Gå til hovedindhold
Nyhed

Information om kloakarbejde på Buddingevej fra nr. 36B til Kærmindevej

Udsendt til nærmeste naboer den 6. november 2020

I forbindelse med den nye letbane omlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning en række vand- og spildevandsledninger, så de ikke kommer til at ligge under skinnerne. Det gør vi, fordi et brud på en ledning under skinnerne ville være svært at reparere, og det ville give alvorlige konsekvenser for letbanens drift.

I øjeblikket arbejder vi blandt andet på Buddingevej – indtil nu har vi arbejdet fra viadukten og frem til Buddingevej 23. Entreprenør på arbejdet er Barslund A/S.
Næste etape af arbejdet kommer til at foregå ud for Buddingevej 36B og frem til Kærmindevej – se kortet.
Barslund forventer, at denne etape begynder i uge 47. Den samlede anlægsperiode for strækningen er cirka tre måneder.

Hvilke konsekvenser får arbejdet for beboerne på Buddingevej
36B-52?

I anlægsperioden er indkørslen til Buddingevej 36B-48 samt 52 desværre spærret. Der vil fortsat være adgang til husene via fortovet.
Vi forstår til fulde de gener, som I beboere kommer til at opleve på grund af spærringen. Når det er nødvendigt, skyldes det, at der i sommer var en arbejdsulykke på Buddingevej, og derfor er der iværksat ekstra tiltag for at højne arbejdssikkerheden. Blandt andet skal der være bedre plads til mandskab, maskiner og materialer på arbejdsarealet – og det skabes, når arbejdsarealet holdes frit for køreplader på tværs af udgravningen. På denne måde bliver den samlede anlægsperiode også afkortet, da arbejdet foregår mere effektivt.

For at gøre hverdagen lidt mindre besværlig i anlægsperioden har Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at de berørte beboere kan få en parkeringslicens til Ulrikkenborgområdet gratis. Parkeringslicensen får I ved at skrive til parkeringskontoret på parkering@ltk.dk.

Vi har også aftalt, at Barslund vil åbne for adgang til indkørslen i ekstraordinære situationer, fx hvis en beboer skal flytte eller have leveret større varer som fx et køleskab. I disse situationer kan der skabes adgang på hverdage i tidsrummet fra kl. 7-15.

Har du brug for ekstraordinær adgang, skal du kontakte Barslund på mail: LLT@barslund.as.

I anlægsperioden vil dagrenovation og 4-kammerbeholderen blive tømt, men det er desværre ikke muligt at få hentet storskrald og haveaffald.

Gravearbejde kan desværre ikke undgå at give nogle støjgener. Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i normal arbejdstid, hvilket vil sige på hverdage mellem kl. 7-18.

Konsekvenser for trafikken
Arbejdet får også konsekvenser for trafikken på Buddingevej og Christian X’s Alle – se kort.

• Buddingevej bliver ensrettet mellem 36B og udkørslen af Kærmindevej.
• Christian X’s Alle bliver spærret for gennemkørsel i krydset ved Buddingevej, da arbejdet også vil foregå på en lille del af Christian X’s Alle.
• Kærmindevejs udkørsel til Buddingevej bliver spærret.

Yderligere information
Du kan læse mere om arbejdet i forbindelse med letbanen på LyngbyTaarbæk Forsynings hjemmeside – www.ltf.dk – og på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside om letbanearbejdet – www.letbane.ltk.dk.

En af de kommende dage sender vi et generelt informationsbrev ud til beboerne på og omkring Buddingevej. Her informerer vi overordnet om projektet og om konsekvenserne for trafikken.

Barslund vil i perioden uddele informationsbreve, når/hvis der sker større ændringer – fx ved forsinkelser eller akutte hændelser.

Venlig hilsen
Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

 

Arbejdsområdet på Buddingevej og Christian X's Alle