Gå til hovedindhold

Bygning af tunneller og ombygning af Buddingevej fra Engelsborgvej til Lyngby Station

I tabellen herunder uddybes hvordan bygning af tunneller og ombygning af Buddingevej fra Engelsborgvej til Lyngby Station kan have en væsentlig påvirkning på letbanebyggeriets omgivelser.

Med væsentlig påvirkning menes, at større grupper af naboer (borgere og/eller virksomheder) forventes at opleve eksempelvis markante støj- eller støvgener, eller at trafikanter langs Ring 3 forventes at opleve markant forlænget rejsetid.

Buddingevej mellem viadukt og Engelsborgvej © Lyngby-Taarbæk Kommune
Buddingevej mellem viadukt og Engelsborgvej © Lyngby-Taarbæk Kommune

Tabellen viser tidsplan for bygning af tunneller og ombygning af Buddingevej fra Engelsborgvej til Lyngby Station

Emne

Info

Forventet start/slut

Primo februar 2019 –
medio august 2023

Obs: Der er fortsat anlægsarbejde frem til ultimo oktober 2023

Aktivitet

Det samlede arbejde i området består af en række delaktiviteter, som er indbyrdes afhængige. Krydset med Engelsborgvej er ombygget, Buddingevej er udvidet, og der er etableret spuns og pælefundering ved gavlen på højhuset på Lehwaldsvej, ligesom letbanetunnelen er bygget under jorden. Letbanetunnelen skal sidenhen udgraves og færdiggøres med støbning af gulv og vægge. I øjeblikket er byggeriet af linjeføringen fra krydset med Engelsborgvej og ned mod viadukten i gang, blandt andet med udgravning og støbning af bundplade.

Påvirkning af omgivelser

Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj fra entreprenørmaskiner og arbejdskøretøjer. Arbejdet udføres inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles løbende til naboerne med en oversigt over planlagte arbejdstider.
Oversigten over de forventede arbejdsperioder vil ligeledes være tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt her på letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane.

Bygherre / entreprenør

Hovedstadens Letbane / Per Aarsleff A/S