Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

"Når først den ruller, tror jeg nok, det skal blive godt. "

HW Hjørnet, Rådhuskiosken, SymaskineXperten og Sunde Sko har til sammen flere hundrede års butikserfaring fra den allermest centrale del af Lyngby. Hvad siger personerne bag disken i disse fire forretninger på Lyngby Torv til letbanen?

Vi sætter hver måned fokus på forventningerne til letbanen fra byens spillere. I januar besøgte vi fire forretninger på Lyngby Torv. Alle fire har haft adresse få meter fra den kommende letbane i rigtig mange år. Vi spurgte HW Hjørnet, Rådhuskiosken, SymaskineExperten og Sunde Sko om deres forventninger til den nye, grønne spiller i trafikken - og om letbanen generelt.

René Hartvig Rasmussen, indehaver af skobutikken "Sunde Sko" og fodterapeutklinikken "Klinik for fodterapi i Lyngby", Lyngby Torv 11:

 

"Lige nu er jeg meget positiv, og jeg glæder mig til at letbanen nemt kan bringe både kunder og personale til mig også sydfra. Det er superfedt med offentlig transport, og med vores placering har vi jo få meter til både busser, tog og snart også letbanen. Men byggefasen har været hård for os små specialforretninger. I lighed med nogle af de andre specialforretninger her på Torvet har jeg heldigvis mine faste kunder.

Jeg etablerede klinikken her i 1988, og senere åbnede jeg skobutikken. Mine mange faste kunder i klinikken er årsag til, at jeg ikke har måttet dreje nøglen om. De har hjulpet mig gennem de seneste års store udfordringer med butikken, fordi strøgkunderne er blevet væk, mens der har været byggeplads uden for forretningen med både rådhusrenovering og letbanearbejde få meter fra min dør."

 

Strøgkunders udeblivelse = kæmpe omsætningstab

"Det er svært at gøre op, hvad letbanebyggeriet har betydet for selve klinikken, for i 2017 udvidede vi klinikken med førstesalen, som vi overtog fra den tidligere tandlæge. Vi var klar til at åbne førstesalen i 2019, men så kom corona, letbane og rådhusrenovering - og derfor har vi ikke noget realistisk sammenligningsgrundlag fra før.

Det har vi til gengæld på skobutikken. Og her er det tydeligt, at vi har mistet strøgkunderne, fordi de grundet afspærringer enten ikke har kunnet komme forbi vores butik eller ikke har haft lyst til at gå forbi de to store byggepladser. Butikken har haft kæmpe stort tab på et par millioner kroner om året sammenlignet med 2019-tallene, hvilket bl.a. har betydet to afskedigelser. De faste kunder og webhandel har vi heldigvis ikke mistet."

 

Renés klinik er Danmarks største fodterapeut klinik, og da vi talte med ham, var han i fuld gang med at sætte endnu et lokale i stand i klinikken: 

"Pengene er små, så jeg har ikke håndværkere på, men går selv og ordner det, jeg kan. Lige nu er jeg ved at indrette et rum til opmåling og fremstilling af indlæg. Rummet her har et kæmpe stort vindue, så forbipasserende kan se, hvad vi laver - og at vi selv fremstiller skoindlæg fra bunden. Vinduet ligger lige ud til letbanen.  Når først den ruller, så tror jeg nok, det skal blive godt."

Torben Kærsgaard, ejer af Rådhuskiosken gennem 30 år, Lyngby Torv 1:

 

"Jeg er superglad for alle de faste kunder, der har været loyale gennem mange år og især gennem de seneste år, hvor min kiosk i perioder nærmest har været pakket ind i en byggeplads. Uden mine loyale kunder havde jeg ikke overlevet. Udover vejafspærringerne der nærmest har forhindret fodgængere i at gå forbi min butik, har jeg under rådhusrenoveringen mistet alle de medarbejdere og fra borgere, der plejer at handle hos mig. Jeg er dog allermest ked af, at parkeringspladserne her på Torvet er fjernet. Det har været rigtig svært for min butik."

