Gå til hovedindhold

Ombygning af Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej

I tabellen herunder uddybes hvordan ombygning af Buddingevej fra Fort Alle kan have en væsentlig påvirkning på letbanebyggeriets omgivelser.

Med væsentlig påvirkning menes, at større grupper af naboer (borgere og/eller virksomheder) forventes at opleve eksempelvis markante støj- eller støvgener, eller at trafikanter langs Ring 3 forventes at opleve markant forlænget rejsetid.

Ombygning af Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej © Lyngby-Taarbæk Kommune
Ombygning af Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej © Lyngby-Taarbæk Kommune

Tabellen viser tidsplan for ombygning af Buddingevej fra Fort Alle til Engelsborgvej

Emne

Info

Forventet start/slut

Primo oktober 2021 –
ultimo juli 2022

Aktivitet

Det samlede arbejde i området består af en række delstrækninger, som gennemføres i forskellige perioder i takt med, at Lyngby-Taarbæk Forsyning afslutter de forberedende lednings-omlægninger på strækningen. Den første delstrækning fra Engelsborgvej til Christian X's Alle er påbegyndt i starten af oktober 2021, hvor vejen ombygges til at huse letbanen, som på denne strækning - som det eneste sted - vil køre i samme spor som den almindelige vejtrafik i sydgående retning. Arbejdet på denne delstrækning forventes afsluttet i sommeren 2022. De nærmere planer for arbejdet mod kommunegrænsen til Gladsaxe er fortsat under udarbejdelse - her forventes arbejdet at kunne påbegyndes i løbet af februar 2022.

Påvirkning af omgivelser

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj samt forlænget transporttid. På den igangværende delstrækning er Buddingevej spærret for almindelig vejtrafik, herunder også kørende adgang til boligerne. Dog er der i forbindelse med arbejdet etableret et mindre område med parkering for beboerne. Arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 18, og arbejdet varsles løbende til naboerne med en oversigt over de planlagte arbejdstider. Oversigten over de forventede arbejdsperioder vil ligeledes være tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt her på letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane.

Bygherre/entreprenør

Hovedstadens Letbane / Per Aarsleff A/S