Gå til hovedindhold
Nyhed

Ledningsarbejder i krydset Kanalvej/Klampenborgvej

Udsendt til nærmeste naboer den 13. januar 2020

På vegne af Lyngby-Taarbæk Forsyning udsender Lyngby-Taarbæk Kommune information
 

I forbindelse med den nye letbane skal Lyngby-Taarbæk Forsyning etablere nye
spildevandsledninger og nye regnvandsledninger i krydset Kanalvej og Klampenborgvej.
Anlægsarbejdet begynder i uge 4, og Lyngby-Taarbæk Forsyning forventer, at det står på til og med uge 11 2020.
Trafikken på Kanalvej og Klampenborgvej bliver omlagt ad to omgange. Først i uge
4 til uge 7 og herefter fra uge 7 til uge 11. Trafikomlægningen for den første periode er beskrevet nærmere herunder. I anden periode flyttes ensretningen til den sydlige del af Kanalvej – mere information følger.
Det er entreprenøren Barslund, der skal stå for arbejdet, der foregår i almindelig
arbejdstid mellem kl. 7-18. Der kan forekomme almindelige støjgener fra anlægsarbejdet.

Ændringer i krydset Klampenborgvej/Kanalvej uge 4 til uge 7
Den nordlige del af Kanalvej: 

• Det sidste stykke af Kanalvej mod Klampenborgvej bliver ensrettet for biltrafik. Her er Kanalvej kun åben fra Klampenborgvej. Buslinje 182 og 183 omlægges under arbejdet.
• Cyklister skal stå af og trække over fodgængerfeltet, da det ikke er muligt at opretholde cykelstien under arbejdet.
Den sydlige del af Kanalvej:
• Trafikken opretholdes i begge retninger på den sydlige del af Kanalvej.
• I krydset ved Klampenborgvej vil ligeud-kørsel og højresving være muligt. Venstresving er ikke muligt.
Den østlige del af Klampenborgvej:
• Fra den østlige del af Klampenborgvej samles ligeudkørende og venstresvingende biltrafik i ét kørespor. Højresving opretholdes som normalt.
• Cyklister skal stå af og trække over fodgængerfeltet, da det ikke er muligt at opretholde cykelstien under arbejdet.
• Der vil være adgang til parkeringskælderen ved Lyngby Storcenter.
Den vestlige del af Klampenborgvej:
• Fra den vestlige del af Klampenborgvej mod øst er der mulighed for at køre ligeud og for højresving som i dag. Denne trafik samles i et spor under arbejdet.
Buslinje 182 og 183 omlægges under arbejdet.
• Der vil være adgang fra parkeringskælderen ved Lyngby Storcenter, og denne
trafik kører ud i eget spor som i dag.

Hvis du har spørgsmål om arbejdet, kan du kontakte Lyngby-Taarbæk Forsyning på tlf.: 7228 3360
Venlig hilsen
Trafik og Mobilitet
 

Billede af ændringer i krydset Klampenborgvej/Kanalvej