Gå til hovedindhold
Du er her:

Se hvor der arbejdes på letbanen lige nu

Her kan du følge letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og se hvor du som trafikant kan finde vej

Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej sommer 2022
Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej sommer 2022

Letbane-byggeriet i Lyngby-Taarbæk Kommune lige nu

 • Buddingevej

  På Buddingevej er der fuld gang i letbane-byggeriet på det meste af strækningen mellem viadukten og kommunegrænsen. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Der pågår en øget kommunikationsindsats fra både Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane vedrørende udfordret fremkommelighed på strækningen.

  Letbanestatus Buddingevej september 2022
  Letbane - Buddingevej status september 22

   

  1: Strækningen mellem Viadukten og Engelsborgvej

  • Østlige side af Buddingevej - Forventes afsluttet medio 2023.
  • Udgravning og betonstøberi af ny tunnel. I perioden vil der ske omlægninger af trafikken grundet arbejder i krydset ved Buddingevej/Engelsborgvej.

   

  2: Strækningen mellem Engelsborgvej og Chr. X's Allé

   

  • Vestlige side af Buddingevej. Opstartet primo maj 2022 - forventet arbejdsperiode frem til efteråret 2022.
  • Der er kun adgang for beboere, renovation og beredskab på denne strækning.
  • Cykelsti er dobbeltrettet i østlige side.
  • Der er adgang til boliger på den østlige og vestlige side.

   

  3: Strækningen mellem Chr. X's Allé og Nybrovej

  • Østlige side af Buddingevej: Opstartet 21. februar 2022 - forventet arbejdsperiode frem til efteråret 2022
  • Vestlige side af Buddingevej: Fra efteråret 2022 frem til medio 2023 vil arbejdet flyttes til den vestlige side af Buddingevej
  • Strækningen mellem Chr. X’s Allé og Nybrovej er ensrettet mod syd.
  • Cykelsti er dobbeltrettet i vestlig side.
  • Der er adgang til boliger på den vestlige side.

   

  4: Strækningen mellem Nybrovej og Fort Allé/kommunegrænsen

  • Østlige side af Buddingevej. Opstartet 21. februar 2022 - forventet arbejdsperiode frem til efteråret 2022
  • Vestlig side af Buddingevej: Fra 20. september 2022 frem til medio 2023 vil arbejdet flyttes til den vestlige side af Buddingevej
  • Strækningen mellem Nybrovej og Fort Allé er dobbeltrettet – Parkering er fjernet fra Buddingevej.
  • Cykelsti er dobbeltrettet i vestlig side.
  • Der er adgang til boliger på den vestlige side og stikvejene på den østlige side.
 • Lyngby Centrum

  I Lyngby Centrum er Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med ombygning af vejarealer.  Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Letbane-byggeriet på Jernbanepladsen forventes at give trafikale udfordringer. Det anbefales i denne fase at anvende alternative ruter til at kommer igennem det centrale Lyngby.

  Trafikken på Lyngby Hovedgade er medio juli blevet vendt således ensretningen nu er fra Nørgaardsvej til Toftebæksvej. Læs mere HER.

  Letbanestatus Lyngby Centrum august 2022
  Letbane - Centrum september 2022

   

  1: Jernbanepladsen

  • Jernbanepladsen. Opstartet primo juni 2022
  • Forventet afsluttet foråret 2023
  • Anlæggelse af letbane station og ændringer af tilkørselsforholdene på Jernbanepladsen
  • Etablering af nye kørebaner, afvandingskonstruktioner, letbanespor og kommende letbanestation ved Lyngby Station
  • Busser bliver omlagt i en længere periode til bl.a. Gl. Jernbanevej.

   

  2: Lyngby Torv, krydset

  • Lyngby Hovedgade/Klampenborgvej. Opstart primo maj 2022.
  • Forventet afsluttet 3.-4. kvartal 2022.
  • Lyngby Hovedgade forventes ensrettet i størstedel af perioden. Der etableres omkørsel via Nørgaardsvej og Toftebæksvej.

   

  3: Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin

  • Opstart 15. juni 2021 mellem Lyngby Storcenter og Magasin 
  • Forventet færdigt forår 2023
  • Klampenborgvej spærres for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej
  • Der skal etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin, hvor biltrafik ikke tillades
  • Klampenborgvej bliver permanent lukket for biltrafik.
  • Planer for kommende byrum er ikke endelige
  • Der vil stadig være adgang til p-kælderen under Lyngby Storcenter (Vær opmærksom på at udkørsel fra p-kælder pt skal ske via Toftebæksvej)

   

  4: Ombygning af Kanalvejskrydset

  • Opstart ultimo maj 2022
  • Forventet færdigt medio 2023
  • Der vil være trafik i begge retninger på tværs af Klampenborgvej
  • Opkørsel fra P-kælder vil ikke være mulig i en delperiode
  • Kanalvej – Udvidelse af kørebaneareal: Etableres samtidig med Kanalvejskrydset - forventes afsluttet medio 2023 samtidig med Kanalvejskrydset
 • Klampenborgvej

  På Klampenborgvej er Hovedstadens Letbane i gang flere steder. Det påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Spærringen mellem Kanalvej og Firskovvej er forlænget grundet de igangværende arbejder i krydset ved Kanalvej/Klampenborgvej. Strækningen forventes åbnet for trafik medio oktober. 

