Gå til hovedindhold
Du er her:

Se hvor der graves og planlæg din rejse

Her kan du følge letbanearbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune og se hvor du som trafikant kan finde vej

Sådan bruger du denne side

 1. Under "Her graver vi" vælger du det område, der er relevant for dig - eller

 2. Under "Planlæg din rejse" vælger du dit transportmiddel og får tips til, hvordan du kan finde den bedste rute rundt i Lyngby-Taarbæk, selvom der er mange afspærringer og omkørsler.

Har du spørgsmål?

Du kan altid finde vores kontaktoplysninger i bunden og til højre på vores hjemmeside.

Her graver vi

 • Buddingevej

  På Buddingevej er Lyngby-Taarbæk Forsyning færdige med deres arbejde, og Hovedstadens Letbane har overtaget området. Anlægsarbejdet er i gang flere steder på Buddingevej. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Letbanestatus Buddingevej juni 2022
  Letbane - Buddingevej status juni 22

   

  1: Strækningen mellem Viadukten og Engelsborgvej

  • Østlige side af Buddingevej - Forventes afsluttet medio 2023.
  • Udgravning og betonstøberi af ny tunnel. I perioden vil der ske omlægninger af trafikken grundet arbejder i krydset ved Buddingevej/Engelsborgvej.

   

  2: Strækningen mellem Engelsborgvej og Chr. X's Allé

   

  • Vestlige side af Buddingevej. Opstartet primo maj 2022 - forventet arbejdsperiode frem til efteråret 2022.
  • Der er kun adgang for beboere, renovation og beredskab på denne strækning.
  • Cykelsti er dobbeltrettet i østlige side.
  • Der er adgang til boliger på den østlige side.

   

  3: Strækningen mellem Chr. X's Allé og Nybrovej

  • Østlige side af Buddingevej: Opstartet 21. februar 2022 - forventet arbejdsperiode frem til efteråret 2022
  • Vestlige side af Buddingevej: Fra efteråret 2022 frem til medio 2023 vil arbejdet flyttes til den vestlige side af Buddingevej
  • Strækningen mellem Chr. X’s Allé og Nybrovej er ensrettet mod syd.
  • Cykelsti er dobbeltrettet i vestlig side.
  • Der er adgang til boliger på den vestlige side.

   

  4: Strækningen mellem Nybrovej og Fort Allé/kommunegrænsen

  • Østlige side af Buddingevej. Opstartet 21. februar 2022 - forventet arbejdsperiode frem til efteråret 2022
  • Vestlig side af Buddingevej: Fra efteråret 2022 frem til medio 2023 vil arbejdet flyttes til den vestlige side af Buddingevej
  • Strækningen mellem Nybrovej og Fort Allé er dobbeltrettet – Parkering er fjernet fra Buddingevej.
  • Cykelsti er dobbeltrettet i vestlig side.
  • Der er adgang til boliger på den vestlige side og stikvejene på den østlige side.
 • Lyngby Centrum

  I Lyngby Centrum er Hovedstadens Letbane i øjeblikket i gang med ombygning af vejarealer.  Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Letbanestatus Lyngby Centrum juni 2022
  Letbane - Centrum juni 2022

   

  1: Jernbanepladsen

  • Ny fase opstartes primo juni 2022
  • Forventet afsluttet foråret 2023
  • Anlæggelse af letbanestation og ændringer af tilkørselsforholdene på Jernbanepladsen.
  • Etablering af nye kørebaner, afvandingskonstruktioner, letbanespor og kommende letbanestation ved Lyngby Station
  • Busser bliver omlagt i en længere periode til bl.a. Gl. Jernbanevej

   

  2: Lyngby Torv, krydset

  • Lyngby Hovedgade/Klampenborgvej. Opstart primo maj 2022.
  • Forventet afsluttet 3.-4. kvartal 2022.
  • Lyngby Hovedgade forventes ensrettet i størstedel af perioden. Der etableres omkørsel via Nørgaardsvej og Toftebæksvej.

   

  3: Klampenborgvej mellem Lyngby Storcenter og Magasin

  • Opstart 15. juni 2021 mellem Lyngby Storcenter og Magasin 
  • Forventet færdigt 2. kvartal 2022.
  • Klampenborgvej spærres for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej
  • Der skal etableres nyt byrum mellem Lyngby Storcenter og Magasin, hvor biltrafik ikke tillades
  • Klampenborgvej bliver permanent lukket for biltrafik.
  • Planer for kommende byrum er ikke endelige
  • Der vil stadig være adgang til p-kælderen.

