Gå til hovedindhold
Nyhed

Information om anlægsarbejdet på Gl. Jernbanevej

Udsendt til nærmeste naboer den 25. oktober 2019

Arbejdet med at åbne Gl. Jernbanevej mod Jernbanepladsen forløber
som planlagt, og vi forventer at være færdige ultimo november.
Første etape med at forlænge vejen frem til Jernbanepladsen er ved at
være afsluttet.
Næste etape bliver at opbryde og udskifte hele kørebanebelægningen på
Gl. Jernbanevej. Af hensyn til vejens stabilitet og bæreevne bliver bunden forbedret og asfaltbelægningen forstærket, så den kan håndtere den kommende bustrafik.
Når arbejdet i kørebanearealet går i gang, bliver adgangen fra Lyngby
Hovedgade lukket. Det forventer vi sker i denne eller næste uge afhængig af arbejdets fremdrift.
Der vil være adgang for fodgængere fra både Jernbanepladsen og
Lyngby Hovedgade.
Vareleveringer til Menu og adgang til P-pladserne, skal ske fra Jernbanepladsen.
Udkørslen mod Jernbanepladsen vil være reguleret med almindelig vigepligt, indtil der kan etableres signalanlæg. Vi henstiller derfor til at alle der færdes i området, er ekstra opmærksomme.

Trafik og Mobilitet