  Letbanestatus Klampenborgvej august 2022
  Letbane - status Klampenborgvej september 2022

   

  1: Strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej

  • Klampenborgvej spærret mellem Kanalvej og Firskovvej
  • Anlægsstart medio august 2021. Forventet arbejdsperiode frem til primo 2023
  • Strækningen anvendes bl.a. som oplag og byggeplads fra medio maj frem til primo 2023 grundet arbejdet i krydset ved Kanalvej
  • Klampenborgvej spærret. Biler og busser omlægges via Sorgenfrigårdsvej og Firskovvej
  • Cykler og gående har adgang via østlig cykelsti/fortov.
  • Forstærkning af bro ved Nærumbane og udvidelse af kørebaner og etablering af nye svingbaner og tilpasning af kryds

   

  2: Klampenborgvej

  • Anlægsarbejde fra primo marts 2021 til medio 2023
  • Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende:
  • Omlægning af trafik fra fire til to spor
  • Anlæggelse af letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K 
 • Lundtoftegårdsvej

  Hovedstadens Letbane arbejder på Lundtoftegårdsvej. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Opstart af arbejdsarealet på Anker Engelunds Vej koordineres med DTU, Movia og Hovedstadens Letbane for at etablere en så god omkørselsrute som muligt. Info udsendes både på dansk og engelsk i forhold til internationalt personale og studerende på DTU. 

  Derudover opfører Hempel et nyt kontorbyggeri, der opføres ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej 160 og KAB arbejder på et større boligprojekt.

  Letbanestatus Lundtoftegårdsvej august 2022
  Lundtoftegårdsvej september 2022

   

  1: Lundtoftegårdsvej

  • Anlægsstart medio august 2021. Forventet arbejdsperiode frem til primo 2023
  • Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende:
   • Udvidelse af kryds ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej, etablering af nye svingbaner og tilpasning af kryds.
   • Anlæg af letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej – Kryds ved Lyngbygårdsvej spærret i en delperiode
   • Tilpasning af nyt vejforløb på Lundtoftegårdsvej
   • Lukning af Kornagervej fra primo juli 2022

   

  2: Lundtoftegårdsvej

  • Udgravning til nyt regnvandsbassin
  • Afventer igangsætning ved Lyngby-Taarbæk Forsyning

   

  3: Lundtoftegårdsvej

  KABs boligprojekt. Forventes udført i 2020-2022.

   

  4: Akademivej/Asmussens Allé

  Anlægsstart medio januar 2022 – primo 2023. Flere delfaser, hvor der bl.a. sker:

  • Kryds ved Asmussens Allé ombygges og klargøres til letbane – færdiggøres ultimo august 2022
  • Anlæggelse af letbanestrækning i sydlig side af Akademivej kryds ved Kollegiebakken ombygges i perioden
  • Etablering af station ved Akademivej
  • Etablering af tunnel til eksisterende sti under Lundtoftegårdsvej

   

  5: Asmussens Allé/Anker Engelunds Vej

  • Anlægsstart primo september 2022. Forventet arbejdsperiode frem til foråret 2023
  • Flere delfaser, hvor der bl.a. sker:
   • Spærring af Anker Engelunds vej fra Asmussens Allé til Lundtoftegårdsvej. Omkørsel via Akademivej og Lundtoftevej.
   • Forstærkning af tunneller
   • Udvidelse af kørebaner
   • Etablering af station ved Anker Engelunds Vej

   

  6: Lundtoftegårdsvej

  • Anlægsstart medio september 2021. Forventet arbejdsperiode frem til ultimo 2022
  • Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende:
   • Anlæg af letbanestrækning langs motorvejen
   • Etablering af station ved Rævehøjvej
   • Etablering af Station v. Lundtofte

Planlæg din rejse

 • Hvis du er cyklist

  Hvis du er cyklist kan du benytte navigationssystemer som fx Google Maps, der bl.a. kan vise den aktuelle trafiksituation som cyklist.

  Cykler i Lyngby
 • Hvis du er bilist

  Parkeringssystemet

  Hvis du er bilist kan du med fordel benytte vores parkeringshenvisningssystem ved at følge de blå skilte rundt i byen. Skiltene viser hvor mange ledige parkeringspladser der er forskellige steder i byen.

  DR P4 radio

  Hvis du vil modtage trafikinformation over radioen kan du benytte DR P4, der i samarbejde med Vejdirektoratets Trafikcenter udsender trafikinformation.

  Trafikinfo

  På trafikinfo kan du søge på Kgs. Lyngby og se en oversigt over vejarbejde i byen.

  Billede af parkeringssystem
 • Hvis du rejser med bus eller tog

  Rejseplanen

  Du kan bruge Rejseplanen til at planlægge din rejse med offentlig transport.

  Din Offentlige Transport

  Du kan bruge DOT til at finde den seneste trafiksituation for bus, tog og metro i hovedstadsområdet.

  Billede af Lyngby Station

Sådan bruger du denne side

 1. Under "Letbane-byggeriet i Lyngby-Taarbæk Kommune lige nu" vælger du det område, der er relevant for dig - eller

 2. Under "Planlæg din rejse" vælger du dit transportmiddel og får tips til, hvordan du kan finde den bedste rute rundt i Lyngby-Taarbæk, selvom der er mange afspærringer og omkørsler.

Har du spørgsmål?

Du kan altid finde vores kontaktoplysninger i bunden og til højre på vores hjemmeside.