Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Byggeriet af Lundtofte Station går i gang

I starten af 2022 går arbejdet ind i sin næste fase, hvor endestationen for letbanen, Lundtofte Station, skal bygges

Hvad skal der bygges?

Fra starten af januar og frem til midten af februar skal Hovedstadens Letbane udføre et støjende funderingsarbejde, hvor pæle skal rammes ned i jorden som fundament og støtte for stationen.

Når selve funderingsarbejdet er afsluttet, fortsætter det øvrige arbejde med at bygge stationen – blandt andet med at støbe perroner mv.

Byggeriet af Lundtofte Station forventes at kunne afsluttes i slutningen af 2022.

Hvad betyder det for dig som nabo til byggeriet?

Funderingsarbejdet med ramning af pæle vil være støjende og kan give vibrationer, mens det øvrige arbejde forventes at være periodevis støjende.

Arbejdet bliver udført i hverdagene mellem kl. 7 og 18.

Da arbejdet foregår i det grønne areal mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen, forventes det ikke at påvirke trafikken ud over med arbejdskørsel til og fra området.

Opsætning af fotoregistrering og måleudstyr

Da der skal udføres støjende funderingsarbejde, som kan medføre vibrationer, varsles du med henvisning til §12 stk. 4 i Byggeloven (læs evt. mere på retsinformation.dk). Det indebærer blandt andet, at Hovedstadens Letbane og entreprenør, Per Aarsleff A/S, før arbejdet går i gang, gennemgår de ejendomme, som ligger inden for 100 meters afstand til arbejdspladsen med fotoregistrering af udvendige facader og fundamenter inkl. eksisterende skader.

Derudover opsætter entreprenøren vibrationsmåler på de ejendomme, der ligger tættest på arbejdspladsen. Måleren bliver sat på husets fundament eller facade, så entreprenøren kan monitorere eventuelle påvirkninger.

Berørte ejendomme vil blive kontaktet af Hovedstadens Letbanes entreprenør, Per Aarsleff A/S.