   

  4: Ombygning af Kanalvejskrydset

  • Opstart ultimo maj 2022
  • Forventet færdigt primo 2023
  • Der vil være trafik i begge retninger på tværs af Klampenborgvej
  • Opkørsel fra P-kælder vil ikke være mulig i en delperiode
 • Klampenborgvej

  På Klampenborgvej er Hovedstadens Letbane i gang flere steder. Det påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Letbanestatus Klampenborgvej juni 2022
  Letbane - status Klampenborgvej juni 2022

   

  1: Strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej

  • Klampenborgvej spærret mellem Kanalvej og Firskovvej
  • Anlægsstart medio august 2021. Forventet arbejdsperiode frem til ultimo 2022
  • Klampenborgvej spærret. Biler og busser omlægges via Sorgenfrigårdsvej og Firskovvej.
  • Cykler og gående har adgang via østlig cykelsti/fortov.
  • Forstærkning af bro ved Nærumbane og udvidelse af kørebaner og etablering af nye svingbaner og tilpasning af kryds

   

  2: Klampenborgvej

  • Anlægsarbejde fra primo marts 2021 til efterår 2022
  • Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende:
  • Omlægning af trafik fra 4 til 2 spor
  • Anlæggelse af letbanestrækning i nordvestlig side af Klampenborgvej mellem Firskovvej og Cirkel K 
 • Lundtoftegårdsvej

  Hovedstadens Letbane arbejder på Lundtoftegårdsvej. Arbejdet påvirker både biltrafikken, fodgængere og cyklister.

  Derudover opfører Hempel et nyt kontorbyggeri, der opføres ungdomsboliger på Lundtoftegårdsvej 160 og KAB arbejder på et større boligprojekt.

  Letbanestatus Lundtoftegårdsvej juni 2022
  Lundtoftegårdsvej juni 2022

   

  1: Lundtoftegårdsvej

  Udgravning til nyt regnvandsbassin (Afventer igangsætning ved Lyngby-Taarbæk Forsyning)

   

  2: Lundtoftegårdsvej

  • Anlægsarbejde fra medio august 2021 til ultimo 2022
  • Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende
  • Udvidelse af Lundtoftegårdsvej mod øst
  • Udvidelse af kryds ved Lyngbygårdsvej/Lundtoftegårdsvej, etablering af nye svingbaner og tilpasning af kryds.
  • Anlæggelse af letbanestrækning i vestlig side af Lundtoftegårdsvej – Kryds ved Lyngbygårdsvej spærret i en delperiode
  • Tilpasning af nyt vejforløb på Lundtoftegårdsvej

   

  3: Lundtoftegårdsvej

  KABs boligprojekt. Forventes udført i 2020-2022.

   

  4: Akademivej

  Anlægsstart medio januar 2022 – primo 2023. Flere delfaser, hvor der bl.a. sker:

  • Anlæg af letbanestrækning i sydlig side af Akademivej – Kryds ved Asmussens Allé og Kollegiebakken ombygges i perioden
  • Etablering af station ved Akademivej
  • Etablering af tunnel til eksisterende sti under Lundtoftegårdsvej

   

  5: Lundtoftegårdsvej

  • Etablering af regnvandsledning. Opstart den 09. august 2021. Forventes afsluttet august 2022.
  • Lundtoftegårdsvej ensrettet mod syd.

   

  6: Lundtoftegårdsvej

  • Anlægsarbejde fra medio september 2021 til ultimo 2022
  • Flere delfaser hvor der bl.a. sker følgende
  • Anlæggelse af letbanestrækning langs motorvejen
  • Etablering af station ved Rævehøjvej
  • Etablering af Station v. Lundtofte
Lyngby Torv 9. maj 2022 ©Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 9. maj 2022 ©Lyngby-Taarbæk Kommune

Planlæg din rejse

 • Hvis du er cyklist

  Hvis du er cyklist kan du benytte navigationssystemer som fx Google Maps, der bl.a. kan vise den aktuelle trafiksituation som cyklist.

  Cykler i Lyngby
 • Hvis du er bilist

  Parkeringssystemet

  Hvis du er bilist kan du med fordel benytte vores parkeringshenvisningssystem ved at følge de blå skilte rundt i byen. Skiltene viser hvor mange ledige parkeringspladser der er forskellige steder i byen.

  DR P4 radio

  Hvis du vil modtage trafikinformation over radioen kan du benytte DR P4, der i samarbejde med Vejdirektoratets Trafikcenter udsender trafikinformation.

  Trafikinfo

  På trafikinfo kan du søge på Kgs. Lyngby og se en oversigt over vejarbejde i byen.

  Billede af parkeringssystem
 • Hvis du rejser med bus eller tog

  Rejseplanen

  Du kan bruge Rejseplanen til at planlægge din rejse med offentlig transport.

  Din Offentlige Transport

  Du kan bruge DOT til at finde den seneste trafiksituation for bus, tog og metro i hovedstadsområdet.

  Billede af Lyngby Station