Gå til hovedindhold

Her graver vi - status på letbanearbejdet

Her kan du følge letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Vælg det område, der er relevant for dig. Har du spørgsmål? Se vores kontaktoplysninger i boksen til højre.

Nedenstående arbejder vil have en stor påvirkning på biltrafikken ind og ud ad byen.

Fra vest mod øst:

 • Viadukten på Buddingevej begrænses til busser, cykler og gående. Bilister ledes via Chr. X's Allé mod centrum (medio juni - medio august)
 • Lyngby Torv lukkes for gennemkørsel for bilister permanent. Åbnes senere for kollektiv trafik. Cyklister og gående kan færdes.
 • Klampenborgvej mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej lukkes for biltrafik permanent. Åbnes senere for kollektiv trafik. Cyklister og gående kan færdes.
 • Klampenborgvej mellem Kanalvej og Firskovvej lukkes for trafik. (primo juli - okt.) Kanalvejskrydset holdes åbent og adgang til p-kælder er åben.

Der tages forbehold for ændringer undervejs.

Vælg et område nedenfor, for at læse en uddybende beskrivelse. 

Billede af omkørselsruter
 • Buddingevej

  På Buddingevej er Lyngby-Taarbæk Forsyning i gang flere steder på strækningen fra Chr. X's Allé til kommunegrænsen. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.
  Hovedstadens Letbane begynder desuden på et nyt gravearbejde på Buddingevej i slutningen af juni måned.

  Billede af arbejder på Buddingevej

  1 Buddingevej, østlig side
  Hovedstadens Letbane skal udføre spunsarbejde fra 22. juni og ca. 2 uger frem. Dette medfører trafikbegrænsning ved viadukten. Kun busser, cyklister og fodgængere har mulighed for at komme igennem. Den forventede arbejdsperiode er i alt cirka 8 uger.

  2 Buddingevej, vestlig side
  Lyngby-Taarbæk Forsyning har udført gravearbejde siden november 2020. Arbejdet betyder, at krydset ved Chr. X’s Allé og Buddingevej er spærret til og fra Engelsborgvej. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af juni 2021. Arbejdet omhandler omlægning af spildevand.

  3 Buddingevej, vestlig side
  Lyngby-Taarbæk Forsyning begyndte nyt gravearbejde i begyndelsen af maj. Den forventede arbejdsperiode er 8 uger. Arbejdet omhandler omlægning af spildevand.

  4 Buddingevej, vestlig side
  Lyngby-Taarbæk Forsyning planlægger at begynde gravearbejde, når Chr. X’s Allé er åbent for trafik igen. Den forventede arbejdsperiode er 4-6 uger. Krydset ved Nybrovej bliver begrænset i vestlig retning. Arbejdet omhandler omlægning af spildevand.

  5 Buddingevej, vestlig side
  Lyngby-Taarbæk Forsyning planlægger at begynde gravearbejde i august. Den forventede arbejdsperiode er 8-10 uger. Krydset ved Nybrovej bliver begrænset i vestlig retning.

  Bemærkninger til arbejdet på Buddingevej
  Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsomlægninger på Buddingevej er forsinkede. Derfor arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Forsyning på koordinering og optimering af de senere faser på Buddingevej. Hvis der ikke er mulighed for adgang til arbejdsområderne for entreprenør Per Aarsleff A/S, er der risiko for at letbanearbejderne bliver forsinket på Buddingevej.

 • Lyngby Centrum

  I Lyngby Centrum er Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med ombygning af vejarealer. Derudover planlægges der tre nye gravearbejder i løbet af foråret og sommeren. Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Storcenter planlægges desuden at begynde egne gravearbejder i løbet af foråret. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Billede af arbejder i Lyngby Centrum

  1 Jernbanepladsen
  Hovedstadens Letbane har ændret vejbane og cykelsti ind mod Rådhuset Den forventede arbejdsperiode er cirka 8 uger på denne del. Tidligst til august planlægger de at arbejdet mod omfartsvejen begynder, og løber frem til midten af 2022.

  I arbejdsperioden bliver busser omlagt til bl.a. Gl. jernbanevej.

  2 Lyngby Torv
  Hovedstadens Letbane begyndte sit gravearbejde ved Lyngby Torv den 1. december 2020. Arbejdet forventes at være afsluttet i slutningen af juni 2021.

