Gå til hovedindhold
Du er her:

Aktuel letbanestatus: Se hvor der arbejdes på letbanen lige nu

Her kan du følge letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og se, hvordan du som trafikant kan finde vej.

Jernbanepladsen spærres midlertidigt på strækningen bag Lyngby Rådhus pr. 8. juli i ca. tre uger.
Jernbanepladsen spærres midlertidigt på strækningen bag Lyngby Rådhus pr. 8. juli i ca. tre uger. Læs detaljeret information i månedens letbanestatus her på siden.

Aktuel letbanestatus: Letbane-byggeriet i Lyngby-Taarbæk Kommune lige nu

 • Buddingevej: ÅBNER I JULI FOR KØRSEL MELLEM VIADUKTEN OG GLADSAXE

  Der pågår fra medio juli ikke arbejde i forbindelse med letbaneprojektet på Buddingevej i LTK, der påvirker trafikken væsentligt. Der pågår mindre tilpasninger i krydsene. Konkret betyder dette:

  • I uge 28 fjernes afspærring i krydset ved Buddingevej/Engelsborgvej og Buddingevej/Chr. X’s Allé. Hvorefter det vil være muligt at køre i bil fra viadukten til Gladsaxe igen
  • Der er syd for kommunegrænsen genåbnet for trafik til Gladsaxe
  • Letbanen ligger primært i midten af vejen på Buddingevej. Mellem krydsene mangler der fortsat at blive etableret skinner. Dette arbejde fortsætter over sommeren og efteråret
  • Arbejdet forventes ikke at påvirke trafikken. Arbejdet minder om det, der pågår mellem Firskovvej og Sorgenfrigårdsvej
  • I løbet af efteråret er det planen, at der skal etableres fundamenter til kørestrømsmaster og opsætning af selve masterne. Der vil blive udsendt info til nærmeste naboer omkring dette

  Letbanestatus juli 2024 - Buddingevej.
  Letbanestatus juli 2024 - Buddingevej.   

   

 • Lyngby Centrum: SKINNELÆGNING JERNBANEPLADSEN OG LYNGBY TORV

  I Lyngby Centrum er Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med ombygning af vejarealer. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  • Letbane-byggeriet på Jernbanepladsen forventes at give trafikale udfordringer
  • Det anbefales i denne fase at anvende alternative ruter til at komme gennem det centrale Lyngby 
  • Læs mere om sommerens trafikale ændringer på Jernbanepladsen HER

  Markeringerne på billedet betyder følgende: 

  • Blå markering viser at Transport System-fasen opstarter eller er opstartet

  Letbanestatus juli 2024 - Lyngby Centrum.
  Letbanestatus juli 2024 - Lyngby Centrum.

  1: Strækning fra Jernbanepladsen til Lyngby Torv

  • Forventes afsluttet ultimo 2024
  • Der etableres letbanespor, master, kørestrøm samt perronelementer ved den kommende letbanestation ved Lyngby Station
  • Skinnelægning fra ultimo april 2024 på stationsområdet
  • Busser bliver omlagt i en længere periode via bl.a. Gl. Jernbanevej 

   

  2: Kryds Jernbanepladsen til Lyngby Torv

  • Forventes afsluttet primo august 2024
  • Der etableres letbanespor i krydset ved Jernbanepladsen til Lyngby Torv
  • Busser bliver omlagt til hhv. Lyngby Hovedgade, Chr. X’s Allé, Engelsborgvej
  • Det vil være muligt at komme til parkeringsareal bag Lyngby Torv 3-11 samt parkeringsgaden langs med Lyngby St.

   

  3: Strækning: Lyngby Hovedgade til Kanalvej 

  • Forventes opstartet primo august 2024 og afsluttes primo september 2024
  • Der etableres letbanespor på strækningen langs med Lyngby Rådhus
   

  4: Kryds: Lyngby Hovedgade

  • Forventes opstartet primo september 2024 og afsluttes ultimo september 2024
  • Der etableres letbanespor i krydset ved Lyngby Hovedgade
  • Spærringen koordineres med aktører i forhold til Liv i Lyngby samt aktivitetsskabende arrangementer
  • Trafikken omlægges til Nørgaardsvej, Kanalvej og Toftebæksvej i perioden

   

  5: Strækning Lyngby Hovedgade til Kanalvej (Lyngby C st.)

  • Skinnelægning frem til ultimo september
  • Arbejde med perronelementer og etablering af letbanestationen ved Lyngby C st.
   

  6: Kryds: Kanalvej

  • Etablering af nyt signalanlæg
  • Der er opstillet midlertidigt signal indtil det permanente bliver endelig sat op
  • Der pågår etablering af mastefundamenter samt opsætning af kørestrømsmaster i den nordlige del af krydset
  • Der er åbent for trafik i alle retninger – adgang til og fra Parkeringskælder kan igen foretages
   
   
 • Klampenborgvej: ASFALTERING VED LUNDTOFTEGÅRDSVEJ-KRYDSET

  På Klampenborgvej er Hovedstadens Letbane i gang flere steder. Det påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Markeringerne på billedet betyder følgende: 

  • Blå markering viser at Transport System-fasen opstarter eller er opstartet
  • Rød markering viser at der er område med jord- og betonarbejde 

  Letbanestatus juli 2024 - Klampenborgvej.
  Letbanestatus juli 2024 - Klampenborgvej.

