Gå til hovedindhold

Midlertidig lukning af til- og frakørselsramper ved Motorring 3 på Buddingevej

I Gladsaxe Kommune er letbanebyggeriet også godt i gang flere steder langs ruten, og i sommeren 2022 gik Hovedstadens Letbane i gang med det forberedende arbejde til montering af stibroer langs Buddingevej henover Motorring 3 - meget tæt på kommunegrænsen mellem Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Stibroerne er med til at udvide Buddingevej, så der bliver plads til både letbane, bilister, cyklister og fodgængere. De nye stibroer bliver tilegnet fodgængere og cyklister. 

I januar 2023 udvides arbejdet på og omkring broen på Buddingevej. Det betyder, at Hovedstadens Letbane fra den 2. januar og forventeligt frem til april 2023 spærrer 3 ud af 4 til- og frakørselsramper ved Motorring 3 til Buddingevej (19 - Buddinge).

I marts 2023 bliver de nye stibroer løftet på plads. Dette betyder, at trafikken på Motorring 3 i følgende tidsrum vil blive ledt over Buddingevej via til- og frakørselsramperne.

  • Lørdag 11. marts kl. 20.00 - søndag 12. marts kl. 08.00
  • Lørdag 18. marts kl. 20.00 - søndag 19. marts kl. 08.00

Når stibroerne er løftet på plads, og ramperne er blevet genåbnet, vil arbejdet fortsætte på og omkring broen. Det vil forventeligt vare frem til efteråret 2023 og minde mere om almindeligt vejarbejde.

Nedenfor kan du se, hvilke omkørselsruter, der vil skulle anvendes i perioden frem til april:

 

Omkørselsruter i perioden

Fra Motorring 3 mod Helsingør til Buddingevej

Kommer du fra Motorring 3 i retning mod Helsingør, skal du være opmærksom på, at der ved frakørsel 19 Buddinge (til Lyngby eller Søborg) kun vil være ét spor farbart fra motorvejen til Buddingevej.

Fra Motorring 3 mod Rødby til
Buddingevej

Kører du på Motorring 3 fra Helsingør eller Lyngby mod Rødby til Buddingevej skal du være opmærksom på, at du i stedet for frakørsel 19 Buddingevej vil blive henvist til en alternativ rute allerede via afkørsel 18 Nybrovej.

Fra Buddingevej til
Motorring 3 mod Helsingør

Kører du på Buddingevej og skal på Motorring 3 mod Helsingør, bliver du henvist
til alternativ rute via Gammelmosevej til tilkørsel 18 Nybrovej.

Fra Buddingevej til Motorring 3
mod Rødby

Kører du på Buddingevej og skal på Motorring 3 mod Rødby, bliver du henvist til alternativ rute via Buddinge Hovedgade og Klausdalsbrovej.

www.dinletbane.dk/gladsaxe kan du se Hovedstadens Letbane forslag til omkørselsruterne på kort.

Hvad betyder det for dig, der bor og færdes i området?

Når Hovedstadens Letbane går i gang med arbejdet, kan det ikke undgås, at du i perioder vil være generet af trafikomlægninger, længere rejsetid eller støj, hvis du bor eller arbejder i nærheden af anlægsarbejdet. Hovedstadens Letbane og entreprenør CG Jensen A/S gør, hvad de kan for at begrænse generne. Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Kommune holder dig løbende informeret om anlægsarbejdet.

Når 3 ud af 4 til- og frakørselsramper ved Buddingevej afspærres, vil der være skiltet omvejskørsel, og du skal forvente længere rejsetid på strækningen.

Fodgængere og cyklister vil have adgang over Buddingevej i hele perioden, undtaget de to nætter Buddingevej totalspærres henover motorvejen for at løfte stibroer på plads. Det er vigtigt, at du følger skiltningen i området og overholder afspærringerne, så du ikke kommer ind på arbejdsområderne.

Støj fra arbejdet

I perioden kan du opleve almindelig byggestøj fra eksempelvis læsse- og gravemaskiner. Der vil desuden være perioder med særligt støjende arbejde. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 22, mens det særligt støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 20. I weekender kan der forekomme støjende og særligt støjende arbejde mellem kl. 8 og 18.

I januar 2023 vil der være et par nætter, hvor der skal udføres stærkt støjende og vibrerende arbejde, da der skal udføres pælefundering. Hovedstadens Letbane kender ikke de endelige datoer endnu, men arbejdet vil blive varslet på SMS, så snart datoerne er på plads. I de to weekender, hvor stibroerne løftes på plads, vil dette arbejde medføre støj i aften- og nattetimerne. Hvis det bliver aktuelt med weekend- og natarbejde udover det varslede, udsender Hovedstadens Letbane en SMS, før arbejdet går i gang. Hovedstadens Letbane kan sende SMS til dig, hvis dit nummer ikke er hemmeligt, og dit abonnement er knyttet til din adresse. Hvis du har hemmeligt nummer og ønsker at modtage SMS om aften- og natarbejdet, er du velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane.

Følg letbanebyggeriet på vores hjemmesider og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til byggeriet:

Hovedstadens Letbane

  • Hjemmeside: dinletbane.dk/trafik
  • Mail: info@dinletbane.dk
  • Telefon: 7242 4500

Lyngby-Taarbæk Kommunes letbane-team

  • Hjemmeside: letbane@ltk.dk
  • Mail: letbane@ltk.dk
  • Telefon: 2388 6209