Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Midlertidig spærring af Jernbanepladsen på strækningen bag Lyngby Rådhus

I forbindelse med skinnelægning lukkes Jernbanepladsen midlertidigt i cirka tre uger mellem Viadukten og Lyngby Rådhus. Selve Viadukten lukkes ikke, så bilister, cyklister og fodgængere kan fortsat gå og køre den vej til og fra Lyngby.

Fra og med mandag 8. juli 2024 forventer Hovedstadens Letbane, at deres entreprenør, Siemens Aarsleff, skal lægge skinner i krydset ved Jernbanepladsen og Lyngby Torv. Det betyder, at de spærrer Jernbanepladsen fra krydset ved Buddingevej (Viadukten) og Lyngby Torv til fodgængerfeltet tæt ved den nye letbanestation, det vil sige strækningen mellem Lyngby Rådhus og den kommende letbanestation.

Arbejdet forventes at vare ca. tre uger og vil foregå på hverdage mellem kl. 07.00-18.00 og lørdage mellem kl. 07.00-14.00. I disse tidsrum kan der opstå støjgener i forbindelse med arbejdet.

 

Trafikomlægning 
 

FOR BILISTER:

Kørsel til og fra Jernbanepladsen:

 • Fra Kongevejen mod Lyngby Station og vice versa
  Hvis du skal til Lyngby Station fra Kongevejen, kører du via Lyngby Hovedgade og drejer til højre ad Jernbanepladsen lige efter Meny og HTH køkkener – og tilsvarende i modsatte retning
 • Fra Buddingevej og Engelsborgvej mod Lyngby Station og vice versa
  Hvis du skal til Lyngby Station fra Buddingevej og Engelsborgvej, kører du via Christian X’s Allé og drejer til venstre ad Lyngby Hovedgade ved Lidl og derefter til venstre ad Jernbanepladsen ved HTH køkkener – og tilsvarende i modsatte retning

Parkering:

 • Adgang til parkeringsgaden parallelt med Jernbanepladsen ved Lyngby Station sker via Jernbanepladsen
 • Adgang til parkeringspladsen bag ved Lyngby Torv 3-11 kan ske via Jernbanepladsen som normalt

 

FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER:

 • Der bliver oprettet en midlertidig dobbeltrettet fællessti til cyklister og fodgængere på nuværende cykelsti tættest på stationen forbi arbejdsområdet. Hovedstadens Letbane henviser til denne.

 

Hovedstadens Letbane sætter midlertidige afspærringer og skiltning op, så det er tydeligt, hvilke veje, der er tilgængelige.

BUSOMLÆGNING:

Detaljer vedrørende alle bus- og stoppestedsændringer fremgår af dinoffentligetransport.dk fra 5. juli om morgenen. Overordnet gælder følgende:

 

Midlertidig omlægning af busser via Chr. X's Allé:

 • Busser der normalt kører til og fra Lyngby Station via Viadukten, kører i den midlertidige periode via Chr. X’s Allé forbi Lidl og via Lyngby Hovedgade til Jernbanepladsen. Det drejer sig om busserne 40E, 68, 191, 192, 300S, 400 og 400S

 

Midlertidig flytning af stoppesteder på Jernbanepladsen:

 • På Jernbanepladsen bliver flere af busstoppestederne flyttet midlertidigt til et andet sted på Jernbanepladsen. Det gælder såvel de ovennævnte busser samt bus 194
 • Busserne 184 og 94N kører i perioden ikke fra Jernbanepladsen, men kører i stedet fra et midlertidigt stoppested på Christian X’s Allé ved Ulrikkenborg Allé. Gå fra Lyngby Station gennem tunnellen under skinnerne og følg Ulrikkenborg Allé til de midlertidige stoppesteder