Gå til hovedindhold
Du er her:

FAQ

Vi har samlet en oversigt over de mest stillede spørgsmål. Finder du ikke svar på dit eller dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os direkte.

Parkering og trafik

Støj, støv og vibrationer

 • Hvor meget vil anlægsarbejdet komme til at støje?

  Alt arbejdet i forbindelse med letbanen vil generelt være at sammenligne med almindeligt vejarbejde. Der er nogle processer i arbejdet, der er mere støjende end andre – fx skæring af asfalt. Ved etablering af letbanetunnel ved siden af viadukten under Lyngbyvej, skal der rammes spunsvægge ned (metalplader der holder på jorden). Det vil være støjende. Ledningsomlægninger er generelt ikke støjende, men nogle af de store rør (kloak og vand) ligger dybt, så gravearbejdet bliver omfattende.

 • Skal der støjes om natten?

  Nogle steder vil det være nødvendigt at arbejde uden for almindelig arbejdstid af hensyn til trafikken i dagtimerne. Naboer tæt på området, hvor der arbejdes udenfor almindelig arbejdstid, bliver informeret direkte forud for arbejdet.

 • Kan min bolig tage skade af vibrationer fra arbejdet?

  Generelt er entreprenørerne, som en del af deres kontrakt på arbejdet, forpligtede til at screene følsomme områder og bygninger i forbindelse med, at de forbereder det kommende arbejde. Dermed har de blandt andet mulighed for at vælge løsninger, som minimerer risikoen for skader på bygninger. I screeningen identificerer entreprenøren samtidig eventuelle særligt udsatte ejendomme. Hvis en ejendom bliver vurderet til at være særligt udsat i forhold til det konkrete arbejde, som skal udføres, bliver ejendommens tilstand dokumenteret ved nærmere inspektion og foto-/videodokumentation. Entreprenøren kan også vælge at opsætte måleudstyr på ejendommen forud for at arbejdet bliver sat i gang.

 • Vil vejstøjen forbedres når letbanen er i drift?

  Generelt viser erfaringerne fra andre lande, at moderne letbanetog er langt mere støjsvage end gammeldags sporvogne og den øvrige trafik. I VVM-redegørelsen er dette beskrevet.

Sted og varighed

Find information

 • Hvor finder jeg information om projektet?

  Her på kommunens hjemmeside vil vi sørge for, at der altid ligger den senest opdateret information. På www.dinletbane.dk ligger der også meget information, og under menupunktet ’Følg byggeriet’ vil du kunne finde information specifikt for Lyngby-Taarbæk kommune. Her kan du også tilmelde dig Hovedstadens Letbanes infoservice.

 • Hvorfor modtager jeg ikke informationsbreve i min e-boks?

  Hvis du ikke modtager noget i din e-boks, er det forbi vi vurderer, at din bopæl ikke bliver direkte berørt. Hvis du ønsker informationen, kan den altid findes på www.ltk.dk/letbane. Under menupunktet 'Nyheder' i toppen af siden, får du et hurtigt overblik over seneste opdateringer.

Skiltning/udsmykning

Akut opståede situationer

Tilgængelighed