Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Letbanebyggeri i Gladsaxe Kommune: Motorvejsbro på Buddingevej spærres for biltrafik

Løsningen med at spærre Buddingevej er blevet valgt, da den forkorter Hovedstadens Letbanes arbejde på broen med 3-4 måneder og sparer beboere og trafikanter for en endnu længere periode med trafikale gener.

Når Buddingevej genåbnes i begyndelsen af 2024, er broen henover motorvejen helt færdigombygget og klar til letbanen. Arbejdet indebærer ombygning af broen herunder reetablering af vejbaner og klargøring til den kommende letbane. Når dette er klaret, bliver selve letbanen anlagt med skinner og kørestrømsmaster.

Siden efteråret 2022 har Hovedstadens Letbane og entreprenør CG Jensen A/S arbejdet ved Motorring 3 i Buddinge, hvor de skal udvide og ombygge den eksisterende bro, så der bliver plads til letbanen. I maj 2023 går arbejdet ved broen ind i næste fase, hvor de skal ombygge selve broen. Det betyder, at de fra søndag 7. maj og forventeligt frem til udgangen af januar 2024 spærrer Buddingevej henover Motorring 3 for gennemkørende trafik.

 

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?

Tilkørselsramperne til Motorring 3 genåbnes, når Buddingevej bliver spærret, dog vil den ene rampe fortsat være spærret frem til juni 2023. Det drejer sig om frakørselsrampen i det sydgående spor. Her anbefales i stedet at benytte afkørsel 18 Nybrovej. Det er muligt at komme til Valdemars Alle ved at foretage en U-vending inden motorvejsbroen (se gul pil på kort nederst på siden).

I forbindelse med spærringen af Buddingevej ved Motorring 3 bliver Kong Hans lukket for indkørsel fra Buddingevej ved Valdemars Alle. Det vil være muligt at køre ad Kong Hans Alle fra Stengårds Alle. Grunden til, at Kong Hans Alle spærres for gennemkørsel, er af hensyn til skolebørnenes sikkerhed.

Der vil være skiltet omvejskørsel, hvor det er relevant, når vi spærrer Buddinge-vej, men du skal forvente længere rejsetid på strækningen. Det er vigtigt, at du følger skiltningen i området og overholder afspærringerne, så du ikke kommer ind på vores arbejdsområder. Så passer vi både på byggearbejderne og dig, mens vi bygger.

Fodgængere og cyklister vil forsat have adgang via Buddingevej over Motorring 3 via de to nye stålstibroer.

Under arbejdet vil 300S-busserne blive omlagt og på DOT - Din Offentlige Transport - DOT kan du se, hvorfra busserne kommer til at køre. Det vil være muligt at skifte til 200S på Gladsaxe Trafikplads, hvis du skal til Buddinge Station. 300S vil få midlertidigt stop ved Stengård Station, hvorfra det vil være muligt at skifte til S-tog.

 

Støj fra arbejdet

Anlægsarbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som periodevis vil støje fra læsse- og gravemaskiner samt perioder med særligt støjende arbejde. Derudover vil der være støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra områderne. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 22, mens det særligt støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 20. Hvis der arbejdes i weekenden, vil det støjende og særligt støjende arbejde finde sted mellem kl. 8-18.

Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 07.00 - 22.00 på hverdage. I tilfælde af weekend- eller natarbejde vil der blive udsendt et SMS-varsel til omkringliggende beboere. Hovedstadens Letbane kan sende SMS til dig, hvis dit nummer ikke er hemmeligt, og dit abonnement er knyttet til din adresse. Hvis du har hemmeligt nummer og ønsker at modtage SMS om aften- og natarbejdet, er du velkommen til at kontakte dem: info@dinletbane.dk eller tlf. 7242 4500.

Hovedstadens Letbane og entreprenøren beklager de gener, arbejdet kan give.

CG Jensen A/S er entreprenør på opgaven.