Gå til hovedindhold

Her graver vi - status på letbanearbejdet

Her kan du følge letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Vælg det område, der er relevant for dig. Har du spørgsmål? Se vores kontaktoplysninger i boksen til højre.

Der er aktivitet i alle fire geografiske områder og nogle strækninger er helt afspærret for trafik.

Hele letbane strækningen vil derfor være præget af anlægsarbejde, afspærringer og omkørsler.

Der tages forbehold for ændringer undervejs.

Vælg et område nedenfor, for at læse en uddybende beskrivelse. 

Omkørsel
 • Buddingevej

  På Buddingevej er Lyngby-Taarbæk Forsyning i gang flere steder på strækningen fra Engelsborgvej til forbi Nybrovej. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.
  Hovedstadens Letbane arbejder også på Buddingevej ved viadukten. Hovedstadens Letbane overtager arealerne på Buddingevej efterhånden som Lyngby-Taarbæk Forsyning bliver færdige.

  Buddingevej

  1 Buddingevej
  Hovedstadens Letbane arbejder i den østlige side af vejen frem til medio 2023.

  2 Buddingevej
  Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger spildevandsledning. Arbejdsperiode til begyndelsen af oktober 2021. Hovedstadens Letbane overtager arealet primo oktober frem til marts 2022.

  3 Buddingevej
  Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger spildevandsledning. Forventet arbejdsperiode primo september til primo november. Chr. X's Allé spærres i østlig retning. 

  4 Buddingevej
  Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger spildevandsledning. Arbejdsperiode fra medio august til medio november.  Skolevænget spærres for ind- og udkørsel mod Buddingevej. Hovedstadens Letbane overtager arealerne efter Lyngby-Taarbæk Forsyning. 

  Bemærkninger til arbejdet på Buddingevej
  Lyngby-Taarbæk Forsynings ledningsomlægninger på Buddingevej er forsinkede. Derfor arbejder Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Forsyning på koordinering og optimering af de senere faser på Buddingevej. For at anlægsarbejderne for letbanen ikke bliver påvirket væsentligt af Lyngby-Taarbæk Forsynings forsinkelser, er det nødvendigt at udvide arbejdstiden til 7-22 i hverdagene. 

 • Lyngby Centrum

  I Lyngby Centrum er Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med ombygning af vejarealer.  Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Anlægsarbejde Centrum 2021

  1 Jernbanepladsen
  Hovedstadens Letbane planlægger anlæggelse af letbanestation og ændring af tilkørselsforhold på Jernbanepladsen. Der skal etableres nye kørebaner og afvandingskonstruktioner. 

  I arbejdsperioden bliver busser omlagt til bl.a. Gl. jernbanevej.

  Forventet opstart tidligst 1. kvartal 2022.

  2 Lyngby Torv
  Hovedstadens Letbane begyndte sit gravearbejde ved Lyngby Torv den 1. december 2020. Arbejdet forventes at være afsluttet til oktober 2021.

  Der etableres nye kørebaner, afvandingskonstruktioner og betonelementer til kommende letbaneskinner.

  3 Lyngby Torv, krydset
  Hovedstadens Letbane udvidede deres arbejdsområde på Lyngby Torv mod Lyngby Hovedgade midt i april 2021. Den forventede arbejdsperiode er cirka frem til oktober. I arbejdsperioden vil busser blive omlagt til bl.a. Gl. Jernbanevej.

  Lyngby Torv er i forbindelse med arbejdet spærret for gennemkørsel. Der åbnes ikke for gennemkørende biltrafik efterfølgende, men kun kollektiv trafik, cyklister og fodgængere.

  4 Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin
  Hovedstadens Letbane lukkede strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej medio juni 2021. Arbejdet forventes at være afsluttet i starten af 2022.
  Denne strækning af Klampenborgvej bliver i forbindelse med arbejdet spærret for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej. Klampenborgvej bliver derefter permanent lukket for biltrafik, og der kan derfor etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin.

  Der vil stadig være adgang til p-kælderen.

  5 Vejudvidelse af Kanalvej
  Lyngby-Taarbæk Kommune forventer at begynde gravearbejde for vejudvidelse af Kanalvej i efteråret 2021. Den forventede arbejdsperiode er 4-6 uger.

   

 • Klampenborgvej

  På Klampenborgvej er Hovedstadens Letbane i gang flere steder. Det påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Anlægsarbejde Klampenborgvej juli 2021

  Anlægsarbejde Klampenborgvej juli 2021

  1 Strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej
  Hovedstadens Letbane havde anlægsstart på denne strækning medio august 2021 frem til primo 2022. Dette er en forlængelse af arbejdet mellem Lyngby Storcenter og Magasin. 

  Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Trafikken omlægges fra 4 til 2 spor
  • Forstærkning af bro ved Nærumbanen
  • Kørebaner bliver udvidet, der etableres nye svingbaner og kryds tilpasses
  • Der anlægges letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej

  2 Klampenborgvej
  Længere nede ad Klampenborgvej begyndte Hovedstadens Letbanes anlægsarbejde i marts 2021. Arbejdet forventes at fortsætte frem til efteråret 2022.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der sker følgende:

  • Trafikken omlægges fra 4 til 2 spor
  • Der anlægges letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K
 • Lundtoftegårdsvej

  På Lundtoftegårdsvej planlægger Hovedstadens Letbane at begynde anlægsarbejde i 2021. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Derudover opfører Hempel et nyt kontorbyggeri, der opføres ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej 160 og KAB arbejder på et større boligprojekt.

  Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har desuden to planlagte projekter på Lundtoftegårdsvej, der afventer igangsætning.

  Lundtoftegårdsvej

  1 Lundtoftegårdsvej
  Lyngby-Taarbæk Forsyning skal udføre udgravning til nyt regnvandsbassin. Arbejdet afventer igangsætning.

  2 Lundtoftegårdsvej
  Hovedstadens Letbane havde anlægsstart medio august 2021. Arbejdet forventes at strække sig til slutningen af 2022.

  Arbejdet består af flere faser, hvor der bl.a. sker følgende:

  • Lundtoftegårdsvej udvides mod øst
  • Krydset ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej udvides, der etableres nye svingbaner og krydset tilpasses
  • Der anlægges letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej – krydset ved Lyngbygårdsvej vil derfor være spærret i en periode
  • Nyt vejforløb tilpasses på Lundtoftegårdsvej

  3 Lundtoftegårdsvej
  KABs boligprojekt. Forventes udført i 2020-2022.

  4 Lundtoftegårdsvej
  Lyngby-Taarbæk Forsyning etablerer regnvandsledning. Opstart medio august 2021 - til medio 2022. Lundtoftegårdsvej ensrettes mod syd.

  5 Lundtoftegårdsvej
  Opførelse af ungdomsboliger