Gå til hovedindhold

Her graver vi - status på letbanearbejdet

Her kan du følge letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Vælg det område, der er relevant for dig. Har du spørgsmål? Se vores kontaktoplysninger i boksen til højre.

Her får du et samlet overblik over både ledningsomlægninger, vejombygning og anlæggelse af letbanen. Vi skriver kort, hvem der arbejder det pågældende sted, og hvor længe det er planlagt til at vare. 

Vi opdaterer informationerne hver måned, og har et tidsperspektiv på 3 - 6 måneder frem i tiden. Der tages forbehold for ændringer undervejs.

Vælg et område, for at læse en uddybende beskrivelse. 

 • Buddingevej

  På Buddingevej er Lyngby-Taarbæk Forsyning i gang i ét område, men i løbet af foråret og sommeren kommer der yderligere tre nye områder til. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.
  Hovedstadens Letbane begynder desuden på et nyt gravearbejde på Buddingevej i løbet af juni/juli.

  Billede af arbejder på Buddingevej

  1 Buddingevej, østlig side
  Hovedstadens Letbane forventes at udføre spunsarbejde i juni eller juli 2021. Dette medfører trafikbegrænsning ved viadukten. Kun busser, cyklister og fodgængere har mulighed for at komme igennem. Den forventede arbejdsperiode er cirka 8 uger.

  2 Buddingevej, vestlig side
  Lyngby-Taarbæk Forsyning har udført gravearbejde siden november 2020. Arbejdet betyder, at krydset ved Chr. X’s Allé og Buddingevej er spærret til og fra Engelsborgvej. Arbejdet forventes afsluttet i slutningen af juni 2021. Arbejdet omhandler omlægning af spildevand.

  3 Buddingevej, vestlig side
  Lyngby-Taarbæk Forsyning planlægger at begynde nyt gravearbejde i begyndelsen af maj. Den forventede arbejdsperiode er 4 uger. Arbejdet omhandler omlægning af spildevand.

  4 Buddingevej, vestlig side
  Lyngby-Taarbæk Forsyning planlægger at begynde gravearbejde, når Chr. X’s Allé er åbent for trafik igen. Den forventede arbejdsperiode er 4-6 uger. Krydset ved Nybrovej bliver begrænset i vestlig retning. Arbejdet omhandler omlægning af spildevand.

  5 Buddingevej, vestlig side
  Lyngby-Taarbæk Forsyning planlægger at begynde gravearbejde i august. Den forventede arbejdsperiode er 8-10 uger. Krydset ved Nybrovej bliver begrænset i vestlig retning.

  Bemærkninger til arbejdet på Buddingevej
  Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsomlægninger på Buddingevej er forsinkede. Derfor arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Forsyning på koordinering og optimering af de senere faser på Buddingevej. Hvis der ikke er mulighed for adgang til arbejdsområderne for entreprenør Per Aarsleff A/S, er der risiko for at letbanearbejderne bliver forsinket på Buddingevej.

 • Lyngby Centrum

  I Lyngby Centrum er Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med ombygning af vejarealer. Derudover planlægges der tre nye gravearbejder i løbet af foråret og sommeren. Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Storcenter planlægges desuden at begynde egne gravearbejder i løbet af foråret. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Billede af arbejder i Lyngby Centrum

  1 Jernbanepladsen
  Hovedstadens Letbane planlægger at begynde anlæggelsen af letbanestation ved Lyngby Station i løbet af april. Derudover skal tilkørselsforholdene ændres og der skal etableres nye kørebaner og afvandingskonstruktioner. Arbejdet starter mod Rådhuset midt i april. Den forventede arbejdsperiode er cirka 8 uger på denne del. I august planlægger de at arbejdet mod omfartsvejen begynder, og løber frem til midten af 2022.

  I arbejdsperioden bliver busser omlagt til bl.a. Gl. jernbanevej.

  2 Lyngby Torv
  Hovedstadens Letbane begyndte sit gravearbejde ved Lyngby Torv den 1. december 2020. Arbejdet forventes at være afsluttet i slutningen af maj 2021.