 

Glæder sig til at folk igen vil gå via Torvet

"Alt i alt er jeg gået en hel del ned i omsætning i byggeperioden. og det er da heller ikke nogen hemmelighed, at jeg helst havde været foruden letbanen."

Men nu er den på vej, og nu glæder jeg mig bare, til byggeriet er overstået, og det hele kører på skinner. Jeg satser meget på, at rigtig mange igen vil vælge at gå via Torvet, når de fra stationen til Klampenborgvej og Lyngby Hovedgade - og omvendt. Jeg krydser fingre for, at et nyrenoveret rådhus, en ny letbane og en åben plads vil få folk til at gå her forbi. I byggeperioden har mange vænnet sig til at gå ad Likørstræde, fordi Torvet har været byggeplads med afspærringer, byggehegn og lange perioder med store opgravninger."

Thomas Hviid, butikschef HW Hjørnet, Lyngby Torv 1:

 

"Jeg har store forventninger til letbanen, når den er færdig og fuldt indfaset. Vi håber, at de kunder der de sidste par år har fravalgt Lyngby grundet infrastrukturelle udfordringer, igen vil finde tilbage til byen. Det vil forhåbentlig også på sigt afspejle sig i omsætningen hos de handlende i og omkring det centrale Lyngby. 

Jeg synes det er svært at forudsige, hvad letbanen betyder for kundeflowet her i Lyngby. Jeg mener, der både kan argumenteres for kortsigtede konsekvenser og langsigtede muligheder for butikkerne." 

 

Udsigt til nye kunder der ikke tidligere har haft let adgang med offentlig transport

"På den korte bane går det hårdt ud over butikkernes omsætning, og det er ikke sikkert, at alle kan overleve det. I et længere perspektiv giver det ønskeligt et større og anderledes kundeflow i Lyngby - også i form af kunder der ikke tidligere har haft let adgang til Lyngby med offentlig transport. 

Jeg tror, det kræver tilvænning over en længere periode. Vi hører ofte fra de kunder, der kommer til byen i bil, at især lukningen for biltrafik på Klampenborgvej er en ulempe. Det besværliggør og belaster byens øvrige veje, skaber øget køkørsel og tvivl om, hvordan indkøbet klares mest smidigt. 

Jeg tror, kommunikationsstrategi og markedsføring er et vigtigt parameter for letbanens mulighed for succes. Nem adgangsvej med offentlig transport er isoleret set en stor fordel for HW, men skal det være en succes for handelslivet kræver det mange brugere af letbanen. 

Vi ser frem til at følge udviklingen og glæder os til, at letbanen står færdig."

SymaskineXperten har haft adresse på Lyngby Torv 7 i mere end 50 år.
SymaskineXperten har haft adresse på Lyngby Torv 7 i mere end 50 år.

Pernille Rasch, butiksansvarlig SymaskineXperten, Lyngby Torv 7:

"Vi er trætte af letbanen. Vores kunder har brug for at kunne køre i bil og parkere helt tæt på vores butik, fordi de kommer med tunge symaskiner til reparation. Det er desværre længe siden, kunderne er begyndt at indlevere deres maskiner andre steder.

For os bliver det hverken værre eller bedre, når letbanebyggeri og rådhusrenovering er overstået, for selvom Torvet bliver "nyt", lyst og indbydende uden byggeri og afspærringer, er de manglende parkeringspladser så stort et problem, at kunderne bliver væk.  

Udover de manglende parkeringspladser og afspærringer på torvet, hvor letbanebyggeriet har lukket os inde, har rådhusrenoveringen ført til, at alt liv, blomster og træer på og omkring Lyngby Torv er forsvundet. 

Vores butik har ligget her i mere end 50 år, så vi er meget kede af situationen."