Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Letbanebyggeriet i Lyngby i efteråret 2021

Letbanebyggeriet er godt i gang Lyngby, og Hovedstadens Letbanes entreprenør, Per Aarsleff A/S, arbejder flere steder i kommunen. Her nedenfor får du en status på Hovedstadens Letbanes aktiviteter i øjeblikket og hen over efteråret.

Buddingevej - vejarbejde efterår 2021
Buddingevej - vejarbejde efterår 2021

Letbanebyggeri ved De Engelske Rækkehuse

I starten af oktober går Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge Buddingevej på strækningen mellem Engelsborgvej og Christian X’s Alle. Her skal vejen ombygges og der skal laves nyt fortov og cykelsti samt gøres klar til letbanens spor. På denne strækning vil letbanen – som det eneste sted ud over i vejkrydsene – dele vejbane med den almindelige kørende vejtrafik sydpå. Du kan læse mere om arbejdet i den sydlige del af Lyngby på Hovedstadens Letbanes hjemmeside på dinletbane.dk/lyngbysyd, hvor du også kan læse mere om, hvordan det fungerer, når letbanen skal dele spor med vejtrafikken. 

Letbane - viadukten efteråret 2021
Letbane - viadukten efteråret 2021

Tunnelbyggeri ved viadukten og Lyngby Station

Fra krydset med Engelsborgvej kører letbanen i østlige side (højre side) af Buddingevej frem mod viadukten og Lyngby Station. Her er Hovedstadens Letbane fortsat i gang med at bygge letbanens linjeføring og den letbanetunnel, som letbanen skal køre igennem ved siden af viadukten.

På stationen er Hovedstadens Letbane samtidig ved at lægge sidste hånd på den nye fodgængertunnel mellem Jernbanepladsen og Lehwaldsvej. Fodgængertunnelen skal være med til at sikre gode omstigningsforhold mellem letbanen og S-toget, og når fodgængertunnelen er bygget færdig, overdrages den til DSB, som derefter vil stå for det videre arbejde med at opsætte skilte, piktogrammer osv. inden åbningen.

Læs mere om byggeriet af letbanetunnelen og de andre aktiviteter i området på Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk/lyngbystation.

Letbane - torvet efterår 2021
Letbane - torvet efterår 2021

Station og sporkasser i centrum

På Lyngby Torv har entreprenøren lagt de fleste af de sporkasser, som letbanens skinner skal monteres i ud for butikkerne langs torvet. Arbejdet med at ombygge vejen og etablere nyt fortov og cykelsti forventes afsluttet her i efteråret – dog vil der også hen over efteråret være arbejde på den del af torvet, som ligger ned mod krydset med Lyngby Hovedgade. Her skal der også – som på den øvrige strækning på torvet – lægges de sporkasser, som letbanens skinner skal monteres i.

På Klampenborgvej i centrum af Lyngby er Hovedstadens Letbane godt i gang med at bygge fundamenterne til den kommende letbanestation, Lyngby Centrum. Det betyder blandt andet, at der støbes elementer til perronen, ligesom entreprenøren også her skal lægge de sporkasser, som letbanens skinner skal monteres i. Ligeledes er entreprenøren fortsat i gang med at udskifte jord med celleglas. I weekenden hvor arbejdet ligger stille er der etableret en fodgængerpassage, så man som gående kan krydse arbejdsarealet mellem Magasin og Kulturtorvet og Lyngby Storcenter.

Du kan læse mere om arbejdet på torvet og i centrum af Lyngby på Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk/lyngbycentrum. Her kan du også læse mere om området, som i fremtiden vil være forbeholdt fodgængere, cyklister og kollektiv transport – og byliv.

Letbane - Nærumbanen efterår 2021
Letbane - Nærumbanen efterår 2021

Nærumbanen og Klampenborgvej

Mellem Kanalvej og Firskovvej krydser Nærumbanen Klampenborgvej på en bro. I fremtiden kommer letbanen til at køre under broen, og derfor er Hovedstadens Letbane i gang med at ombygge vejen og forstærke fundamentet ved broen. Det betyder, at Klampenborgvej mellem Kanalvej og Firskovvej er lukket for vejtrafik – som cyklist eller fodgænger kan du fortsat passere.

På Klampenborgvej har entreprenøren tidligere ombygget den sydlige side af vejen, og i øjeblikket er arbejdet med ombygning af midten af vejen i gang. Siden den 22/9 har det været nødvendigt at lukke Sorgenfrigårdsvej for indkørsel fra Klampenborgvej for at udføre et arbejde i fodgængerovergangen. Man kan stadig køre fra Sorgenfrigårdsvej og ud på Klampenborgvej. Lukningen af Sorgenfrigårdsvej-indkørslen varer i ca. to uger. I midten af oktober flytter arbejdet fra midten af Klampenborgvej og over til den nordlige side vejen, hvor Hovedstadens Letbane skal ombygge vejen, så der bliver plads til letbanen i denne side af vejen.

Læs mere om begge arbejder på Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk/klampenborgvej.

Letbane - Lundtoftegårdsvej efterår 2021
Letbane - Lundtoftegårdsvej efterår 2021

Udvidelse af Lundtoftegårdsvej

Sidst på sommeren gik arbejdet i gang med at ombygge Lundtoftegårdsvej. I første omgang arbejder Hovedstadens Letbane på den sydligste del af Lundtoftegårdsvej, hvor entreprenøren udvider vejen mod øst (ud mod motorvejen) så der bliver plads til letbanen i den vestlige side. Du kan følge byggeriet omkring Fortunbyen, DTU og Lundtofte på Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk/lundtofte.

Hvad betyder det for dig der færdes i området

Vi kan desværre ikke undgå, at letbanearbejdet påvirker trafikken i og omkring Lyngby – det beklager vi. På Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, finder du et samlet overblik over, hvor du kan holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation – uanset om du er gående eller cyklist – eller om du kører med kollektiv transport eller i bil. Følg skiltningen i området og husk at passe godt på byggearbejderne og hinanden, mens arbejdet står på.

Følg byggeriet

Husk, at du altid kan følge byggeriet og se, hvor Hovedstadens Letbane arbejder i hvilke perioder, på dinletbane.dk/lyngby. Du kan også følge byggeriet på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside, letbane.ltk.dk. Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du altid velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på info@dinletbane.dk eller 7242 4500 – eller Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller 2388 6209.