Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Lyngby Hovedgade ensrettes midlertidigt fra 25. april

Mandag 25. april begynder ombygning af krydset med Lyngby Hovedgade / Klampenborgvej i forbindelse med etablering af letbanen. Letbanebyggeriet i byens centrale kryds varer cirka fem måneder, og i den periode ensrettes Lyngby Hovedgade for biler med kørselsretning fra Toftebæksvej mod Nørgaardsvej.

Letbane-byggeriet i krydset ved Klampenborgvej ensretter Lyngby Hovedgade hele sommeren og lukker p-pladserne på den østlige side af hovedgade midlertidigt. Butikker og caféer i Lyngby er inviteret til at booke de nedlagte p-pladser til udeaktiviteter.
Letbane-byggeriet i krydset ved Klampenborgvej ensretter Lyngby Hovedgade hele sommeren og lukker p-pladserne på den østlige side af hovedgade midlertidigt. Butikker og caféer i Lyngby er inviteret til at booke de nedlagte p-pladser til udeaktiviteter.

Når arrangørerne af Den Grønne Halvmaraton pakker sammen efter løbet søndag 24. april sidst på eftermiddagen, bliver Lyngby Hovedgade gjort ensrettet for biler og klargjort til mandag morgen, hvor letbane-arbejdet med at ombygge krydset mellem Klampenborgvej og Lyngby Hovedgade begynder. 

Arbejdet vil være almindeligt vejarbejde, hvor den nuværende belægning skal opbrydes, noget af jorden skal udskiftes, krydset skal ombygges og der skal lægges ny belægning samt lægges de sporkasser, som letbaneskinnerne sidenhen skal monteres i – på samme måde som det tidligere er gjort på Lyngby Torv.

Ensretningen af Lyngby Hovedgade er midlertidig og forventes at vare cirka fem måneder. 

 

Arbejde i flere faser

Arbejdet udføres i to faser. I første omgang sætter entreprenøren en mindre spuns cirka midt i krydset, sådan at det efterfølgende er muligt at arbejde i den ene side af krydset mens trafikken afvikles i den modsatte side. Vejtrafikken på Lyngby Hovedgade ensrettes fra Toftebæksvej mod Nørgaardsvej, men som cyklist og fodgænger kan du fortsat færdes i begge retninger forbi arbejdsområdet.

I første omgang arbejder entreprenøren i den side af krydset, som er tættest på Lyngby Torv, og det forventes at fortsætte frem til sidst på sommeren. Derefter flytter arbejdet til den modsatte side af krydset, hvor Hovedstadens Letbane forventer at kunne afslutte ombygningen af krydset til efteråret.

 

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?

Hvis du bor, arbejder eller færdes ved arbejdsområdet, kan du opleve, at arbejdet periodevis vil støje – særligt når asfalten skæres op og den eksisterende belægning fjernes, samt når jord og asfalt sidenhen komprimeres med en tromle. Derudover kan du opleve støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra arbejdsområdet.

Arbejdet bliver udført i hverdagene i tidsrummet mellem kl. 7 og 18.