Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Opstart af letbanearbejdet i krydset ved Anker Engelunds Vej/Lundtoftegårdsvej

Fra primo marts 2023 og frem til ca. september 2023 arbejder Hovedstadens Letbane ved entreprenør Per Aarsleff i krydset ved Anker Engelunds Vej/Lundtoftegårdsvej. Her i artiklen beskrives de ændrede trafikale forhold, der i særlig grad er relevante for borgere og handlende.

Entreprenør Per Aarsleff A/S skyder foråret i gang med påbegyndelse af letbanearbejde i krydset Anker Engelundsvej/Lundtoftegårdsvej. Arbejdet i krydset betyder bl.a. følgende trafikale ændringer:

  • Trafikken gennem krydset bliver begrænset
  • Der vil være et kørespor gennem krydset
  • Der opsættes midlertidigt signalanlæg
  • Langs vestsiden etableres en dobbeltrettet cykelsti
  • Fortov omlægges ikke fra den nuværende situation

 

Etablering af letbanespor på tværs af Lundtoftegårdsvej

Arbejdet i krydset ved Anker Engelunds Vej/Lundtoftegårdsvej indebærer blandt andet etablering af letbanesporene på tværs af Lundtoftegårdsvej. Der skal derfor ske en tilpasning af kørebaner, cykelstier og fortov, så dette er tilpasset letbanens linjeføring.

Konkret kommer arbejdet i krydset ved Anker Engelunds Vej/Lundtoftegårdsvej i grove træk til at indbefatte følgende:

  • Opbrydning af eksisterende asfalt og afvandingskonstruktioner i krydset
  • Etablering af ny afvandingskonstruktion til de nye kørebaner og letbane
  • Opbygning af nye bærelag til at sikre letbanen og kørebane
  • Asfaltering af nye kørebaner i krydset, herunder afmærkning og etablering af helleanlæg
  • Omlægning af eksisterende fortov og etablering af nyt samt tilpasning af sidearealer

Den støjende del af arbejdet vil være i begyndelsen af perioden, idet der dér skæres og opbrydes asfalt.