Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Hovedstadens Letbane udfører støjende vejarbejde på Lundtoftegårdsvej

I midten af august 2021 går Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge og udvide den østlige side af Lundtoftegårdsvej mellem Akademivej og Klampenborgvej, hvor de også skal etablere nye afvandingsledninger.

Arbejdet kan periodevis medføre støj fra arbejdskøretøjer, maskiner mv.  Arbejdet bliver udført indenfor almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00.

I perioden omlægges trafikken på blandt andet stikvejen til Formula og Zleep, så der i korte perioder kun vil være ét farbart spor. Derudover vil cykelstierne mellem Lyngbygårdsvej, Kornagervej og busstoppet ved motorvejsrampen være spærret i første del af perioden. Følg skiltningen i området og overhold venligst afspærringerne, så vi passer på byggearbejderne og på dig, mens der bygges.

Hovedstadens Letbane forventer, at vejarbejdet på den østlige side af Lundtoftegårdsvej mellem Akademivej og Klampenborgvej løber frem til udgangen af november 2021. Dernæst forventer de, at arbejdet flytter til modsatte side af vejen. Vi, Hovedstadens Letbane og entreprenør Per Aarsleff A/S beklager de gener, arbejdet kan give.

Sådan får du trafikinformation

Hovedstadens Letbane har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet, som sikrer, at du kan få opdateret og detaljeret information om trafikken på vejene omkring letbanebyggeriet via de kanaler, hvor du normalt får trafikinformation.

www.trafikinfo.dk kan du planlægge din tur, inden du sætter dig bag rattet. Du kan indtaste din daglige rute til og fra fx arbejde, så du løbende får trafikmelding-er på e-mail om det vejarbejde, der foregår på ruten.

På P4 Trafikradio og via navigationssystemer kan du få information om trafikken undervejs på din rute

Følg byggeriet

Husk at du altid kan følge byggeriet og se, hvor der arbejdes i hvilke perioder, på dinletbane.dk/lyngby. På hjemmesiden kan du også læse meget mere om letbanens linjeføring og betydning for området langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby.