Gå til hovedindhold
Nyhed

Udvidet arbejdstid forkorter ledningsarbejdet på Buddingevej

I godt et år har Lyngby-Taarbæk Forsyning omlagt spildevandsledninger og anlagt regnvandsledninger på Buddingevej som forberedelse til den nye letbane. Arbejdet er ramt af forsinkelser, og derfor bliver arbejdstiden udvidet til kl. 22 på hverdage fra 2. august. Ændringen forkorter det samlede anlægsarbejde.

I forbindelse med den nye letbane har ledningsejere på skift flyttet deres ledninger, så de ikke ligger under de kommende skinner. Flytningen af de mange ledninger har været et stort puslespil, og alle aktører har været afhængige af hinandens fremdrift. Sidst i rækken er Lyngby-Taarbæk Forsynings vand- og spildevandsledninger. På Buddingevej kom det arbejde forsinket i gang i foråret 2020, og siden er det blevet yderligere forsinket. Forsinkelserne skyldes blandt andet skybrud, vintervejr og en række uforudsete forhindringer i undergrunden – blandt andet flere store sten og områder med mere blød jord end oprindeligt forudset.

I tillæg hertil har Lyngby-Taarbæk Forsyning løbende haft udfordringer med mange trafikomlægninger samt mangelfuld dokumentation på placeringer af forskellige ledninger i jorden. Tilsammen har det givet væsentlige forsinkelser, og dem vil Lyngby-Taarbæk Forsyning nu prøve at indhente.

Stram tidsplan skal overholdes

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde er underlagt en stram tidsplan, så det efterfølgende arbejde med letbanen – udført af Hovedstadens Letbane – ikke bliver forsinket. Skulle der opstå forsinkelser, vil det være ganske bekosteligt, da tidsplanerne er bundet op på kommercielle aftaler med en række entreprenører.

Derfor har Teknik- og Miljøudvalget givet tilladelse til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan udvide arbejdstiden til kl. 22 på hverdage foreløbigt frem til 1. oktober. Så kan Lyngby-Taarbæk Forsynings entreprenør – Barslund – arbejde i toholdsskift, og dermed øges fremdriften i arbejdet.

I tilladelsen fra kommunen er der krav om, at meget støjende arbejde så vidt muligt udføres i almindelig arbejdstid. Efter planen begynder Barslund den udvidede arbejdstid 2. august. Det betyder, at de kan arbejde i tidsrummet 7-22 på hverdage og fra 7-14 på lørdage.

Ny plan for arbejdet

I forbindelse med den udvidede arbejdstid har Lyngby-Taarbæk Forsyning og Barslund revideret planen for, hvor og hvornår arbejdet på de enkelte dele af Buddingevej foregår. Planen har fem faser og gør det lettere for beboerne at se, hvornår der bliver arbejdet tæt på deres bolig – se kortet.

Tidsplanen er stadig meget stram, og der skal ikke mange uforudsete hændelser til at rykke ved den. Så derfor er det en foreløbig tidsplan, som kan blive tilrettet i takt med arbejdet.

Arbejdet i gul fase indledes 14. juli på den ulige side. Fasen forventes afsluttet i begyndelsen af oktober.

I rød og blå fase arbejdes der allerede, men arbejdet bliver flyttet til den ulige side af Buddingevej 2. august.  Rød fase forventes afsluttet omkring 1. november og blå fase omkring nytår.

Brun og grøn fase begynder efter planen, når rød fase er afsluttet, bortset fra det nordvestlige hjørne af Nybrovej i brun fase, hvor der allerede arbejdes.

Konsekvenser for beboere og trafik

For at give entreprenøren bedre plads til at udføre arbejdet bliver Buddingevej helt spærret for biltrafik i de faser, hvor arbejdet foregår – busser undtaget. I første omgang betyder det, at Buddingevej fra 2. august bliver spærret for biltrafik på strækningen mellem Christian X’s Allé og Nybrovej. I gul fase er trafikken reguleret med trafiklys, da kun et spor er farbart. På sigt lukkes strækningen for gennemkørsel.

De præcise planer for trafikafviklingen fra midt i august er endnu ikke på plads. De afhænger af arbejdets fremdrift på både Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde og på letbanens arbejde omkring viadukten.

Støj og vibrationer

Arbejdet kan desværre ikke undgå at give nogle støjgener fra gravemaskiner og almindeligt arbejde. Meget støjende arbejde bliver så vidt muligt udført i almindelig arbejdstid.

I forbindelse med den nye plan er det aftalt, at der skal etableres færre byggegruber end først planlagt. Etableringen af byggegruber har givet store støj- og vibrationsgener, og det bliver nu reduceret. Efter den nye plan skal der kun etableres tre nye byggegruber.

Yderligere information

Lyngby-Taarbæk Forsyning vil løbende orientere om arbejdet, og beboerne på Buddingevej vil få nærmere information, når arbejdet nærmer sig deres ejendom.

Du kan læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsynings aktuelle gravearbejde i forbindelse med letbanen på hjemmesiden ltf.dk. Her har du også mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning fortæller om deres arbejde. Hvis du ønsker nyheder om ledningsomlægningerne på Buddingevej, skal du ved tilmeldingen markere felterne ’spildevand’ og ’Lyngby Vest’.

www.ltf.dk/nyhedsbrev 

 

www.ltf.dk/her-graver-vi

Du kan også læse mere om arbejdet i forbindelse med letbanen på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside om letbanearbejdet – www.letbane.ltk.dk.

Buddingevej faseplan juli 2021
Buddingevej faseplan juli 2021