Gå til hovedindhold

FAQ - Trafik og trafikomlægning

 • Hvorfor lukkes udkørsel fra Kornagervej til Klampenborgvej permanent?

  Det er for at forbedre trafikafviklingen i krydset Klampenborgvej/Lundtoftegårdsvej - og også videre ned til motorvejen.

  Denne trafikomlægning er gennemgået med Beredskab Øst, hvilket betyder, at de ikke vurderer denne vejlukning som problematisk i forhold til fremkommelighed for beredskabskøretøjer.

  Februar 2023

 • Afspærring Lundtoftegårdsvej / Lundtoftevej

  Flere borgere har meddelt, at der kan opstå farlige situationer, når trafikanter kører mod ensretningen.

  Efter besigtigelse af forholdene konstaterer Lyngby-Taarbæk Kommune, at afspærringen desværre ikke kan optimeres.

  September 2022

 • Hvorfor skal krydset ved Engelsborgvej/Buddingevej bygges om, så vi der bor i Ulrikkenborgområdet får lange omkørsler?
  • I forbindelse med letbane-arbejderne er det nødvendigt at skaffe plads nok til letbanen på Buddingevej. Derfor er det været nødvendigt at forskyde krydset ved Engelsborgvej/Buddingevej længere mod vest. Dette for at sikre, at der fortsat er plads til en højresvingsbane således de trafikanter, der kommer fra viadukten nemt kan komme ud ad Engelsborgvej. 
  • Det vil af sikkerhedsmæssige hensyn, og i forhold til at kunne afvikle trafikken på Buddingevej ikke længere være muligt at svinge til venstre, når man kommer fra viadukten til Ulrikkenborg-området. Et venstresving dér vil nemlig betyde, at bilisterne skal svinge ind over letbanen, hvilket vil medføre en ekstra fase og dermed mere ventetid og kø i krydset.
  • Der bliver i krydset etableret en helle, hvor der i dag er opsat midlertidig afspærring. Den kommende helle medfører, at bilister ikke længere kan køre lige over til Engelsborgvej fra Ulrikkenborg-området. 
  • Hellen tjener flere funktioner. Der skal bl.a. stå en kørestrømsmast og signaludstyr til de øvrige trafikanter. Derudover har hellen en trafiksikkerhedsmæssig funktion, der sikrer, at de cyklister, der skal mod syd fra Ulrikkenborg-området, placerer sig korrekt i krydset uden fare for at blive påkørt. 
  • I den nuværende situation, hvor der er opsat afspærring mv. anvendes krydset bl.a. til arbejdskørsel til og fra letbanebyggepladsen ved viadukten. Kombinationen af arbejdskørsel og den positive effekt afspærringen har for trafikanternes adfærd, hvor de allerede nu vænner sig til ikke at kunne køre ligeud, vil være med til at sikre, at overgangen til den endelige løsning kommer til at foregå forholdsvist gnidningsfrit. 
  • Omkørslerne betyder konkret følgende ændringer i afstand:
  • Hvis man kommer fra Ulrikkenborg-siden ad Engelsborgvej og skal mod syd mod motorvejen og Gladsaxe, får man en omkørsel på cirka 500 meter
  • Hvis man kommer fra viadukten og skal til Engelsborgvej på Ulrikkenborg-siden, får man maksimalt en omvej på ca. 1 km - afhængigt af hvor i Ulrikkenborg-området, man har et ærinde

  September 2022 

 • Hvorfor lukker I ikke de små sideveje, så de ikke bliver brugt til smutvejskørsel?

  Når der laves planer for omvejskørsel, vil det altid være til kommunens prioriterede vejnet. Altså de større veje i området, der er lavet til at kunne klare meget trafik. Mindre beboelsesveje vil ofte også opleve øget trafik - såkaldt smutvejstrafik - hvilket kan opleves generende, men som ikke er ulovligt. Private-fællesveje er stadig offentligt tilgængelige, og trafikken vil fordele sig der, hvor der er bedst fremkommelighed.

  Oplever kommunens vejmyndighed, at den øgede trafik er så væsentlig, at det giver problemer på enkelte veje, kan midlertidig skiltning med "Ærindekørsel tilladt" komme i betragtning.

  September 2022 

 • Bliver Lyngby Hovedgade lukket for biltrafik?

  Lyngby Hovedgade bliver påvirket i mindre grad af letbane-byggeriet. Letbanen skal krydse Hovedgaden fra Torvet og til Klampenborgvej.

  Dette betyder, at der har været vejarbejde med ledningsomlægninger og lige nu er anlægsarbejde samt etablering af kørestrøm. I den forbindelse er Lyngby Hovedgade midlertidigt ensrettet for at gøre plads til letbane-byggeriet i krydset ved Klampenborgvej.

  Når anlægsarbejdet er afsluttet, og letbanen er i drift, vil Hovedgaden fungere som normalt, bare med den forskel, at letbanen krydser hovedgaden ved almindelig lysregulering.

  September 2022

Ved trafikale omlægninger orienteres naboer via bl.a. e-boks, hjemmeside - samtidig med at der skiltes med omkørselsruter. Her viser vi alternativ rute i forbindelse med lukning af Lyngby Hovedgade under afmærkning af midlertidig ensretning af hovedgaden.
Ved trafikale omlægninger orienteres naboer via bl.a. e-boks, hjemmeside - samtidig med at der skiltes med omkørselsruter. Her viser vi alternativ rute i forbindelse med lukning af Lyngby Hovedgade under afmærkning af midlertidig ensretning af hovedgaden.