Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Letbanebyggeriet i Lyngby hen over vinteren

Letbanebyggeriet er godt i gang Lyngby, og Hovedstadens Letbanes entreprenør, Per Aarsleff A/S, arbejder flere steder i kommunen

""
Visualisering af letbane på Klampenborg mellem Magasin og Lyngby Storcenter

Status på aktiviteter i øjeblikket og hen over vinteren

 • Letbanebyggeri ved De engelske rækkehuse

  ""
  De engelske rækkehuse på Buddingevej under letbanebyggeri - vinteren 2021

  På strækningen mellem Engelsborgvej og Christian X’s Alle har Hovedstadens Letbane været i gang med vejombygningen siden starten af oktober. Her ombygges i øjeblikket den østlige side og derefter den vestlige side af vejen.

  I 2022 fortsætter arbejdet længere sydpå i takt med, at Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde ned mod kommunegrænsen til Gladsaxe bliver afsluttet. Også her skal vejen ombygges, og det vil sige, at arbejdet typisk vil foregå i overfladeniveau og minde om almindeligt vejarbejde. Hovedstadens Letbane forventer ikke at skulle udføre spunsarbejde eller lignende tungt arbejde. Detaljerne om hvor og hvornår letbanearbejdet udføres her er fortsat under planlægning, og det informerer vi og Hovedstadens Letbane naturligvis nærmere om, når planerne er på plads op til at arbejdet går i gang.

  Du kan læse mere om arbejdet i den sydlige del af Lyngby på dinletbane.dk/lyngbysyd, hvor du også kan læse mere om, hvordan det fungerer, når letbanen skal dele spor med vejtrafikken.

 • Fodgængertunnelen er åben – byggeriet af letbanetunnelen fortsætter

  ""
  Fodgængertunnelen og letbanetunnelen på Buddingevej under Lyngbyvejen - vinteren 2021

  Fra krydset med Engelsborgvej kører letbanen i østlige side af Buddingevej frem mod viadukten og Lyngby Station. Her er Hovedstadens Letbane fortsat i gang med at bygge letbanens linjeføring og den letbanetunnel, som letbanen skal køre igennem ved siden af viadukten. Her støbes blandt andet bunden hen mod indkørslen til letbanetunnelen og arbejdes på linjeføringen langs Buddingevej i de kommende måneder. Senere går Hovedstadens Letbane i gang med et arbejde ud mod Jernbanepladsen, og det informerer vi og Hovedstadens Letbane nærmere om, inden arbejdet går i gang.

  På Lyngby Station er byggeriet af den nye fodgængertunnel mellem Jernbanepladsen og Lehwaldsvej afsluttet, og den er nu åben. Det kan du læse mere om her, hvor du også kan se en række billeder fra byggeriet af den. Fodgængertunnelen skal være med til at sikre gode omstigningsforhold mellem letbanen og S-toget – men indtil letbanen åbner, er den et supplement til den eksisterende fodgængertunnel ved Ulrikkenborg Plads.

  Læs mere om byggeriet af letbanetunnelen og de andre aktiviteter i området på dinletbane.dk/lyngbystation.

 • Station og sporkasser i centrum

  ""
  Lyngby Station og sporkasser i Lyngby Centrum på Klampenborgvej - vinteren 2021

  På Lyngby Torv har Hovedstadens Lebane bygget den nye cykelsti og det nye fortov langs butikkerne på letbane-siden af torvet. Samtidig er de sporkasser, som letbanens skinner skal monteres i, lagt. Skinnerillerne i sporkasserne er beklædt med en dug og midlertidigt fyldt ud med asfalt, sådan at området kan være åbent og man kan færdes på sporkasserne indtil arbejdet fortsætter. Arbejdet med at anlægge nyt fortov og cykelsti ned mod Lyngby Hovedgade fortsætter lidt endnu.

  På Klampenborgvej i centrum af Lyngby er entreprenøren fortsat i gang med at bygge fundamenterne til den kommende letbanestation, Lyngby Centrum. Andre steder i området er udskiftningen af jord med celleglas fortsat i gang, ligesom enkelte ledningsomlægninger er i gang her sideløbende med Hovedstadens Letbanes arbejde. Frem til starten af det nye år har Hovedstadens Letbane etableret en fodgængerpassage, som du som gående kan bruge til at krydse arbejdsarealet mellem Magasin / Johannes Fogs Plads og Lyngby Storcenter. Så kan du lettere bevæge dig rundt mellem de gode juletilbud i butikkerne i centrum af Lyngby.

  Du kan læse mere om arbejdet på torvet og i centrum af Lyngby på dinletbane.dk/lyngbycentrum. Her kan du også læse mere om området, som i fremtiden vil være forbeholdt fodgængere, cyklister og kollektiv transport – og byliv.

 • Forstærkning af Nærumbanen og ombygning af Klampenborgvej

  ""
  Broen med Nærumbanen på Klampenborgvej - vinteren 2021

  Mellem Kanalvej og Firskovvej krydser Nærumbanen Klampenborgvej på en bro. I fremtiden kommer letbanen til at køre under broen, og derfor er Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge vejen og forstærke fundamentet ved broen. Det betyder, at Klampenborgvej mellem Kanalvej og Firskovvej er lukket for vejtrafik – som cyklist eller fodgænger kan du fortsat passere.

  På Klampenborgvej ud af byen er arbejdet med at ombygge vejen også i gang. I øjeblikket foregår arbejdet på den nordlige side af vejen, og det er her letbanen kommer til at køre, når den åbner i 2025. Samtidig gøres klar til at bygge Fortunbyen Station, som kommer til at ligge umiddelbart før Circle K-tankstationen ved Lundtoftegårdsvej.

  Læs mere om begge arbejder på dinletbane.dk/klampenborgvej.

 • Lundtoftegårdsvej bliver bredere

  ""
  Lundtoftegårdsvej ved Klampenborgvej - vinteren 2021

  Sidst på sommeren gik arbejdet i gang med at ombygge Lundtoftegårdsvej, og det fortsætter hen over vinteren. Hvis du har været forbi området for nylig, har du sikkert set, at entreprenøren har sat nye kantsten inde på området mod motorvejen. Det giver en ide om, hvor vejen kommer til at være i fremtiden. Ved at udvide vejen ud mod motorvejen bliver der plads til, at letbanen kan køre i den modsatte side. I de kommende måneder fortsætter arbejdet med at ombygge vejen på den sydlige del af Lundtoftegårdsvej.

  Endelig er Hovedstadens Letbane gået i gang med at bygge letbanens linjeføring i det frie område mellem Lundtoftegårdsvej og motorvejen fra Anker Engelunds Vej og frem til endestationen. Her kommer letbanen til at køre i området mellem Lundtoftegårdsvej og motorvejen.

  Du kan følge byggeriet omkring Fortunbyen, DTU og Lundtofte på dinletbane.dk/lundtofte.

Hvad betyder det for dig der færdes i området

Vi kan desværre ikke undgå, at letbanearbejdet påvirker trafikken i og omkring Lyngby – det beklager vi.

På Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, har vi samlet overblikket over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport.

Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på.