Gå til hovedindhold

Ombygning af Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte

I tabellen herunder uddybes hvordan Ombygning af Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte kan have en væsentlig påvirkning på letbanebyggeriets omgivelser.

Ombygning af Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte © Lyngby-Taarbæk Kommune
Ombygning af Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte © Lyngby-Taarbæk Kommune

Med væsentlig påvirkning menes, at større grupper af naboer (borgere og/eller virksomheder) forventes at opleve eksempelvis markante støj- eller støvgener, eller at trafikanter langs Ring 3 forventes at opleve markant forlænget rejsetid.

Tabellen viser tidsplan for Ombygning af Lundtoftegårdsvej fra Klampenborgvej til Lundtofte

Emne

Info

Forventet start/slut

Primo august 2021 –
ultimo november 2023

Aktivitet

Ombygning af Lundtoftegårdsvej og området ved DTU frem mod endestationen i Lundtofte. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i området i forskellige perioder. I øjeblikket ombygges Lundtoftegårdsvej mellem Akademivej og Klampenborgvej, hvor Lundtoftegårdsvej udvides i østlig side, så der bliver plads til letbanen i vestlig side.

Derudover bygges letbanens linjeføring i det grønne areal mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen på strækningen fra Anker Engelunds Vej og til endestationen i Lundtofte. Endelig bygges en ny sti-tunnel ved Akademivej, hvor også Akademivej og en del af Asmussens Allé ombygges i den kommende tid.

Påvirkning af omgivelser

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj. Hovedparten af arbejdet vil være almindeligt vejarbejde og forventes udført inden for almindelig arbejdstid. Arbejdet varsles løbende til naboerne med en oversigt over de planlagte arbejdstider.
Oversigten over de forventede arbejdsperioder vil ligeledes være tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt her på letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane.

Bygherre / entreprenør

Hovedstadens Letbane / Per Aarsleff A/S