Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Nu flytter arbejdet til vest-siden af Lundtoftegårdsvej, og Kornagervej lukkes permanent mod Klampenborgvej

Siden slutningen af sidste sommer har Hovedstadens Letbanes entreprenør i Lyngby, Per Aarsleff A/S, ombygget og udvidet Lundtoftegårdsvej mod øst for at skabe plads til letbanen i den vestlige side af vejen. Nu er turen derfor kommet til at ombygge den vestlige side af vejen. Samtidig lukkes Kornagervej permanent for ind- og udkørsel fra Klampenborgvej 

Nu flytter arbejdet til vest-siden af Lundtoftegårdsvej - og Kornagervej lukkes permanent for ind- og udkørsel fra Klampenborgvej
Nu flytter arbejdet til vest-siden af Lundtoftegårdsvej - og Kornagervej lukkes permanent for ind- og udkørsel fra Klampenborgvej

I slutningen af juni bliver det nye vejområde i den østlige side af Lundtoftegårdsvej asfalteret, så vejtrafikken kan flyttes til den nye vej. Dermed kan arbejdet med at ombygge vest-siden af vejen til letbanens linjeføring på strækningen mellem Klampenborgvej og det nye vejkryds ved stikvejen ned til Formula, gå i gang.

 

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?

Når det nye vejområde er asfalteret, lægges trafikken over i østsiden af vejen. Samtidig bliver Kornagervej lukket for ind- og udkørsel fra Klampenborgvej sådan som det også vil være, når letbanen åbner. Som fodgænger eller cyklist, kan du fortsat passere fra Kornagervej til Klampenborgvej, men i bil skal du fremover benytte Agervang for at komme til og fra Klampenborgvej.

 

Når arbejdet skifter side, lukkes Lyngbygårdsvej midlertidigt for udkørsel til Lundtoftegårdsvej. I stedet skal du køre ned til Sorgenfrigårdsvej for at komme videre til Klampenborgvej. Lyngbygårdsvej vil fortsat være åben for indkørsel fra Lundtoftegårdsvej.

Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens byggeriet er i gang. På Hovedstadens Letbanes hjemmeside finder du et overblik over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, uanset om du er gående, cyklist, bilist – eller rejser med kollektiv transport.

 

Ombygningen af den vestlige side af vejen vil løbende flytte sig langs strækningen frem mod starten af 2023.

Hvis du bor eller færdes ved arbejdsområdet, kan du opleve, at arbejdet periodevis vil støje – særligt når entreprenøren skærer i asfalten og fjerner den eksisterende belægning samt når jord og asfalt komprimeres med en tromle. Derudover kan du opleve støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra arbejdsområdet. Arbejdet bliver udført i hverdagene mellem kl. 7 og 18.

Permanent lukning af udkørsel fra Kornagervej

Lukning af udkørsel fra Kornagervej til Klampenborgvej er sket i dialog med Beredskab Øst.