Gå til hovedindhold
Du er her:
Letbane - viadukt

Hold dig opdateret her

Hold dig opdateret her

Her informerer vi om de aktiviteter der sker fra kommunegrænsen mod Gladsaxe og frem til viadukten på Buddingevej

Tilbud om hotelovernatning til nærmeste naboer

På vegne af Hovedstadens Letbane, udsendte Lyngby-Taarbæk Kommune fredag d. 27. september 2019 et tilbud om hotelovernatning til de nærmeste naboer, der muligvis vil opleve støj fra byggeriet i aften- og nattetimerne.

Tilbuddet tilbydes og administreres af Hovedstadens Letbane.

Buddingevej - Informationsbrev 24. september 2019

Letbanearbejdet ved Lyngby Station

Information udsendt til de berørte grundejere

Buddingevej - September 2019

Rydning af beplantning på sydlig side

 - de berørte grundejere får informationen direkte fra Hovedstadens Letbane

Buddingevej - Centrum - Informationsbrev 1. august 2019

Støjende arbejde i aftentimerne

Information udsendt til de berørte grundejere

Buddingevej - Stien langs S-banen lukkes midlertidigt

Byggeriet af den nye letbanetunnel ved viadukten samt en fodgængertunnel fra Lehwaldsvej til Jernbanepladsen, er godt i gang. I forbindelse med det fortsatte arbejde, er det nødvendigt at lukke stien langs jernbanesporene i en længere periode.

Stien bliver lukket fra Gammel Bagsværdvej vest for viadukten til Ulrikkenborg Plads øst for viadukten. Følg skiltningen på stedet for alternativ rute. 

Stien bliver lukket i midten af juli 2019 og forventes at være lukket frem til starten af 2020. 

Buddingevej - Informationsbrev 12. juli 2019

Lyngby-Taarbæk Forsyning informerer om anlægsarbejde

 - informationen er udsendt til de berørte grundejere

Buddingevej - Informationsbrev 8. juli 2019

Byggeri af støttemur mellem Vinkelvej og Engelsborgvej

 - information er udsendt til de berørte grundejere

Varsel om støjende arbejde

Natten mellem mandag den 8. og tirsdag den 9. juli fra kl. 01-05 udfører Hovedstadens Letbane spuns ved Lyngby Station pga. udfordringer i forbindelse med etablering af Københavnervæg. Arbejdet vil ligne det, som blev udført over fire nætter de sidste par uger. Entreprenøren har i forvejen fået sporspærring den pågældende nat for at samle en kran, og samme nat gennemføres nu det korrigerende arbejde med Københavnervæggen.

Følg evt. med på www.dinletbane.dk

Buddingevej - Informationsbrev 24. juni 2019

Hvad sker der bag hegnet ved Lyngby Station?

Læs om de kommende faser i anlægsarbejdet tæt ved banearealet

Buddingevej - Informationsbrev 20. juni 2019

HMN GasNet Service A/S informerer om ledningsomlægninger

- informationen er udsendt til de berørte grundejere

Tilbud om hotel-overnatning til nærmeste naboer

På vegne af Hovedstadens Letbane, udsendte Lyngby-Taarbæk Kommune onsdag d. 18/6-2019 et tilbud om hotel-overnatning til de nærmeste naboer, der muligvis vil opleve støj fra byggeriet i aften- og nattetimerne.

Tilbuddet tilbydes og administreres af Hovedstadens Letbane.

Buddingevej - Informationsbrev 27. maj 2019

Letbanearbejdet ved viadukten fra juni til august 2019

- følg med i den kommende tids arbejde i området

Ændring af adgangsforhold på sti ved Lehwaldsvej

Af hensyn til trafiksikkerheden har vi valgt at ændre forholdene på stien ved Lehwaldsvej. Stien er nu kun til fodgængere - cyklister henvises til Lehwaldsvej.

Alle bedes vise hensyn og færdes efter forholdene.

Buddingevej Informationsbrev - 28. marts 2019

Støjende arbejde i dit område

 - på banearealet ved Lyngby Station

Buddingevej Informationsbrev - 18. marts 2019

Letbanearbejdet ved viadukten i april og maj 2019

 - kort status på de kommende arbejder

Buddingevej Informationsbrev - 8. marts 2019

Hovedstadens Letbane gør plads til letbanen ved Nybrovej

- i krydset ved Buddingevej og Nybrovej

Buddingevej Informationsbrev - 27. februar 2019

Støj fra byggeriet ved Lyngby Station

 - arealet ved Lehwaldsvej

Buddingevej Informationsbrev - 25. februar 2019

Stien langs S-banen er fortsat åben

- ved Lehwaldsvej

Buddingevej Informationsbrev - 30. januar 2019

Vi gør plads til letbanen

 - ved Engelsborgvej og viadukten i Lyngby