  3 Lyngby Torv, krydset
  Hovedstadens Letbane udvidede deres arbejdsområde på Lyngby Torv mod Lyngby Hovedgade midt i april 2021. Den forventede arbejdsperiode er cirka frem til august. Der skal bl.a. etableres nye kørebaner og afvandingskonstruktioner. I arbejdsperioden vil busser blive omlagt til bl.a. Gl. Jernbanevej.

  Lyngby Torv er i forbindelse med arbejdet spærret for gennemkørsel. Efterfølgende vil der ikke blive åbnet op for biltrafik igen.

  4 Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin
  Hovedstadens Letbane planlægger at begynde gravearbejde på strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej medio juni 2021. Arbejdet forventes at være afsluttet i starten af 2022.
  Denne strækning af Klampenborgvej bliver i forbindelse med arbejdet spærret for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. Klampenborgvej bliver derefter permanent lukket for biltrafik, og der kan derfor etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin.

  Der vil stadig være adgang til p-kælderen. Der vil dog være lukninger i mindre perioder på op til 2-3 uger.

  5 Lyngby Storcenter
  Lyngby Storcenter renoverer p-kælder og rampe fra starten af april. Den forventede arbejdsperiode er 12 uger.

  6 Vejudvidelse af Kanalvej
  Lyngby-Taarbæk Kommune begynder gravearbejde for vejudvidelse af Kanalvej i forår/sommer 2021. Den forventede arbejdsperiode er 4-6 uger.

   

 • Klampenborgvej

  På Klampenborgvej er Hovedstadens Letbane i gang med ombygning af vej og kryds. Det påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Billede af arbejder på Klampenborgvej

  1 Strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej
  Hovedstadens Letbane planlægger at begynde anlægsarbejde på denne strækning i løbet af sommeren 2021 frem til sommeren 2022. Dette er en forlængelse af arbejdet mellem Lyngby Storcenter og Magasin. Firskovvej vil være spærret i en periode.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Trafikken omlægges fra 4 til 2 spor
  • Kørebaner bliver udvidet, der etableres nye svingbaner og kryds tilpasses
  • Der anlægges letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej

  2 Klampenborgvej
  Længere nede af Klampenborgvej begyndte Hovedstadens Letbanes anlægsarbejde i marts 2021. Arbejdet forventes at fortsætte frem til efteråret 2022.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der sker følgende:

  • Trafikken omlægges fra 4 til 2 spor
  • Krydset ved Agervang/Klampenborgvej udvides og der etableres nye svingbaner – Agervang vil derfor være spærret i en periode, og der henvises til Kornagervej
  • Der anlægges letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K
  • Krydset ved Sorgenfrigårdsvej bliver spærret i en periode

   

 • Lundtoftegårdsvej

  På Lundtoftegårdsvej planlægger Hovedstadens Letbane at begynde anlægsarbejde i 2021. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Derudover opfører Hempel et nyt kontorbyggeri, der opføres ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej 160 og KAB arbejder på et større boligprojekt.

  Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har desuden to planlagte projekter på Lundtoftegårdsvej, der afventer igangsætning.

  Billede af arbejder på Lundtoftegårdsvej

  1 Lundtoftegårdsvej
  Lyngby-Taarbæk Forsyning skal udføre udgravning til nyt regnvandsbassin. Arbejdet afventer igangsætning.

  2 Lundtoftegårdsvej
  Hovedstadens Letbane planlægger at begynde anlægsarbejde i sommeren 2021. Arbejdet forventes at strække sig til slutningen af 2022.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Lundtoftegårdsvej udvides mod øst
  • Krydset ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej udvides, der etableres nye svingbaner og krydset tilpasses
  • Der anlægges letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej – krydset ved Lyngbygårdsvej vil derfor være spærret i en periode
  • Nyt vejforløb tilpasses på Lundtoftegårdsvej

  3 Lundtoftegårdsvej
  KABs boligprojekt. Forventes udført i 2020-2022.

  4 Lundtoftegårdsvej
  Lyngby-Taarbæk Kommune begynder arbejdet med udvidelse af Lundtoftegårdsvej. Arbejdet afventer projektstart.

  5 Lundtoftegårdsvej
  Hempel opfører nyt kontorbyggeri.

  6 Lundtoftevej 160
  Opførelse af ungdomsboliger