Gå til hovedindhold
Nyhed

Hovedstadens Letbane udfører funderingsarbejde ved Engelsborghus

I midten af marts 2021 går Hovedstadens Letbane i gang med at bore og støbe en række betonpæle langs en del af letbanens linjeføring på Buddingevej mellem krydset med Engelsborgvej og viadukten.

For at lave den enkelte pæl, bores først et hul ned i jorden, og dette hul fyldes efterfølgende med beton. Betonpælene skal etableres på en række langs en mindre del af Engelsborghus’ facade ud mod Buddingevej. Betonpælene etableres som såkaldte VDW-boringer, som er en skånsom metode, der er særligt egnet til denne type funderingsarbejde med sekantpæle tæt på bygninger.

Hvad betyder det for dig som bor og færdes nær arbejdet?

Selvom metoden er skånsom, vil du opleve støj fra boremaskinen, ligesom du periodevis vil kunne opleve vibrationer fra selve borearbejdet, hvis du bor tæt på arbejdet. For at beskytte vinduer og facade mod tilsmudsning fra bore- og støbearbejdet, vil entreprenøren lokalt opsætte presenninger, efterhånden som arbejdet flytter langs strækningen.

Funderingsarbejdet påvirker ikke trafikken gennem viadukten, som fortsat vil være åben med et spor i hver retning frem til slutningen af foråret eller starten af sommeren.

Arbejdet bliver udført på hverdage mellem kl. 7 og 18, og Hovedstadens Letbane forventer, at dette arbejde er afsluttet i slutningen af marts 2021.

Følg byggeriet

Du kan følge byggeriet på dinletbane.dk/lyngby, hvor du også kan se, hvilke andre aktiviteter Hovedstadens Letbane er i gang med i området i øjeblikket. Her får du også overblikket over Hovedstadens Letbanes øvrige arbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune, og du kan læse meget mere om letbanen og dens betydning for området langs Ring 3.

Du kan også følge letbanebyggeriet på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside om letbaneprojektet, letbane.ltk.dk.

Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500. Du er også velkommen til at kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller tlf. 2388 6209.

Vi, Hovedstadens Letbane og entreprenør Per Aarsleff A/S beklager de gener, som arbejdet giver.

Venlige hilsner

 

Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Kommune