Gå til hovedindhold

Ombygning af Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej

I tabellen herunder uddybes hvordan ombygning af Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej kan have en væsentlig påvirkning på letbanebyggeriets omgivelser.

Med væsentlig påvirkning menes, at større grupper af naboer (borgere og/eller virksomheder) forventes at opleve eksempelvis markante støj- eller støvgener, eller at trafikanter langs Ring 3 forventes at opleve markant forlænget rejsetid.

Ombygning af Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej © Lyngby-Taarbæk Kommune
Ombygning af Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej © Lyngby-Taarbæk Kommune

Tabellen viser tidsplan for ombygning af Klampenborgvej fra Kanalvej til Lundtoftegårdsvej

Emne

Info

Forventes start/slut

Primo marts 2021 –
ultimo oktober 2023

Aktivitet

Ombygning af Klampenborgvej på strækningen mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej. Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i området i forskellige perioder.
Arbejdet består primært i ombygning af veje og vejkryds, så Klampenborgvej kan huse letbanen. I forbindelse med ombygningen skal broen ved Nærumbanen endvidere forstærkes - dette arbejde er i gang. På strækningen er også byggeriet af Fortunbyen Station i gang, hvor fundamenterne til stationen støbes.

Påvirkning af omgivelser

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj, men der må ligeledes forventes mindre gener for trafikken i forbindelse med blandt andet arbejdskørsel til og fra området. Arbejdet forventes udført inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles løbende til naboerne med en oversigt over de planlagte arbejdstider.
Oversigten over de forventede arbejdsperioder vil ligeledes være tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt her på letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane.

Bygherre / entreprenør

Hovedstadens Letbane / Per Aarsleff A/S