Gå til hovedindhold
Nyhed

Til beboerne på Buddingevej mellem Christian X’s Allé og Nybrovej samt Skolevænget 20 og 29

Udvidet arbejdstid og ny arbejdsplan
Som vi har orienteret om i et andet brev udsendt gennem e-Boks, er
Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde med ledningsomlægninger på Buddingevej
forsinket, og derfor er der nu iværksat nogle tiltag for at arbejdet
kan blive hurtigere færdigt.

Udvidet arbejdstid
Teknik- og Miljøudvalget har givet tilladelse til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan udvide arbejdstiden til kl. 22 på hverdage – foreløbigt frem til 1. oktober. Så kan Lyngby-Taarbæk Forsynings entreprenør – Barslund – arbejde i toholdsskift, og dermed øges fremdriften i arbejdet.
Arbejdet kan desværre ikke undgå at give nogle støjgener fra gravemaskiner og almindeligt arbejde. Men i tilladelsen fra kommunen er der krav om, at meget støjende arbejde så vidt muligt udføres i almindelig arbejdstid. Efter planen begynder Barslund den udvidede arbejdstid 2. august. Det betyder, at de kan arbejde i tidsrummet 7-22 på hverdage og fra 7-14 på lørdage.

Ny plan for arbejdet
I forbindelse med den udvidede arbejdstid har Lyngby-Taarbæk Forsyning og entreprenør Barslund revideret planen for, hvor og hvornår arbejdet på de enkelte dele af Buddingevej foregår. Arbejdet på jeres del er rød og blå fase – se kortet.

I rød og blå fase arbejdes der allerede, men arbejdet bliver flyttet til den ulige side af Buddingevej 2. august. Rød fase forventes afsluttet omkring 1. november og blå fase omkring nytår.

Tidsplanen er stadig meget stram, og der skal ikke mange uforudsete hændelser til at rykke ved den. Så derfor er det en foreløbig tidsplan, som kan blive tilrettet i takt med arbejdet.
I forbindelse med den nye plan er det besluttet, at der skal etableres færre byggegruber end først planlagt. Etableringen af byggegruber har givet store støj- og vibrationsgener, og det bliver nu reduceret. Efter den nye plan skal der etableres to nye byggegruber på jeres del af Buddingevej i stedet for fire. En skal ligge ud for nummer 39 og en ved Skolevænget. Arbejdet med byggegruberne er planlagt til starten af august.

Konsekvenser for jer beboere
For at give entreprenøren bedre plads til at udføre arbejdet bliver Buddingevej helt spærret for biltrafik i de faser, hvor arbejdet foregår – busser undtaget. Det første stykke af Skolevænget ved Buddingevej bliver også spærret.
Det betyder desværre, at I fra 2. august ikke kan køre til og fra jeres hus i bil. Der vil fortsat være adgang til husene via fortovet.
Vi forstår til fulde de gener, som I kommer til at opleve på grund af spærringen, men for at udføre arbejdet så hurtigt og sikkert som muligt, er det desværre nødvendigt. På denne måde bliver den samlede anlægs-periode afkortet, da arbejdet foregår mere effektivt.
For at gøre hverdagen lidt mindre besværlig i anlægsperioden har Lyng-by-Taarbæk Kommune besluttet, at de berørte beboere kan få en parkeringslicens til Ulrikkenborgområdet uden betaling. Parkeringslicensen får du ved at skrive til parkeringskontoret på parkering@ltk.dk.

Det er også aftalt, at Barslund vil åbne for adgang til indkørslen i ekstra-ordinære situationer, fx hvis en beboer skal flytte eller have leveret større varer som fx et køleskab. I disse situationer kan der skabes adgang på hverdage i tidsrummet fra kl. 7-15.
Har du brug for ekstraordinær adgang, skal du kontakte Barslund på mail: LLT@barslund.as.

Affald
I øjeblikket er Lyngby-Taarbæk Forsyning i dialog med Urbaser, der er affaldsrenovatør, om afhentning af affald under arbejdet. Dette får I nærmere information om, når aftalen er på plads.

Yderligere information
Lyngby-Taarbæk Forsyning vil løbende orientere om arbejdet – både gennem e-Boks, hjemmeside og nyhedsbreve.

Du kan læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsynings aktuelle gravearbejde i forbindelse med letbanen på hjemmesiden ltf.dk. Her har du også mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning fortæller om deres arbejde. Hvis du ønsker nyheder om ledningsomlægningerne på Buddingevej, skal du ved tilmeldingen markere felterne ’spildevand’ og ’Lyngby Vest’.
www.ltf.dk/nyhedsbrev
www.ltf.dk/her-graver-vi
Du kan også læse mere om arbejdet i forbindelse med letbanen på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside om letbanearbejdet – www.letbane.ltk.dk.

Venlig hilsen
Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning