Gå til hovedindhold
Nyhed

Arbejdet ved Lyngby Station frem til Marts 2020

Udsendt til nærmeste naboer den 23. januar 2020

I efteråret blev arbejdet med at bygge en tunnel til den kommende letbane afsluttet ved Spor 1 og 2 på Lyngby Station. Siden efteråret har arbejdet været i gang ved Spor 3, og dette arbejde fortsætter i 2020.
Nedenfor er den opdaterede plan for, hvordan Hovedstadens Letbanes entreprenør forventer at arbejde i resten af Fase 2, som løber frem til midten af marts 2020.
Dele af arbejdet vil foregå inden for almindelig arbejdstid, som er hverdage kl. 7 til 18 samt lørdage kl. 7-14. Periodevis vil der dog også blive arbejdet om aftenen, natten og i weekenderne blandt andet af hensyn til trafikafviklingen.
I forbindelse med arbejdet, vil du opleve følgende typer af arbejde:
- Støjende arbejde – f.eks. opskæring af spor, etablering af spuns mv.
- Mindre støjende arbejde – f.eks. betonstøbning mv.
- Ikke støjende arbejde – f.eks. omlægning af kabler mv.
Overordnet vil følgende arbejder foregå i perioden frem til midten af
marts 2020.

Fase 2 – frem til midten af marts 2020
Frem til 26. januar 2020
Mindre støjende arbejde i forlænget arbejdstid indtil kl. 22, hvor vi støber beton og binder armering.
Ikke støjende arbejde mellem kl. 6 og 7 samt kl. 22 og 00, hvor arbejdet består i stilladsarbejde og klargøring til støbearbejde samt skærearbejde med håndværktøj.
27. januar 2020 til 31. januar 2020
Støjende arbejde inden for almindelig arbejdstid, hvor vi etablerer
spunsvægge ved at nedvibrere stålprofiler i jorden.
Mindre støjende arbejde i forlænget arbejdstid indtil kl. 22, hvor vi støber beton og binder armering.
Ikke støjende arbejde mellem kl. 6 og 7 samt kl. 22 og 00, hvor arbejdet består i stilladsarbejde og klargøring til støbearbejde samt skærearbejde med håndværktøj.
1. februar 2020 til 5. marts 2020
Mindre støjende arbejde i forlænget arbejdstid indtil kl. 22, hvor vi støber beton og binder armering.
Ikke støjende arbejde mellem kl. 6 og 7 samt kl. 22 og 00, hvor arbejdet består i stilladsarbejde og klargøring til støbearbejde samt skærearbejde med håndværktøj.
6. marts 2020 til 16. marts 2020
Støjende sporarbejde samt ikke støjende kabelflytning i hverdage,
weekender og som natarbejde. Støjende arbejde om natten forventes at foregå fra 12. til 14. marts 2020.

Hvis et arbejde mod forventning trækker ud over den tilladte arbejdstid, informerer Hovedstadens Letbane dig på dagen via SMS til offentligt tilgængelige telefonnumre. Følg byggeriet og se seneste
nyt om arbejdet på Hovedstadens Letbanes hjemmeside,
dinletbane.dk/lyngby.
Du kan holde dig orienteret om S-togs-trafikken igennem Lyngby Station på dsb.dk eller dinoffentligetransport.dk. Du kan også tjekke
din rejse på rejseplanen.dk.
Vi beklager de gener, arbejdet kan give.
Hvis du har spørgsmål til byggeriet, er du velkommen til at kontakte
Hovedstadens Letbane på e-mail info@dinletbane.dk eller tlf. 7242
4500. Du er også velkommen til at kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller tlf. 2388 6209.
Se også www.letbane.ltk.dk.
Per Aarsleff A/S er entreprenør på Hovedstadens Letbanes arbejde.

Venlig hilsen
Trafik og Mobilitet