Gå til hovedindhold
Nyhed

Status på ledningsomlægningerne på Buddingevej

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde med at flytte spildevandsledninger har de seneste måneder strakt sig over store dele af Buddingevej – lige fra Engelsborgvej til kommunegrænsen til Gladsaxe.

De engelske rækkehuse

Arbejdet på strækningen fra Engelsborgvej og frem til Buddingevej 36A nærmer sig sin afslutning. Barslund forventer, at arbejdet afsluttes inden påske. Herefter vil ensretningen efter planen bliver ophævet.

I uge 12 bliver spunsjernet fra byggegruben ud for 44B og 46A trukket op. Det vil give nogle støj og vibrationsgener, men det er ikke på samme niveau, som da pladerne skulle i jorden.

Strækningen ved Christian X’s Allé

Arbejdet omkring Christian X’s Allé – det vil sige fra Buddingevej 36B til Buddingevej 58 (lige efter Kærmindevej) – er desværre forsinket.

På strækningen skal der trækkes store ledninger mellem byggegruberne, og det arbejde er blevet besværliggjort af både vintervejret og af store sten i undergrunden. Derfor forventer Barslund, at denne del er færdig sidst i maj.

Når arbejdet nærmer sig afslutningen, skal spunsjernet trækkes op af jorden. Vi informerer om den del af arbejdet, når vi kender tidspunktet mere præcist.

Vi beklager de gener, som arbejdet og forsinkelsen giver for beboerne i området.

Kærmindevej til Nybrovej

På den lige side af Buddingevej mellem Kærmindevej og Nybrovej er Barslund i gang med at bore en regnvandsledning gennem jorden – såkaldt tunnelering.

Det er en skånsom metode for naboerne, og den kræver som udgangspunkt ikke opgravning. Men også her har undergrunden givet nogle problemer. Der er mange store sten, og derfor har det enkelte steder været nødvendigt at grave ned og fjerne forhindringerne.

Barslund forventer, at de sidste afspærringer i forbindelse med dette arbejde kan fjernes midt i april – måske tidligere.

Nybrovej til Buddingevej 89

Siden januar har Barslund arbejdet på den ulige side af Buddingevej fra krydset ved Nybrovej og til Buddingevej 89.

Denne del af arbejdet nærmer sig også sin afslutning, og Barslund forventer, at de sidste afspærringer bliver fjernet inden påske.

Arbejdet i den kommende tid

Som udgangspunkt skal der omlægges regn- og spildevandsledninger på begge sider af Buddingevej.  

På den kortere bane går Barslund i gang med at flytte ledninger på strækningen mellem Kærmindevej og Nybrovej. Det sker efter planen til maj, men det er endnu lidt usikkert. Her skal der etableres ny spildevandsledning, og det foregår ved opgravning. Det betyder, at indkørslerne på den lige side desværre bliver spærret. En del af Buddingevej bliver også indskrænkett, men biler kan passere i begge retninger.

Omkring juli går arbejdet i gang i krydset ved Nybrovej og på den lige side af Buddingevej fra Nybrovej og ned til kommunegrænsen til Gladsaxe, ligesom vi inden sommerferien skal etablere nye byggegruber på Buddingevej.

Vi vender tilbage med mere information om de kommende faser af arbejdet, når vi kender tidspunkt og de trafikale gener mere præcist. 

Skader ved spunsning

Det giver desværre vibrations- og støjgener at anlægge nye byggegruber, da der skal vibreres jernplader ned i jorden – såkaldt spunsning. Nogle beboere har henvendt sig om skader på huse i forbindelse med tidligere spunsning, og de sager behandles i øjeblikket af Lyngby-Taarbæk Forsynings forsikringsselskab.

Generelt er det en god idé at tjekke sit hus, inden arbejdet går i gang. Er der allerede skader, så dokumenter dem og meld dem til eget forsikringsselskab. Er der ikke skader på dit hus, anbefaler vi også, at du dokumenterer dette med fotos, da det vil lette sagen i forhold til forsikringsselskaberne.

Yderligere information

Du kan læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsynings aktuelle gravearbejde i forbindelse med letbanen på www.ltf.dk/her-graver-vi. På hjemmesiden har du også mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning fortæller om deres arbejde – www.ltf.dk/nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet fungerer på den måde, at man kan tilmelde sig de emner, man har interesse for.

Hvis du ønsker nyheder om ledningsomlægningerne på Buddingevej, skal du ved tilmelding markere felterne ’Spildevand’ og ’Lyngby Vest’.

På Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside kan du også følge letbanearbejdet – www.letbane.ltk.dk.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, kan du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning på forsyning@ltf.dk eller 7228 3360 eller Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller direkte telefon 2388 6209.

Barslund skal i alt anlægge omkring 15 gruber på Buddingevej ud mod Gladsaxe. Kortet viser, hvor det er planlagt, at gruberne på Buddingevej cirka bliver placeret. De grønne er etableret, og røde bliver etableret senere.
Barslund skal i alt anlægge omkring 15 gruber på Buddingevej ud mod Gladsaxe. Kortet viser, hvor det er planlagt, at gruberne på Buddingevej cirka bliver placeret. De grønne er etableret, og røde bliver etableret senere.