Gå til hovedindhold

FAQ - Bymiljø: Kørestrømsmaster, kantsten, tværprofil mm

 • Hvor placeres masterne til kørestrøm?

  Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har besluttet, at der så vidt muligt skal være facadeophængt kørestrøm i Lyngby centrum mellem Lyngby Torv og Kanalvej. På den resterende del af strækningen bliver der sat master op.

  I vejkryds vil masterne så vidt muligt være placeret i hjørnerne. På strækningen generelt vil masterne være placeret på hver side af tracéet så vidt muligt i bagkant af fortov på hver side af vejen.

  På Buddingevej på strækningen mellem Chr. X's Allé og Engelsborgvej formodes masterne at skulle bores ned, og funderingen formodes ikke at strække sig ind på borgernes matrikler. På resten af strækningen er der endnu ikke taget stilling - men her er forventningerne, at de rammes. 

  September 2022

 • Hvorfor kører letbanen ikke på batteridrift, så vi undgår master?

  Det er en politisk beslutning blandt ejerne, at letbanen skal etableres med et gennemprøvet og velfungerende standardsystem med dokumenteret funktionalitet. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at systemer uden køreledninger ikke er tilstrækkeligt udviklet og gennemprøvet i praksis.

  Batterierne vil formentlig blive mere effektive og derfor veje mindre, og opladningstiden vil blive kortere. Samtidig forventes det, at disse løsninger vil blive mere stabile, når deres funktionalitet er afprøvet i praksis. Det er naturligvis en udvikling Hovedstadens Letbane følger med interesse. Når letbanen efter en årrække i drift står overfor tilpasninger, vil det være oplagt, at disse tilpasninger sker til brug af ny teknologi, der på det pågældende tidspunkt er gennemprøvet.

  September 2022

 • Hvor høje blive kantstenene på Buddingevej foran rækkehusenes indkørsler?

  For at få så ensartet udseende på Buddingevej som muligt har Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Per Aarsleff, der udfører arbejderne for Hovedstadens Letbane, valgt at kantstene mellem kørebane og cykelsti samt mellem cykelsti og fortov skal være sænket på hele strækningen mellem de to kryds ved Buddingevej/Engelsborgvej og Buddingevej/Chr. X's Allé.

  Da indkørslerne ved disse adresser ligger tæt på hinanden, vurderes denne løsning at være pænere og give et mere ensartet udseende frem for at have en kantsten, der kører op og ned for hver indkørsel på strækningen.

  Kantstenen bliver således sat med en lysning på maks. 3 cm som forskrifterne for dykket kantsten ligeledes foreskriver. Til sammenligning bliver normale kantsten sat med en lysningshøjde på ca. 8-12 cm.

  September 2022

 • Findes der et billede af en kombimast?

  Billedmateriale foreligger endnu ikke, men der bliver tale om en standardmast med en lampe monteret på. Typen af lampe besluttes af Lyngby-Taarbæk Kommunes egen belysningsentreprenør.