Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Information om ledningsomlægningerne – Buddingevej bliver spærret

Som vi har orienteret om i et andet brev udsendt 14/7, er Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde med ledningsomlægninger på Buddingevej forsinket, og derfor er der nu iværksat nogle tiltag for at arbejdet kan blive hurtigere færdigt.

Udvidet arbejdstid

Teknik- og Miljøudvalget har givet tilladelse til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan udvide arbejdstiden til kl. 22 på hverdage – foreløbigt frem til 1. oktober. Så kan Lyngby-Taarbæk Forsynings entreprenør – Barslund – arbejde i toholdsskift, og dermed øges fremdriften i arbejdet.

Arbejdet kan desværre ikke undgå at give nogle støjgener fra gravemaskiner og almindeligt arbejde. Men i tilladelsen fra kommunen er der krav om, at meget støjende arbejde så vidt muligt udføres i almindelig arbejdstid. Efter planen begynder Barslund den udvidede arbejdstid 2. august. Det betyder, at de kan arbejde i tidsrummet 7-22 på hverdage og fra 7-14 på lørdage.

I starten af august etablerer Barslund byggegruber ud for Buddingevej 39 og ved Skolevænget. Dette arbejde giver perioder med støj- og vibrationsgener.

Ny plan for arbejdet

I forbindelse med den udvidede arbejdstid har Lyngby-Taarbæk Forsyning og Barslund revideret planen for, hvor og hvornår arbejdet på de enkelte dele af Buddingevej foregår. Arbejdet på jeres del er gul fase – se kortet. Gul fase forventes afsluttet i begyndelsen af oktober.

Tidsplanen er stadig meget stram, og der skal ikke mange uforudsete hændelser til at rykke ved den. Så derfor er det en foreløbig tidsplan, som kan blive tilrettet i takt med arbejdet.

Konsekvenser for jer beboere

For at give entreprenøren bedre plads til at udføre arbejdet bliver Buddingevej helt spærret for kørende trafik i de faser, hvor arbejdet foregår.

Det betyder, at Buddingevej bliver spærret fra Christian X’s Allé til Engelsborgvej fra begyndelsen af august. Derfor kan I ikke køre til og fra jeres hus i bil. Der vil fortsat være adgang til husene via fortovet.

Vi forstår til fulde de gener, som I kommer til at opleve på grund af spærringen, men for at udføre arbejdet så hurtigt og sikkert som muligt, er det desværre nødvendigt. På denne måde bliver den samlede anlægsperiode afkortet, da arbejdet foregår mere effektivt.

For at gøre hverdagen lidt mindre besværlig i anlægsperioden har Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at de berørte beboere kan få en parkeringslicens til Ulrikkenborgområdet uden betaling. Parkeringslicensen får du ved at skrive til parkeringskontoret på parkering@ltk.dk.

Det er også aftalt, at Barslund vil åbne for adgang til indkørslen i ekstraordinære situationer, fx hvis en beboer skal flytte eller have leveret større varer som fx et køleskab. I disse situationer kan der skabes adgang på hverdage i tidsrummet fra kl. 7-15.

Har du brug for ekstraordinær adgang, skal du kontakte Barslund på mail: LLT@barslund.as.

Affald

Dagrenovation vil blive hentet som normalt. Tømning af 4-kammerbeholder vil foregå på onsdage i lige uger. Her vil Barslund trille beholderne frem kl. 07 samt tilbage igen efter tømning. Haveaffald vil blive tømt på tirsdage i ulige uger. Her triller Barslund også beholderne frem kl. 07 samt tilbage igen efter tømning. Haveaffaldsbeholderne får påsat midlertidige labels med adresse, så Barslund ved, hvilken havebeholder, der hører til hvor.

Afhentningen af storskrald er sat på pause. Det skyldes blandt andet, at storskrald vil genere arbejdet. Hvis du har brug for at komme af med storskrald, kan du køre det på genbrugsstationen på Firskovvej.

Yderligere information

Lyngby-Taarbæk Forsyning vil løbende orientere om arbejdet – både gennem e-Boks, hjemmeside og nyhedsbreve.

Du kan læse mere om Lyngby-Taarbæk Forsynings aktuelle gravearbejde i forbindelse med letbanen på www.ltf.dk. Her har du også mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning fortæller om deres arbejde. Hvis du ønsker nyheder om ledningsomlægningerne på Buddingevej, skal du ved tilmeldingen markere felterne ’spildevand’ og ’Lyngby Vest’.

www.ltf.dk/nyhedsbrev

www.ltf.dk/her-graver-vi

Du kan også læse mere om arbejdet i forbindelse med letbanen på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside om letbanearbejdet – www.letbane.ltk.dk.

Buddingevej faseplan 2021/2022
Buddingevej faseplan 2021/2022