Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Nybrovej/Buddingevej -krydset lukkes midlertidigt for biltrafik i februar måned

Hovedstadens Letbane og Siemens Aarsleff Rail går nu i gang med at lægge skinner i krydset ved Buddingevej og Nybrovej. Krydset lukkes for biltrafik i cirka fire uger med opstart 2. februar. Trafikken omlægges i perioden. Naboer er orienteret via e-boks.

Buddingevej-Nybrovej -krydset. Luftfoto er fra august 2023.
Buddingevej-Nybrovej -krydset. Luftfoto er fra august 2023.

Konkret skal entreprenør Siemens Aarsleff i gang med at lægge letbanens skinner i krydset ved Buddingevej og Nybrovej. Det betyder, at krydset skal lukkes for biltrafik i cirka fire uger, og at trafikken skal omlægges.

Arbejdet forventes at begynde fredag 2. februar 2024 og varer forventeligt til begyndelsen af marts 2024. Støj- og vibrationsgener kan forventes i hverdagene mellem kl. 7 og 18 samt lørdage mellem kl. 7 og 14.

 

Trafikomlægning

I perioden, arbejdet varer, bliver trafikken på Nybrovej over Buddingevej spærret og trafikken skal føres via omkørselsveje. Det vil bevirke følgende:

  • Kommer du på Nybrovej og skal mod Gentofte, kan du i stedet køre via Bagsværdvej til Stengårds Allé og Gammelmosevej – og ved Buddingevej køre til højre mod Gladsaxe. I krydset Buddingevej/Esberns Allé (i Gladsaxe) laver du en U-vending og kører tilbage mod Lyngby, hvor du kan dreje til højre ved Gammelmosevej/Sandtoften. I perioden vil der blive opsat midlertidig lysregulering i krydset Stengårds Allé/Bagsværdvej
  • Kommer du på Nybrovej og skal mod Bagsværd, kan du i stedet køre ad Buddingevej i nordgående retning, Christian X’s Allé og Engelsborgvej
  • På Buddingevej vil der fra Nybrovej til Fort allé i retning mod Gladsaxe være tilladt beboerkørsel
  • På Buddingevej kan alle biler køre i retning fra Gladsaxe mod Lyngby. Hvis du skal til Viadukten og Lyngby C, skal du dreje til højre eller venstre ved Chr. X's Allé

Vi sætter midlertidig skiltning op, så det er tydeligt, hvilke veje, der er tilgængelige. Der forventes ekstra trafik på omkørselsruten i arbejdsperioden.

 

Forventede kødannelser i krydset Gammelmosevej/Stengårds Alle

Grundet ovennævnte trafikomlægning kan der opstå kødannelse og ekstra rejsetid i krydset Gammelmosevej/Stengårds Alle.

 

Fotoregistrering af husene i området

Før arbejdet går i gang, vil ejendomme inden for 50 meters afstand ved krydset Buddingevej/Nybrovej blive gennemgået med fotoregistrering af udvendige facader og fundamenter inklusiv eksisterende skader. For de ejendomme der ligger tættest på arbejdspladsen, vurderes behovet for opsætning af måleudstyr baseret på gældende standarder og normer indenfor området. Dette sker jf. byggelovens §12.
 

Opsætning af vibrationsmålerne og fotograferingen bliver udført af vores entreprenør Siemens Aarsleff Rail. Vi kan desværre ikke sige, hvornår de præcis kommer på de enkelte adresser. Men da alt arbejde foregår udvendigt, behøver der ikke at være nogen hjemme. Entreprenørens medarbejdere vil dog ringe på, når de kommer.