Gå til hovedindhold
Du er her:
Naboinformation

Ensretning af Lundtoftegårdsvej fra midt juli til januar 2020

Udsendt til nærmeste naboer den 12. juli 2019

Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger deres ledninger i det kommende halvår.
For at afkorte anlægstiden, sikre trafikanterne og give plads til flere aktører samtidigt, vil Lundtoftegårdsvej fra Anker Engelundsvej til Lundtofteparken/motorvejsafkørsel 15 være midlertidig lukket for bil- og bustrafik i nordgående retning.
Hvad betyder det for trafikken?
Ensretningen vil omlægge en del af trafikken til Anker Engelunds Vej og
Lundtoftevej, forbi Lundtofte skole. På strækningen ved skolen vil kommunen etablere yderligere fartdæmpende foranstaltninger for at sikre
skolevejen.
På en del af Lundtoftevej og Anker Engelunds Vej vil der midlertidigt
være begrænset standsning og parkering af hensyn til trafikafviklingen.
Buslinjerne 30E, 40E og 300S bliver omlagt, og vi henviser til www.rejseplanen.dk for nærmere information.
Fodgængere og cyklister vil ikke blive berørt af ensretningen – de kan
fortsat benytte Lundtoftegårdsvej i begge retninger i hele perioden.

Adgangsforhold
Der vil i hele perioden være adgang til alle ejendomme på Lundtoftegårdvej – inkl. de ejendomme, der i øjeblikket har anlægsbyggeri på deres grunde. Kørsel til og fra ejendommene skal naturligvis følge ensretningen.

Har du spørgsmål til projektet kan kommunens afdeling for Trafik og
Mobilitet kontaktes på tlf.: 4597 3500 eller mail trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk

Venlig hilsen
Lyngby-Taarbæk Kommune
Trafik & Mobilitet
 

Omkørselsrute