buddingevej begrænses midlertidigt for biltrafik.

 • 2019

  I 2019 startede de forberedende arbejder af Hovedstadens Letbane ved Lyngby station.

  Derudover begyndte omlægningen af en række forsyningsledninger, kabler og rør. Det sker løbende frem til 2023, for at sikre, at ledningerne ikke ligger i vejen for selve letbaneanlægget.

 • 2018

  Der udføres ekspropriationsforretninger. 

  Projektet godkendes og der indgås kontrakter

 • 2016

  Anlægs- og driftskontrakter udbydes.

  Der afholdes indledende møder med grundejere om ekspropriation.

  Anlægslov vedtages.

 • 2015

  VVM-redegørelse er klar.

  Der afholdes offentlig høring. 

  Dispositionsforslag er klar.

 • 2014

  Der udføres forudgående høring af VVM.

  Stiftelse af selskab, Hovedstadens Letbane I/S.

  Selskabs- og projekteringslov vedtages.

 • 2013

  Principaftale mellem kommuner, region og stat indgås.

 • 2011

  Der etableres samarbejdsaftale mellem kommuner, region og stat.