Gå til hovedindhold

Ombygning af Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring

I tabellen herunder uddybes hvordan ombygning af Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring kan have en væsentlig påvirkning på letbanebyggeriets omgivelser.

Med væsentlig påvirkning menes, at større grupper af naboer (borgere og/eller virksomheder) forventes at opleve eksempelvis markante støj- eller støvgener, eller at trafikanter langs Ring 3 forventes at opleve markant forlænget rejsetid.

Ombygning af Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring © Lyngby-Taarbæk Kommune
Ombygning af Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring © Lyngby-Taarbæk Kommune

Ombygning af Lyngby Torv og Klampenborgvej langs letbanens linjeføring

Emne

Info

Forventet start/slut

Primo december 2020 –
medio august 2023

Aktivitet

Ombygning af området fra Jernbanepladsen / Lyngby Torv og frem til krydset mellem Klampenborgvej og Kanalvej. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i området.
Arbejdet består primært i ombygning af veje og vejkryds, så vejene i fremtiden kan huse letbanen. Aktuelt er ombygningen af Lyngby Torv nu afsluttet, mens arbejdet fortsat er i gang på Klampenborgvej fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej. Her udføres blandt andet jordudskiftning samt bygges fundament til den kommende station, Lyngby Centrum.
Derudover er arbejdet i gang på Jernbanepladsen, hvor entreprenøren i første omgang har fjernet et helleanlæg for at gøre plads til trafikafviklingen ved det videre arbejde. Arbejdet fortsætter herefter på rådhussiden af Jernbanepladsen og senere på året flytter arbejdet til stationssiden. Til foråret forventes arbejdet med at ombygge Lyngby Hovedgade-krydset ligeledes at gå i gang.

Påvirkning af området

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj. Hovedparten af arbejdet vil være almindeligt vejarbejde og forventes udført inden for almindelig arbejdstid.
Ligeledes betyder arbejdet ændrede ruter igennem Lyngby især for bilister, da Lyngby Torv og Klampenborgvej i centrum nu er lukket permanent for almindelig biltrafik. Arbejdet varsles løbende til naboerne med en oversigt over de planlagte arbejdstider.
Oversigten over de forventede arbejdsperioder vil ligeledes være tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt her på letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane.

Bygherre / entreprenør

Hovedstadens Letbane / Per Aarsleff A/S