  1: Kryds: Firskovvej

  • Signalanlæg mangler men er genåbnet for trafik
  • Cyklister til/fra Firskovvej og Ermelundsstien skal via krydset ved Kanalvej

   

  2: Strækning: Ermelundsstien til Klampenborgvej

  • Anlægsarbejdet forventes afsluttet ultimo 2024
  • Omlægning af Ermelundsstien
  • Etablering af transformerstation til letbanen
  • Der etableres midlertidig sti til fodgængere og cyklister

   

  3: Strækning: Sorgenfrigårdsvej til Lundtoftegårdsvej (Klampenborgvej Cirkel K)

  • Forventes afsluttet primo juli 2024
  • Her sker afsluttende arbejde i krydset ved Lundtoftegårdsvej
  • Større omlægning i forbindelse med asfaltarbejde primo juli
 • Lundtoftegårdsvej og DTU: SKINNELÆGNING FLERE STEDER OG ASFALTERING VED KLAMPENBORGEVJ-KRYDSET

  Hovedstadens Letbane arbejder på Lundtoftegårdsvej. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Opstart af arbejdsarealet på Anker Engelunds Vej koordineres med DTU, Movia og Hovedstadens Letbane for at etablere en så god omkørselsrute som muligt. Info udsendes både på dansk og engelsk i forhold til internationalt personale og studerende på DTU. 

  Markeringerne på billedet betyder følgende: 

  • Blå markering viser at Transport System-fasen opstarter eller er opstartet

  Letbanestatus juli 2024 - DTU og Lundtoftegårdsvej.
  Letbanestatus juli 2024 - DTU og Lundtoftegårdsvej.

  1: Lundtoftegårdsvej til Akademivej

  • Forventes afsluttet foråret 2024
  • Anlæg af letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej

    

  2: Akademivej 

  • Forventes afsluttet ultimo 2024
  • Anlæg af letbanestrækning i sydlig side af Akademivej
  • Kryds ved Akademivej/Kollegiebakken og Akademivej/Asmussens Allé ombygges i perioden
  • Etablering af station ved Akademivej

   

  3: Asmussens Allé til Lundtoftegårdsvej (Anker Engelundsvej)

  • Forventes afsluttet ultimo 2024
  • Der etableres letbanespor, master, kørestrøm samt perronelementer ved den kommende letbanestation ved Anker Engelunds Vej
  • Arbejdet er rykket væk fra krydsene og påvirker derfor ikke trafikken
    

   

  4: Lundtoftegårdsvej til Lundtofte St.

  • Forventes afsluttet ultimo 2024
  • Anlæg af letbanestrækning langs motorvejen
  • Etablering af station ved Rævehøjvej
  • Etablering af Station ved Lundtofte
  • Fodgængertrafikken er påvirket omkring Rævehøjvej st.
   

  5: Krydset Akademivej

  • Forventes afsluttet ultimo 2024
  • Etablering af transformerstation til letbanen
  • Mindre ændringer på fortov og cykelsti
   

  6: Krydset Lundtoftegårdsvej 98 til Lundtofte st.

  • Forventes afsluttet ultimo 2024
  • Etablering af transformerstation til letbanen
  • Mindre ændringer på cykelsti

   

  7: Strækning: Akademivej til Anker Engelunds Vej (Asmussens Allé)

  • Forventes afsluttet ultimo 2024
  • Der etableres letbanespor, master og kørestrøm
   

Planlæg din rejse

 • Hvis du er cyklist

  Hvis du er cyklist kan du benytte navigationssystemer som fx Google Maps, der bl.a. kan vise den aktuelle trafiksituation som cyklist.

  Cykler i Lyngby
 • Hvis du er bilist

  Parkeringssystemet

  Hvis du er bilist kan du med fordel benytte vores parkeringshenvisningssystem ved at følge de blå skilte rundt i byen. Skiltene viser hvor mange ledige parkeringspladser der er forskellige steder i byen.

  DR P4 radio

  Hvis du vil modtage trafikinformation over radioen kan du benytte DR P4, der i samarbejde med Vejdirektoratets Trafikcenter udsender trafikinformation.

  Trafikinfo

  På trafikinfo kan du søge på Kgs. Lyngby og se en oversigt over vejarbejde i byen.

  Billede af parkeringssystem
 • Hvis du rejser med bus eller tog

  Rejseplanen

  Du kan bruge Rejseplanen til at planlægge din rejse med offentlig transport.

  Din Offentlige Transport

  Du kan bruge DOT til at finde den seneste trafiksituation for bus, tog og metro i hovedstadsområdet.

  Billede af Lyngby Station