Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Information om Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde på Buddingevej

Succesfuldt informationsmøde

Tak til alle jer, der deltog i informationsmødet tirsdags den 24/8. Vi og Lyngby-Taarbæk Forsyning glæder os over en rigtig god og konstruktiv debat.

Udvidet arbejdstid forkorter ledningsarbejdet på Buddingevej

Arbejdet med at omlægge spildevandsledninger og anlægge nye regnvandsledninger på Buddingevej er ramt af forsinkelser.

Derfor gav Teknik- og Miljøudvalget i sommer tilladelse til, at Lyngby-Taarbæk Forsynings entreprenør kunne arbejde til kl. 22 på hverdage frem til 1. oktober.

Udvalget har nu forlænget tilladelsen, så den løber frem til 1. marts 2022.

Det betyder, at Barslund kan arbejde i tidsrummet kl. 7 til 22 på hverdage og fra kl. 7 til 14 om lørdagen. Dermed kan Barslund arbejde i toholdsskift og har dermed mulighed for at indhente det forsinkede arbejde.

Status på arbejdet

Arbejdet kører nu planmæssigt fremad i forhold til at indhente det forsinkede arbejde.

I forhold til etablering af byggegruber er status, at der i alt er 5 gruber tilbage. Den ene etableres ved spunsning, og forventes at blive udført i efteråret. De øvrige 4 gruber udføres ved almindeligt gravearbejde for at reducere støj- og vibrationsgener.

Kommende aktiviteter på Buddingevej

Lyngby-Taarbæk Forsyning er færdige med størstedelen af det støjende spunsarbejde på strækningen fra Christian X’s Allé til Nybrovej.

I denne uge gik de i gang med tunnelering (hvor man borer under jorden) på strækningen mellem Christian X’s Allé og Nybrovej. Det betyder, at krydset mellem Christian X’s Allé og Buddingevej blev spærret.

Når strækningen mellem Christian X’s Allé og Nybrovej er færdig, vil arbejdet med tunnelering fortsætte på strækningen mellem Nybrovej og Fort Allé.

Under arbejdet skal boremaskinerne holdes nedkølet. Derfor er der sat en generator op på Buddingevej ved Skolevænget. For at minimere vibrationer og støj fra generatoren er den placeret inde i en container på et vibrationsdæmpende materiale.

Den støj og de vibrationer, der kan opleves i forbindelse med tunneleringen, er en rumlen fra boremaskinen under jorden, brummelyde fra generatoren og lyd fra den separator, der skiller vand og sand fra hinanden.

Ny løsning for afhentning af storskrald

På grund af arbejdet på Buddingevej har afhentningen af storskrald været sat på pause. Og med den nye, totale spærring af Buddingevej er det blevet endnu sværere for beboerne at komme af med deres storskrald.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har derfor set på mulighederne og tilbyder nu en midlertidig storskraldsordning for de berørte beboere på Buddingevej.

Fremover etableres nogle storskraldspladser langs Buddingevej med containere til metal og brændbart affald. Det er også muligt at stille større effekter som fx madrasser, møbler og lignende ved containerne. Byggeaffald må ikke stilles til storskrald.

www.ltf.dk/storskrald kan du læse mere om, hvad du må sætte ud til storskrald.

Storskraldspladserne bliver stillet op om fredagen i den uge, hvor der normalt tømmes storskrald på Buddingevej, og affaldet bliver hentet tidligt mandag morgen. Det betyder, at affaldet skal afleveres senest om søndagen.

Storskraldspladserne bliver første gang sat op fredag den 17. september. På kortet kan du se placeringen af storskraldspladserne.

Haveaffald

Haveaffaldsordningen kører fortsat på Buddingevej. Husk, at du gerne må stille haveaffald ud i sække – men de skal være af papir.                          

Får du besøg af håndværkere eller levering af større varer?

Ligger dit hus ved byggepladsen, og har du behov for at få adgang – fx hvis der skal leveres et nyt køkken, eller der kommer håndværkere på besøg – så kontakter du entreprenør Barslund - som hjælper med midlertidig adgang til dit hus. Husk dog at kontakte dem i god tid. Skriv til llt@barslund.as.

 

Kaffevogn hver tirsdag

Som noget nyt vil du kunne møde Lyngby-Taarbæk Forsyning hver tirsdag mellem kl. 8-9, hvor de står med en kaffevogn inde på byggepladsen på hjørnet af Nybrovej og Buddingevej.

Her kan du stille spørgsmål om arbejdet på Buddingevej, eller du kan nøjes med at nappe en kop kaffe og croissant på vej til arbejde.

Yderligere information og kontakt

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning på forsyning@ltf.dk eller 7228 3360 –   eller Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller 2388 6209.

Vil du gerne have information om arbejdet direkte i din mail, kan du tilmelde dig Lyngby-Taarbæk Forsynings nyhedsmail. Gå direkte til tilmelding på https://ltf.dk/nyheder/nyhedsbrev

Kort over storskrald Buddingevej
Plads 1-3 – Tre containere til brændbart affald, en til metal ved hver placering Plads 4-5 - En container til brændbart affald, en til metal ved hver placering