  3 Lyngby Torv, krydset
  Hovedstadens Letbane udvidede deres arbejdsområde på Lyngby Torv mod Lyngby Hovedgade midt i april 2021. Den forventede arbejdsperiode er cirka frem til august. Der skal bl.a. etableres nye kørebaner og afvandingskonstruktioner. I arbejdsperioden vil busser blive omlagt til bl.a. Gl. Jernbanevej.

  Lyngby Torv er i forbindelse med arbejdet spærret for gennemkørsel. Efterfølgende vil der ikke blive åbnet op for biltrafik igen.

  4 Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin
  Hovedstadens Letbane planlægger at begynde gravearbejde på strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej medio juni 2021. Arbejdet forventes at være afsluttet i starten af 2022.
  Denne strækning af Klampenborgvej bliver i forbindelse med arbejdet spærret for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. Klampenborgvej bliver derefter permanent lukket for biltrafik, og der kan derfor etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin.

  Der vil stadig være adgang til p-kælderen. Der vil dog være lukninger i mindre perioder på op til 2-3 uger.

  5 Lyngby Storcenter
  Lyngby Storcenter renoverer p-kælder fra starten af april. Den forventede arbejdsperiode er til oktober 2021.

  6 Vejudvidelse af Kanalvej
  Lyngby-Taarbæk Kommune begynder gravearbejde for vejudvidelse af Kanalvej i efteråret 2021. Den forventede arbejdsperiode er 4-6 uger.

   

 • Klampenborgvej

  På Klampenborgvej er Hovedstadens Letbane i gang flere steder. Det påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Billede af arbejde ved Klampenborgvej

  1 Strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej
  Hovedstadens Letbane planlægger at begynde anlægsarbejde på denne strækning i begyndelsen af juli 2021 frem til efteråret 2021. Dette er en forlængelse af arbejdet mellem Lyngby Storcenter og Magasin. 

  Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Trafikken omlægges fra 4 til 2 spor
  • Forstærkning af bro ved Nærumbanen
  • Kørebaner bliver udvidet, der etableres nye svingbaner og kryds tilpasses
  • Der anlægges letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej

  2 Klampenborgvej
  Længere nede af Klampenborgvej begyndte Hovedstadens Letbanes anlægsarbejde i marts 2021. Arbejdet forventes at fortsætte frem til efteråret 2022.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der sker følgende:

  • Trafikken omlægges fra 4 til 2 spor
  • Krydset ved Agervang/Klampenborgvej udvides og der etableres nye svingbaner – Agervang vil derfor være spærret i en periode, og der henvises til Kornagervej
  • Der anlægges letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K
  • Krydset ved Sorgenfrigårdsvej bliver spærret i en periode

   

 • Lundtoftegårdsvej

  På Lundtoftegårdsvej planlægger Hovedstadens Letbane at begynde anlægsarbejde i 2021. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Derudover opfører Hempel et nyt kontorbyggeri, der opføres ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej 160 og KAB arbejder på et større boligprojekt.

  Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har desuden to planlagte projekter på Lundtoftegårdsvej, der afventer igangsætning.

  Billede af arbejder på Lundtoftegårdsvej

  1 Lundtoftegårdsvej
  Lyngby-Taarbæk Forsyning skal udføre udgravning til nyt regnvandsbassin. Arbejdet afventer igangsætning.

  2 Lundtoftegårdsvej
  Hovedstadens Letbane planlægger at begynde anlægsarbejde i sommeren 2021. Arbejdet forventes at strække sig til slutningen af 2022.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Lundtoftegårdsvej udvides mod øst
  • Krydset ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej udvides, der etableres nye svingbaner og krydset tilpasses
  • Der anlægges letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej – krydset ved Lyngbygårdsvej vil derfor være spærret i en periode
  • Nyt vejforløb tilpasses på Lundtoftegårdsvej

  3 Lundtoftegårdsvej
  KABs boligprojekt. Forventes udført i 2020-2022.

  4 Lundtoftegårdsvej
  Lyngby-Taarbæk Kommune begynder arbejdet med udvidelse af Lundtoftegårdsvej. Arbejdet afventer projektstart.

  5 Lundtoftegårdsvej
  Hempel opfører nyt kontorbyggeri.

  6 Lundtoftevej 160
  Opførelse af ungdomsboliger