Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

I efteråret 2021 går Hovedstadens Letbanes anlægsarbejde i gang på Buddingevej

Forsyningsselskabernes arbejde med at flytte rør og ledninger på Buddingevej fra krydset med Engelsborgvej og sydpå er fortsat godt i gang. I løbet af efteråret forventer vi dog, at arbejdet er nået så langt, at Hovedstadens Letbanes entreprenør, Per Aarsleff A/S, kan gå i gang med at bygge letbanens linjeføring på de områder af Buddingevej, hvor forsyningsledningerne er omlagt. Derfor vil vi her orientere dig overordnet om Hovedstadens Letbanes arbejde på denne del af Buddingevej i den kommende tid.

Hovedstadens Letbane ombygger strækningen langs letbanens linjeføring

Hen over de kommende par år skal vejen blandt andet ombygges. På Buddingevej vil letbanen køre i midten af vejen fra kommunegrænsen til Gladsaxe og frem til krydset med Christian X’s Alle. Her bliver der sået græs mellem skinnerne, så der bliver et grønt areal midt i vejen. Fra krydset med Christian X’s Alle deler letbanen spor med den sydgående vejtrafik foran De Engelske Rækkehuse, og i krydset med Engelsborgvej skifter den side og fortsætter i dét område, som Hovedstadens Letbane er i gang med at ombygge ved viadukten og videre frem mod centrum.

Vi forventer, at arbejdet med at ombygge vejen går i gang i løbet af efteråret 2021.

Arbejde i flere faser

Arbejdet vil forløbe i forskellige faser og forskellige steder i området i de kommende par år. Lyngby-Taarbæk Kommune informerer i samarbejde med Hovedstadens Letbane løbende om de enkelte arbejder, efterhånden som de går i gang – herunder også hvordan arbejdet vil påvirke trafikken. Det meste af arbejdet ventes at blive udført inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, som i Lyngby-Taarbæk Kommune er hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14. Hovedparten af arbejdet vil minde om almindeligt vejarbejde, som man kender det. Hovedstadens Letbane forventer ikke at skulle udføre spunsarbejde i forbindelse med ombygningen af vejen. Selvom vi og Hovedstadens Letbane gør, hvad vi kan for at mindske generne fra byggeriet, kan vi ikke bygge letbanen, uden at det påvirker vores naboer, mens arbejdet står på. Vi og Hovedstadens Letbane beklager naturligvis de gener, du vil kunne opleve som trafikant eller nabo til arbejdet de forskellige steder i området.

Følg byggeriet – sådan får du information om arbejdet

Du kan følge byggeriet på Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk/lyngby. Når arbejdet går i gang, kan du klikke på de enkelte arbejdsområder på kortet og se, hvornår Hovedstadens Letbane forventer hvilke typer af arbejde i området, og hvad der arbejdes på i øjeblikket. Lyngby-Taarbæk Kommune informerer i samarbejde med Hovedstadens Letbane løbende om de enkelte arbejder i området, og bor du tæt på det støjende arbejde, informerer Hovedstadens Letbane dig med et opslag på døren til din opgang eller i postkassen, ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune informerer dig via e-Boks. Endelig kan du tilmelde dig Hovedstadens Letbanes Infoservice. Så får du automatisk løbende nyt om arbejdet på mail. Tilmeld dig på dinletbane.dk/lyngby.