Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Letbanearbejdet går i gang ved broen med Nærumbanen på Klampenborgvej

Letbanearbejdet i centrum af Lyngby er godt i gang, og det samme er arbejdet på Klampenborgvej i den østlige del af Lyngby. Til august går arbejdet i gang imellem disse to områder, når Hovedstadens Letbanes entreprenør påbegynder arbejdet omkring broen med Nærumbanen over Klampenborgvej.

Hvad skal der bygges?

Ved Nærumbanen skal broens søjler og fundamenterne omkring den ombygges og forstærkes. Hvor søjlerne i dag er to-delte skal de blandt andet sammenstøbes til én samlet flade. Samtidig skal Klampenborgvej imellem Kanalvej og Firskovvej ombygges, så letbanen kan køre i de to spor, som i dag udgør vejbanerne ind mod Lyngby.

Hvad betyder arbejdet for dig som færdes i centrum?

Når anlægsarbejdet går i gang, udvides den nuværende afspærring af Klampenborgvej til også at omfatte strækningen mellem Kanalvej og Firskovvej. Krydset med Kanalvej vil dog fortsat være åbent på tværs af Klampenborgvej, som det fremgår af kortet på sidste side.

Du vil stadig kunne passere arbejdsområdet som fodgænger og cyklist, så hold altid øje med skiltningen omkring arbejdspladsen. Arbejdet i centrum af Lyngby betyder også, at nogle busser kører ad andre ruter, og derfor er det en god ide at tjekke din busrejse på dinoffentligetransport.dk eller via rejseplanen.dk, inden du tager afsted. Hvis du kommer i bil til centrum, vil du stadig kunne benytte parkeringskælderen under storcentret som hidtil. Følg de elektroniske henvisningsskilte, som viser antallet af ledige parkeringspladser rundt om i byen.

På Hovedstadens Letbanes hjemmeside, dinletbane.dk/trafik, finder du et samlet overblik over, hvor du kan finde information om den aktuelle trafiksituation, uanset om du er gående, cyklist, bilist eller rejser med kollektiv transport.

Hvad betyder arbejdet for dig der bor tæt ved byggepladsen?

Anlægsarbejdet ved Nærumbanen udføres inden for almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 18. Her vil du kunne opleve arbejde med entreprenørmaskiner, som f.eks. gravemaskiner, samt arbejdskørsel til og fra området. Arbejdet mellem Kanalvej og Firskovvej vil foregå frem til foråret 2023.

Vi, Hovedstadens Letbane og entreprenør, Per Aarsleff A/S, beklager de gener, arbejdet kan give.

Husk at du altid kan følge byggeriet og se, hvor Hovedstadens Letbane arbejder i hvilke perioder, på dinletbane.dk/lyngby. Her kan du også læse meget mere om letbanens linjeføring og betydning for området langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby. Du kan også følge byggeriet på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside om letbaneprojektet på letbane.ltk.dk.

Hvis du har spørgsmål til letbanebyggeriet, er du altid velkommen til at kontakte Hovedstadens Letbane på info@dinletbane.dk eller 7242 4500 – eller Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller 2388 6209.

Omkørsler ved viaduktbegrænsning
Rødt område: Hovedstadens Letbanes arbejdsområde, Blå linjer: Mulige omkørselsruter