Gå til hovedindhold

Tidsplan

Få overblik over det samlede forløb

 • 2022-2025

  2022-2023

  • Anlæg af skinner, master og køreledninger

   

  2024

  • Anlægsarbejdet med letbanen forventes at være afsluttet i løbet af 2024
  • Herefter opstartes test- og prøvekørsler af letbanen.

   

  2025

  • Forventet åbning af letbanen i 2025
  • Byrum på Lyngby Torv og Klampenborgvej forventes at være under anlæg
 • 2021
  • Ledningsomlægninger på Buddingevej frem til foråret 2022. Hovedstadens Letbane overtager arealer efterhånden som forsyningens arbejde er overstået.
  • Hovedstadens Letbane begynder ombygningen af Buddingevej for at gøre klar til senere anlæg af letbanestrækning.
  • Lyngby Torv lukkes permanent for gennemkørende biltrafik. Første vejelementer til skinner lægges ved Lyngby Torv.
  • Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej lukkes permanent for biltrafik. Station anlægges på denne strækning og senere vil anlæggelse af byrum gå i gang.  
  • Fortløbende anlægsarbejde på Klampenborgvej mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej med skiftende trafikomlægninger.  
  • Hovedstadens Letbane arbejder både med udvidelse af Lundtoftegårdsvej og klargøring til letbaneanlæg i det grønne tracé langs motorvejen.
 • 2011-2020

  I 2011 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem kommuner, stat og region. I 2019 påbegyndtes de forberedende arbejder ved Lyngby Station. Læs hvad der skete de enkelte år i overskrifter nedenunder. 

  2011

  Der etableres en samarbejdsaftale mellem kommuner, stat og region. 

  2013

  Der indgås principaftale mellem kommuner, stat og region.

  2014

  Der udføres forudgående høring af VVM.

  Hovedstadens Letbane I/S bliver stiftet.

  Selskabs- og projekteringslov vedtages.

  2015

  VVM-redegørelse er klar.

  Der afholdes offentlig høring.

  Dispositionsforslag er klar.

  2016

  Anlægs- og driftskontrakter udbydes.

  Der afholdes indledende møder med grundejere om ekspropriation.

  Anlægsloven bliver vedtaget.

  2018

  Der udføres ekspropriationsforretninger.

  Projektet godkendes og der indgås kontrakter.

  2019

  De forberedende arbejder af Hovedstadens Letbane påbegyndes ved Lyngby Station.

  Omlægning af forsyningsledninger, kabler og rør påbegyndes.

  2020

  Omlægning af forsyningsledninger, kabler og rør fortsætter.

  Viadukten på Buddingevej begrænses midlertidigt for biltrafik.

Letbanetog
Letbanetog